Routavaurio

Liikenne Uutinen 6.12.2018

Teiden kehno kunto kismittää autokansaa

Pääteiden kunto tyydyttää autoilijoita, mutta seututiet saavat sapiskaa. Raskaan liikenteen ammattilaiset hyvin kriittisiä.

Liikenneviraston tuore tutkimus puhua karua kieltään: korjausvelkarahoituksella aikaansaatu teiden parannus ei ole riittänyt kohentamaan tienkäyttäjien tyytyväisyyttä teiden nykykuntoon.

Nyt teetetty tutkimus tienkäyttäjien tyytyväisyydestä teiden kuntoon kertoo autoilijoiden kokemuksista viime kesältä.

Yksityisautoilijat kohtalaisen tyytyväisiä

Tutkimuksen mukaan yksityisautoilijat olivat kohtalaisen tyytyväisiä pääteiden kuntoon, mutta raskaan liikenteen kuljettavat suhtautuivat lähes kaikkien tietyyppien kuntoon hyvin kriittisesti.

Myönteisimpiä tuloksia oli se, että yksityisautoilijoista noin puolet oli tyytyväisiä pääteiden (valtatiet ja kantatiet) kuntoon, 21 prosenttia oli tyytymätön ja vain 6 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytymätön pääteiden kuntoon. Viidennes suhtautui teiden kuntoon neutraalisti.

Kielteisemmät arviot annettiin seutu- ja yhdysteistä. Niiden kuntoon on tyytyväisiä alle viidennes vastaajista, kun tyytymättömiä oli 54 prosenttia.

Tyytyväisyys hieman laskenut

Kaksi vuotta sitten tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verrattuna yksityisautoilijoiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan oli hieman laskenut. Tyytyväisiä oli nyt 35 prosenttia eli saman verran kuin vuonna 2016, mutta tyytymättömien osuus oli kasvanut 36 prosentista 39 prosenttiin.

Teiden kunto rapistunut

Liikenneviraston mukaan Suomen tieverkko on päässyt rapistumaan kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen seurauksena – ja korjausvelka on kasvanut vuosi vuodelta.

Hallitus myönsi liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen lisärahoitusta vuosille 2016–2018.

– Tällä lisärahoituksella kyettiin pysäyttämään kertyneen korjausvelan kasvu, mutta ei parantamaan olennaisesti teiden kunnon tasoa aiempaan verrattuna, tienpidon asiantuntija Juho Meriläinen Liikennevirastosta taustoittaa.

Raskaan liikenteen kuljettajat tyytymättömiä

Raskaan liikenteen kuljettajat olivat yksityisautoilijoita paljon kriittisempiä. Pääteiden kuntoon ammattiautoilijoista alle kolmannes oli tyytyväisiä ja peräti 44 prosenttia oli tyytymättömiä.

Muiden maanteiden kuntoon ammattikuljettajista tyytyväisiä oli vain 9 prosenttia ja tyytymättömiä oli peräti kaksi kolmesta eli 67 prosenttia.

Raskaan liikenteen tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan on heikko: tyytyväisiä oli vain 18 prosenttia ja yli puolet vastaajista oli tyytymättömiä maanteiden kuntoon kokonaisuutena.

Painava ajoneuvo kyntää kuopat

Juho Meriläisellä on järkeenkäypä selitys siihen, miksi yksityisautoilijoiden ja raskaan kaluston kuljettajien arvioiden välillä on merkittävä eroavaisuus.

– Painava ajoneuvo kyntää huolella kaikki kuopat ja huonokuntoinen tie tuntuu pahemmalta raskaassa ajoneuvossa.

Korjausvelka uhkaa kasvaa

Korjausvelkaohjelman lisärahoitus päättyy tämän vuoden lopussa ja tällä hetkellä teiden kunnossapidon korjausvelka sillat ja muut taitorakenteet mukaan lukien on noin 1 300 miljoonaa euroa.

Liikenneviraston huolena on, että ellei teiden kunnossapitoon kyetä olennaisesti lisäämään pysyvää rahoitusta, luvassa on roima heikennys niin teiden kunnossapitoon kuin tienkäyttäjien tyytyväisyyteenkin.

Perusväylänpidon lisärahoitustarve on liikenne- ja viestintä ministeri Anne Bernerin johtaman parlamentaarisen työryhmän esittämä vähintään 300 miljoonaa euroa vuodessa.

– Jos lisärahoitusta ei tule, niin huonokuntoisia teitä voi tulla 800–1 000 kilometriä lisää, Meriläinen arvioi.

Liikennevirasto teettää tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen joka talvi ja joka toinen kesä. Tutkimukseen vastasi 3 419 yksityishenkilöä ja 1 477 raskaan liikenteen eli linja-auton tai kuorma-auton ammattikuljettajaa. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Lähde: Liikennevirasto Kuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli