Poliisi

Liikenne Uutinen 19.9.2017

Poliisi valvoo jälleen – tällä kertaa ei nopeuksia

Poliisi valvoo jälleen alkuviikon tehostetusti liikenteen sujumista koko maassa. Tällä kertaa päähuomio ei ole kuitenkaan nopeusrajoituksien noudattamisessa, vaan muissa liikenneonnettomuuksien vaaratekijöissä.

Poliisi valvoo tällä viikolla 18.–20.9. erityisesti turvalaitteiden käyttöä, suojatieturvallisuutta, kännyköiden käyttöä sekä muita tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavia tekijöitä. Valvonnalla tuetaan myös torstaina 21.9. järjestettävää Euroopan laajuista Liikennekuolematonta päivää. Päivän tavoitteena on, että Euroopassa ei tuona päivänä kuolisi yhtään ihmistä liikenneonnettomuudessa.

Tarkkaamattomuusvalvonnassa valvotaan kaikenlaista toimintaa, joka vaikuttaa ajamiseen keskittymiseen tai muun liikenteen havainnointiin. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Ajasteen mukaan tyypillisesti tarkkaamattomuus johtuu puhelimeen puhumisesta sekä viestien lukemisesta tai kirjoittamisesta ajon aikana. Euroopan komissio on arvioinut, että tarkkaamattomuus on riskitekijänä 10–30 prosentissa liikenneonnettomuuksista.

Jalankulkijat vaarassa taajamissa ja suojatiellä

Viime vuosien aikana lähes kaksi kolmesta jalankulkijan kuolemantapauksesta ja huomattava osa loukkaantumiseen johtaneista jalankulkijan onnettomuuksista on tapahtunut taajamissa. Uhreista lähes kolmannes on menehtynyt suojatiellä. Puolet loukkaantuneista jalankulkijoista on kohdannut onnettomuuden suojatiellä.

– Suojatieonnettomuudet tapahtuvat usein monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Ajoneuvon kuljettajan keskittyminen ajamiseen ja ympäristön sekä muun liikenteen seuraamiseen voi herpaantua. Lisäksi ajonopeus saattaa olla liian suuri vallitsevaan liikenneympäristöön ja olosuhteisiin nähden, Ajaste arvioi.

Turvavyö olisi pelastanut joka kolmannen

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä käyttämällä noin joka kolmas olisi pelastunut.

– Liikenneturvallisuuden kannalta on myönteistä se, että turvavyön käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Etenkin henkilöautojen takapenkeillä ja pakettiautojen etuistuimilla jää turvavyö kuitenkin edelleenkin kiinnittämättä liian usein. Poliisin keinot lisätä turvavyön käyttöä ovat valvonta ja valistus, Ajaste täsmentää.

Lue lisää:

Jaa artikkeli