Jalankulku_pyoraily_liikennemerkki_Helsinki_9_2022_MJ

Liikenne Tieliikennelaki Uutinen 28.12.2022

Pyöräilijän liikennesäännöt – Tunne pyöräilijää koskevat liikennemerkit

Milloin pyöräilijä väistää autoilijaa ja milloin autoilija pyöräilijää. Moottori käy juttusarjassa läpi kaikki tavallisimmat pyöräilijän väistämissäännöt sekä muita pyöräilijän liikenteessä huomioon otettavia asioita.

Pyöräilijöitä koskevia liikennemerkkejä on muutamia, ne on hyvä jokaisen pyöräilijän tunnistaa. Vuonna 2020 muuttunut tieliikennelaki toi mukanaan kaikkiaan 50 uutta liikennemerkiä, joista muutamat koskettavat myös pyöräilijää. Samalla muutamat tutut liikennemerkit myös muuttuivat.

Uudistuksen yksi tarkoitus oli muun muassa se, että uudistamalla liikennemerkkejä parannettiin niiden luettavuutta ja samalla ne muuttuivat kansainvälisesti yhdenmukaisimmiksi.

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa

Tämä liikennemerkki tarkoittaa sitä, että autoilijan täytyy väistää pyöräilijää. Normaalisti väistämissääntö menee niin, että pyörätien ja ajoradan risteyksessä pyöräilijä väistää autoilijaa, jollei sitä ole liikennemerkein toisin määrätty. Esimerkiksi kärkikolmio tai pakollinen pysäyttäminen eli Stop -liikennemerkki muuttaa tilanteen niin, että autoilijan täytyy väistää pyöräilijää.

Uuden tieliikennelain mukana tullut uusi liikennemerkki ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tieylityspaikassa” edellyttää, että autoilija väistää pyöräilijää. Tätä merkkiä esiintyy vain korotettujen pyörätienjatkeiden yhteydessä.

Autoliiton nettisivuilta näet hyvin havainnollisen videon merkin käytöstä.

Pyöräkaista

Pyöräkaista -liikennemerkit osoittavat, mihin pyöräkaista on sijoitettuna ajoradalla. Pyöräkaista voi olla ajoratojen välissä tai ajoradan reunassa. Pyöräkaista on vain pyöräilijöille, muut eivät saa liikkua pyöräkaistalla.

Pyöräkaistalla pyöräilijän täytyy ajaa kaistan oikeassa reunassa, kuitenkin pitäen turvallinen väli esteisiin sekä ajoradan viereen mahdollisesti pysäköityihin autoihin, ettei esimerkiksi auton aukeava ovi aiheuta vaaraa.

Pyöräkatu

Pyöräkatu-liikennemerkki on uutta uudessa tieliikennelaissa. Pyöräkatu-liikennemerkki merkitsee pyöräkadun alkamisen ja pyöräkatu päättyy -liikennemerkki pyöräkadun päättymisen.

Pyöräkadulla pyöräilijän on ajettava pyöräkadun oikeassa reunassa. Autoilijat saavat ajaa pyöräka­dulla, mutta pyöräkadulla pyöräilijät määräävät tahdin eli muut ajoneuvot antavat pyöräilijöille esteettömän kulun.

Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty -liikennemerkki kieltää hyvin yksiselitteisesti alueen, missä polkupyörällä eikä mopolla saa ajaa.

Yksisuuntainen – ei koske pyöräilijää

Pyöräilijä voi ajaa yksisuuntaista katua ”väärään suuntaan”,  jos se on osoitettu liikennemerkin lisäkilvellä. Tällöin kielletty ajosuunta -liikennemerkin alapuolella on lisäkilpi, jossa ilmoitetaan, että yksisuuntaista katua osoittava liikennemerkki ei koske pyöräilijää. Myös yksisuuntaista katua osoittavan liikennemerkin alapuolella on lisäkilpi, joka kertoo, että pyöräilijä voi ajaa yksisuuntaista myös vastakkaiseen suuntaan.

Pyöräilijän täytyy muistaa polkiessaan yksisuuntaisella kadulla vastakarvaan, että ajaa aina omaan kulkusuuntaansa nähden tien oikeassa reunassa.

Muista myös

Muista myös, että pyöräily on kiellettyä jalkakäytävällä, vain alle 12-vuotiaat saavat ajaa pyörällä jalkakäytävällä eikä jalkakäytävästä ole erikseen mainittu liikennemerkillä eikä myöskään pyöräilyä jalkakäytävällä ole erikseen kielletty liikennemerkillä. Jalkakäytävä erotetaan yleensä ajoradasta reunakivellä – ja polkupyöräililjän paikka on siis ajoradan puolella.

Pyörätien ja jalkakäytävän erottaa aina liikennemerkki. Myös yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie on osoitettu liikennemerkillä. Pyörätie, joka sallii pyöräilyn, on aina osoitettu myös liikennemerkillä.

Pyöräily on myös kiellettyä moottoritiellä sekä moottoriliikennetiellä.

Teksti: Manu Tuppurainen Lähde: Liikenneturva, Autoliitto, Pyöräliitto Kuva: Moottorin arkisto

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli