Liikenne Uutinen 22.11.2016

Nollapäästöistä liikkumista vuonna 2050?

Ehdotus: vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelu toteutettava pääosin markkinaehtoisesti.

Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkosto Suomessa vaatii kehittämistä, johon sysivät muuttuvat autoilutavat ja EU:n jakeluinfradirektiivin toimeenpaneminen.

Asiaa pohtinut Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennettaisiin pääosin markkinaehtoisesti.

Ehdotuksen mukaan verkoston rakentamisessa voitaisiin kuitenkin hyödyntää erilaisia EU- ja kansallisia tukia. Rakentajina toimisivat pääosin erilaiset energiayhtiöt ja muut kaupalliset toimijat, kuten kauppakeskukset tai pysäköintioperaattorit.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kehuu työryhmää tehdystä työstä.

– Työ on tärkeä, sillä vaihtoehtoisilla polttoaineilla on keskeinen rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee loppuvuoden aikana Suomen kansallisen suunnitelman jakeluinfradirektiivin toimeenpanemisesta.

Nollapäästöistä liikkumista 2050

Työryhmä ehdottaa Suomen kansalliseksi tavoitteeksi, että tieliikenne olisi vuonna 2050 lähes nollapäästöistä.

Jos tähän ylletään, olisivat henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaan liikenteen käyttövoimana sähkö, vety ja kaasu sekä erilaiset biopolttoaineet.

Tavoite edellyttää, että kaikkien Suomessa myytävien autojen tulisi jo vuonna 2030 olla näiden käyttövoimien kanssa yhteensopivia, sillä suomalainen autokanta uusiutuu hitaasti, keskimäärin vain noin kerran 20 vuodessa.

Työryhmän mukaan tarvitaan myös uusia ohjauskeinoja, joita voisivat olla muun muassa jakeluvelvoitelain uudistaminen, olemassa olevien taloudellisten ohjauskeinojen käyttö ja kehittäminen, julkisten hankintojen hyödyntäminen, informaatio-ohjauksen kehittäminen sekä erilaiset kehittämishankkeet ja kokeilut.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli