Hirvivaara

Liikenne Uutinen 5.5.2017

Suomen Motoristit ry: Motoristien peurakolaririski kasvaa

Hirvi-ja peurakantojen kasvu ennakoi liikenteessä tapahtuvien kohtaamisten lisääntymistä. Suomen Motoristit ry kantaa huolta erityisesti motoristien turvallisuudesta.

Suomessa tapahtuu noin 1808 hirvionnettomuutta ja 3659 peurakolaria, eli yhteensä 5467 hirvieläinonnettomuutta vuosittain, mutta moottoripyöräilijöiden osuus näistä onnettomuuksista on arvoitus, sillä niitä ei erikseen tilastoida, toteaa aiheesta tiedotteen julkaissut Suomen Motoristit ry.

Poliisimoottoripyörä KTM 1190 Adventure

Tieliikenneonnettomuuksissa peurojen kanssa loukkaantuu vuosittain kymmeniä ihmisiä. Peuraonnettomuudet ovat niin yleisiä, että 2015 poliisi linjasi, että se käy peurakolaripaikalla vain silloin, kun onnettomuudessa on tapahtunut henkilövahinkoja tai olosuhteet muutoin edellyttävät poliisin läsnäoloa.

Moottoripyöräilijä heikoilla törmäyksessä

Liikennevirasto tilastoi poliisin ilmoituksen perusteella teillä tapahtuneet törmäykset hirvien sekä peurojen ja kauriiden (valkohäntä-, kuusi- ja metsäpeura sekä metsäkauris) kanssa. Onnettomuudet jaotellaan hirvi- ja peuraonnettomuuksiin, joista jälkimmäiseen sisältyvät kaikki pienten hirvieläinten kanssa tapahtuneet onnettomuudet. Jos onnettomuus ei tule poliisin tietoon, ei se päädy tilastoihin. Tämän seurauksena myös päätöksenteon tukena käytettävien tilastojen luotettavuus kärsii.

Hirvikolari

Moottoripyöräilijä on kaksipyöräisenä ja suojakuorettomana paljon heikommassa asemassa peuraeläinten kanssa tapahtuvissa törmäyksissä kuin autoilijat.

Suomen Motoristit ry:n tavoitteena on muistuttaa kaikkia moottoripyöräilijöitä siitä, että peuroista varoittavat merkit on syytä ottaa tosissaan ja ajaa erityisen varovaisesti peurojen esiintymisalueilla.

Riistanhoidolla riskit alas

Suomen Motoristit ry:n näkemyksen mukaan peurojen määrää voitaisiin vähentää riistanhoidollisesti. Päätelmään on päädytty eri asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Käytettävissä olevista keinoista kaatolupien lisääminen olisi nopein tapa vähentää peurakolareiden riskiä.

Kauriit ja peurat ovat osallisina kolareissa varsinkin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomen alueella. Näillä alueilla myös pienten hirvieläinten kannat ovat tiheimmillään. Suomen Motoristit ry:n mukaan niillä ei ole ruuhka-Suomessa luonnollisia vihollisia, joten kannat kasvavat ja se myötä myös kolariongelma pahenee.

Muita keinoja peurojen aiheuttamien liikenneonnettomuusriskien pienentämiseen ovat esimerkiksi riista- aidat, mutta tiheän asutuksen alueella niiden vaikutusta pidetään rajallisena.

Suomen Riistakeskuksen näkemyksen mukaan hirvieläinten metsästyskausi voisi myös alkaa jo syyskyyn alusta vahinkojen estämistarkoituksessa, eli hieman nykyistä aiemmin.

Esimerkiksi valkohäntäpeuran vahtimismetsästyksellä voitaisiin maatalousvahinkojen lisäksi vähentää paikallisesti myös liikennevahinkoja, koska metsästystä voitaisiin harjoittaa muillakin alueilla kuin pelloilla, jopa vilkkaasti liikennöityjen teiden ja muiden liikennevahinkojen kannalta riskialttiiden alueiden tuntumassa.

Lähde: Suomen Motoristit ry Kuvituskuvat: Moottorin arkisto/Antti Hentinen

Jaa artikkeli