Kameravalvonta_peltipoliisi

Liikenne Uutinen 14.3.2022

Poliisin vuosi 2021: väljät tiet toivat hurjastelun

Liikennemäärät olivat viime vuonna edelleen tavanomaista pienemmät. Nuorten, alle 21-vuotiaiden epäiltyjen osuus, korostui hieman aiempaa enemmän liikenneturvallisuuden vaarantamisissa.

Törkeiden liikennerikosten osalta otettiin viime vuonna – ainakin tilastojen valossa – askel kohti tavanomaista, koska törkeiden liikennerikosten määrä aleni koronanhuippuvuodesta 2020 useilla sadoilla tapauksilla.

Tästä huolimatta törkeät liikennerikokset ovat yhä kuitenkin yleisempiä kuin ennen pandemiaa. Poliisin tilastojen perusteella nuorten, alle 21-vuotiaiden epäiltyjen osuus, korostui hieman aiempaa enemmän liikenneturvallisuuden vaarantamisissa.

Poliisihallituksesta kerrotaan, että vuonna 2021 törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä oli kolmanneksen vuosien 2017–2019 keskiarvoa korkeampi, vaikkakin pienempi kun huippuvuonna 2020.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia tuli vuonna 2021 ilmi yhteensä 89 263 eli noin yhdeksän prosenttia edeltävää vuotta enemmän. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset vähenivät noin kymmenyksellä.

Poliisi

Huumerattisten määrän kasvu taittui

Rattijuopumusten määrä väheni viime vuonne edelliseen vuoteen verrattuna. Poliisin haaviin jäi viime vuonna 17 490 päihteiden vaikutuksen alaista kuljettajaa, kun vastaavasti vuonna 2020 kiinnijääneitä oli yhteensä 20 216. Vähennystä oli noin 14 prosenttia.

Huumerattijuopumuksissa vähennystä vuoteen 2020 verrattuna oli viidennes.

Tilastojen perusteella pitkään jatkunut huumerattijuopumusten suhteellinen kasvu siis pysähtyi ja alkoholirattijuopumusten prosenttiosuus kaikista rattijuopumusrikoksista kääntyi kasvuun.

Liikenne väheni, kuolemat eivät

Viime vuosi oli ensimmäisen koronavuoden tapaan melko poikkeuksellinen myös liikenteessä, koska liikennemäärät olivat edelleen tavanomaista pienemmät koronapandemian takia.

Väljemmät tiet eivät ole kuitenkaan tarkoittaneet kuolonuhrien määrän merkittävää vähenemistä. Tieliikenteessä menehtyi ennakkotietojen mukaan viime vuonna 219 henkeä, mikä on neljä vähemmän kuin vuonna 2020.

Tienkäyttäjäryhmiä vertailtaessa menehtyneiden kasvu oli suurinta moottoripyöräilijöissä, joita menehtyi liikenteessä kahdeksan enemmän kuin edellisvuonna.

Poliisi_Talvipyöräily_2019_AH

Kaikki loukkaantumiset eivät tule tietoon

Poliisin tietoon tuli loukkaantumisia 3 803, mikä on 566 vähemmän kuin vuonna 2020. Loukkaantuneiden määrä on vähentynyt tasaisesti vuosi vuodelta. On myös hyvä mieltää, ettei osa loukkaantumisista tule lainkaan poliisin tietoon ja jää täten virallisen tilaston ulkopuolelle. Poliisihallituksen mukaan valtaosa näistä tilastoitumattomista loukkaantumisista on pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksia.

Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui vuonna 2021 yhteensä 372 henkilöä, mikä on 34 prosenttia vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Päihdeonnettomuuksissa, joissa osallisen kuljettajan tai jalankulkijan epäillään olleen onnettomuushetkellä muun päihteen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena, kuoli 106 henkilöä. Laskua edellisvuoteen on noin 40 prosenttia.

Liikennevalvonta väheni hieman

Liikennevalvonnan osuus poliisin valvontaan käyttämästä työajasta on noin 40 prosenttia. Poliisi käytti kaikkeen liikenteenvalvontaan viime vuonna 472,1 henkilötyövuotta. Se on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin valvontaa pystyttiin tekemään poikkeuksellisen paljon koronapandemian estettyä useita koulutustilaisuuksia.

Jaa artikkeli