Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 11.4.2023

Onnettomuustutkijat: päihderiippuvaiset pois liikenteestä!

”Päihderiippuvuuteen tulisi suhtautua kuin mihin tahansa ajoterveyttä heikentävään sairauteen. Lääkärien ja poliisin yhteistyön syventäminen ajoterveysvalvonnassa on tärkeää.”

Päihderiippuvuus ja liikenne ovat liian riskialtis yhtälö. Onnettomuustutkijoiden mukaan asiaan pitäisi paneutua kunnolla, jotta liikenneturvallisuus kohenisi ja eritoten vakavat onnettomuudet ja kuolemantapaukset vähenisivät.

Onnettomuustietoinstituutin julkaisema OTI-päihderaportti 2023 käy lävitse vuosina 2017–2021 tapahtuneita kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia, joissa moottoriajoneuvon kuljettaja, polkupyöräilijä tai jalankulkija on ollut yhden tai useamman päihdyttävän aineen alaisena.

Raportti on varsin karua luettavaa j a lista päihdyttävistä aineista pitkä: alkoholin lisäksi ongelmina ovat huumeet ja ajokykyyn vaikuttavat lääkkeet.

Vakava haaste on, että läpikäydyissä tapauksissa joka kolmas kuljettaja oli sekakäyttäjä eli liikenteessä useamman kuin yhden päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Päihderiippuvuus tulisi tunnistaa

OTI-päihderaportissa tehdyn tarkastelun mukaan yli puolella (65 %) päihdeonnettomuuden vuosina 2017–2021 aiheuttaneista kuljettajista oli viitteitä päihderiippuvuudesta.

Päihderiippuvuuteen viittaavia tekijöitä tarkastelussa ovat esimerkiksi se, että kuljettajalla on ollut onnettomuushetkellä veressä alkoholia 2,5 promillea tai enemmän, hän on käyttänyt useampaa kuin yhtä eri päihdettä tai liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsen on todennut päihderiippuvuuden.

Päihderaportin laatinut OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty tuo esiin, että päihtyneiden kuljettajilla on taustallaan usein päihderiippuvuutta.

– Tällaiset kuljettajat pitäisi saada kopattua yhteiskunnan tukiverkkoihin ennen kuin on liian myöhäistä. Tärkeintä myös yksilön kannalta olisi tietysti pystyä ennaltaehkäisemään päihdeongelmien syntymistä.

Päihderiippuvuus = sairaus

− Päihderiippuvuuteen tulisi suhtautua kuin mihin tahansa ajoterveyttä heikentävään sairauteen. Lääkärien ja poliisin yhteistyön syventäminen ajoterveysvalvonnassa on tärkeää, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari painottaa.

Haasteena ajokykyyn vaikuttavat lääkkeet

Kaikista vuosina 2017–2021 tapahtuneista moottoriajoneuvon kuljettajan aiheuttamista onnettomuuksista 13 prosentissa kuljettaja on käyttänyt ajokykyyn vaikuttavia lääkkeitä.

– Lääkeaineiden vaikutusta ajokykyyn on monessa tapauksessa vaikea arvioida ja lääkeainehavaintojen kirjaamiseen sekä tilastoimiseen liittyy useita haasteita. Sen vuoksi lääkkeitä käsiteltiin OTI-päihderaportissakin vain lyhyesti. Ajokykyyn vaikuttavista lääkkeistä tarvittaisiin laajempaa tieteellistä tutkimusta onnettomuustutkinnan tueksi, Räty peräänkuuluttaa.

Tutkijalautakunnat: näitä toimia tarvitaan!

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien esittämät toimet päihdeongelmia ennaltaehkäisemiseksi ovat moninaisia:

Päihderiippuvuuden tunnistaminen terveydenhuollossa

  • Päihderiippuvuuden käsitteleminen ajoterveyttä heikentävänä sairautena
  • Lääkärien ja poliisin yhteistyön syventäminen ajoterveysvalvonnassa
  • Päihderiippuvaisten kuntoutus

Onnettomuuden syntymistä ehkäiseviä toimenpiteitä

  • Alkolukko rattijuopumuksesta toistuvasti kiinnijääneille kuljettajille

Liikennevalvonta

  • Rattijuopon seurueen vastuu: ajoneuvon avaimet pois päihtyneeltä
  • Ajoneuvokannan uudistaminen: parempi turvatekniikka
  • Valistus päihtyneenä pyöräilemisen vaaroista

Onnettomuuden seurauksia lieventäviä toimenpiteitä

  • Autoihin pitäisi saada tekniikkaa, jolla ajoneuvon nopeus hidastuu, jos turvavyö ei ole käytössä

Liikenneympäristön parannustoimia

  • Esimerkiksi ajosuuntien erottelu keskikaiteilla, joka estää vastakkaisiin ajosuuntiin ajavien yhteenajot
  • Pyöräilyonnettomuuksissa tutkijalautakunnat ovat esittäneet paikallisia liikenneympäristöön liittyviä parannusehdotuksia, esimerkiksi reiteillä olevien puomien näkyvyyden parantamista

Mikä ihmeen OTI?

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) työskentelee ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. OTIn keräämän ja analysoiman tiedon avulla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen niin lainsäädännön kuin käytännön toimenpiteiden tasolla.

Onnettomuustietoinstituutti on luopunut käyttämästä raporteissaan termiä rattijuoppous. Taustana on, että tarkkaan ottaen rattijuopumuksesta voidaan tuomita myös muiden päihteiden kuin alkoholin käyttäjiä – vaikka puhekielessä rattijuopolla tarkoitetaan yleensä alkoholirattijuoppoa.

Jaa artikkeli