Liikenne Uutinen 8.12.2015

Poliisi: Rekisterikilpien lukulaite hälyttää tuhansia kertoja kuukaudessa

Poliisin rekisteritunnusten lukulaitteet havaitsivat loka–marraskuun aikana käyttökiellossa olevan auton 74 000 kertaa.

Poliisin rekisteritunnusten lukulaitteet havaitsivat loka–marraskuun aikana käyttökiellossa olevan auton 74 000 kertaa.

– Poliisin liikennevalvonnan tekninen kehitys on mahdollistanut käyttökiellossa olevien autojen havaitsemisen liikennevirrasta. Näiden tulosten pohjalta suunnittelemme yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa keinoja, joilla valvonnan automatisointia pystytään hyödyntämään entistä paremmin, Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää taustoittaa.

Yleisin syy käyttökieltoon oli erääntynyt ajoneuvovero (33 000 havaintoa). Yleisiä käyttökiellon syitä olivat myös suorittamaton määräaikaiskatsastus (23 000 havaintoa) ja liikennekäytöstä poistettu auto (21 000 havaintoa).

Katsastamattomien autojen osuus havainnoista oli suurin Satakunnassa, noin 34 prosenttia havaituista käyttökiellossa olevista autoista, ja pienin Etelä-Karjalassa ja Kainuussa, noin 28 prosenttia havainnoista.

Liikennerikosten ehkäisyä

Rekisterikilpien lukulaitteiden avulla poliisi on pystynyt kohdistamaan entistä paremmin valvontaa autoihin ja kuljettajiin, jotka eivät ole kunnossa.

– Lukulaite tulee olemaan erittäin merkittävä laite liikennerikosten ennalta estävyyden lisääjänä, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen arvioi.

Tekniikka auttaa poliisia keskittymään oleelliseen.

– Poliisin pitäisi pystyä keskittymään liikenneturvallisuustyöhön ja voisikin harkita veroluonteisten maksujen valvontatietojen automaattista siirtoa viranomaiselle, joka hoitaisi maksujen perinnän ilman poliisin toimenpiteitä, Ihalainen ideoi.

Ongelmana katsastamattomat autot

Valvonnassa tien päällä on havaittu, että katsastamattomien autojen keskimääräinen tekninen kunto on selvästi katsastettuja autoja huonompi.

– Käyttökiellossa olevia autoja vähentämällä voidaan joka vuosi välttää yksi kuolemaan ja 25 loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta, Trafin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari arvioi.

Rekisteritunnusten lukulaitteita testattiin Oulun seudulla kesäkuusta 2014 alkaen. Lukulaitteiden ja tiedotuksen ansiosta käyttökiellossa olevien autojen määrä putosi Oulun seudulla alle puoleen, kun vertailukohtana oli Lahden alue, jolla laitteita ei ollut vielä otettu käyttöön. Tulokset perustuvat Trafin ja Liikennevakuutuskeskuksen tilaamiin tutkimuksiin, jotka tehtiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä yhteistyössä Trafin ja poliisin kanssa.

Lähde Trafi, poliisi, Liikennevakuutuskeskus

Jaa artikkeli