Poliisi

Liikenne Uutinen 29.11.2016

Tätä on luvassa – sakkorangaistus suoraan poliisilta

Pian poliisi voi määrätä enintään 20 päiväsakon sakkorangaistukset tien päällä.

Tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuva rikosasioiden käsittely uudistuu joulukuussa. Autoilijoille tämä näkyy siten, että poliisi voi määrätä – suoraan tien päällä – liikennerikkomuksesta enintään 20 päiväsakon sakkorangaistuksen.

Sakkoja ei siis viedä enää syyttäjän vahvistettavaksi, vaan päätöksenteko siirtyy poliisille. Muissa tapauksissa rangaistus menee edelleen syyttäjän vahvistettavaksi.

Tähän asti on toimittu niin, että poliisi on antanut epäillylle sakkolapun eli rangaistusvaatimuksen, jonka syyttäjä on myöhemmin vahvistanut. Joulukuusta eteenpäin poliisin antama sakkomääräys on näissä asioissa lopullinen päätös. Poliisin lisäksi sakon voi määrätä myös tulli- tai rajavartiomies.

Uudessa sakkomenettelyssä voidaan määrätä sakko rikkomuksesta, josta on säädetty rangaistukseksi enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Sakkomenettelyn uudistamisen taustalla on syyttäjien suureksi paisunut työmäärä, jota halutaan karsia, jotta syyttäjät voivat keskittyä vaativampien asioiden ratkaisemiseen.

Rikesakko ei enää vaihtoehto

Joulukuun tulleen sakottaminen muuttuu myös siten, että rikesakosta tulee ainoa mahdollinen rangaistus niistä rikkomuksista, joiden rangaistukseksi se on säädetty. Nykyisin rikesakko on päiväsakkojen vaihtoehto.

Uudistuksen tarkoituksena on edistää sakotettavien yhdenvertaista kohtelua ja selkeyttää rangaistusjärjestelmää.

Suostumus vaaditaan

Uudenlaisen sakkomenettelyn käyttö edellyttää sitä, että rikkomuksesta epäilty antaa menettelyyn suostumuksensa.

Suostumuksen antaminen merkitsee, että epäilty tunnustaa teon ja hyväksyy määrättävän seuraamuksen. Tähän asti asian saaminen perusteellisempaan käsittelyyn on vaatinut esimerkiksi rangaistusvaatimuksen vastustamista kirjallisesti.

Jos epäilty ei anna suostumustaan, hänelle annetaan silti tiedoksi sakkoa tai rikesakkoa koskeva rangaistusvaatimus. Suostumus voidaan antaa vielä maksamalla sakko rangaistusvaatimuksen mukaisesti tai rikesakko 30 päivän kuluessa.

Oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti kaikkiin tuomioistuimen ulkopuolella määrättyihin sakkoihin voi hakea muutosta valittamalla käräjäoikeuteen.

Rikosvastuulta ei välty

On turha kuvitella, että suostumuksen antamatta jättäminen olisi näppärä tapa välttää rikosvastuu.

Jos suostumusta ei anneta, asia käsitellään tavallisessa rikosasioiden käsittelyjärjestyksessä. Tällöin poliisi suorittaa esitutkinnan mahdollisine kuulusteluineen ja asia käsitellään syyteharkinnan jälkeen käräjäoikeudessa.

Suostumuksen antamatta jättäjän on siis syytä varautua tuomioistuinkäsittelyyn samoin kuin siihen, että tuomioistuimen määräämä maksamaton sakko voidaan muuntaa vankeudeksi. Sakkomenettelyssä määrättyä sakkoa ei voida muuntaa vankeudeksi. Tuomioistuimessa korvattavaksi voi tulla myös todistelukustannuksia.

Muutokset eivät koske automaattista liikennevalvontaa. Näissä tapauksissa rikesakko tulee edelleen maksettavaksi, jollei henkilö vastusta sen määräämistä.

Teksti Marko Jokela, Kuva Antti Hentinen

Jaa artikkeli