tietyö

Liikenne 7.6.2017

Tieliikenteestä valtiolle yli 8 miljardin potti – verotulot kasvoivat selvästi

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan valtio keräsi viime vuonna tieliikenteestä erilaisina verotuloina yli 8 miljardia euroa, joka on noin 260 miljoonaa euroa vuotta 2015 enemmän.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan uusien autojen kysynnän piristyminen ja ajoneuvoveron perusveron nosto kasvattivat viime vuonna valtion verotuloja.

Valtio keräsi viime vuonna tieliikenteestä erilaisina verotuloina yli 8 miljardia euroa, joka on noin 260 miljoonaa euroa vuotta 2015 enemmän, laskeskelee tilastoja perannut Autoalan tiedotuskeskus.

Suurin osa kasvusta johtunee autoverotuoton ja uusien autojen myynnistä kertyvän arvonlisäverotulon kasvusta. Myös polttoaineveron kertymä kasvoi viime vuonna jonkin verran, sen sijaan polttoaineiden arvonlisäverotuotto pieneni hieman polttoaineiden reaalihintojen alenemisen takia.

Autoveroa 80 miljoonaa enemmän

Autoveroa kerättiin viime vuonna noin 80 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Valtio oli budjetoinut viime vuodelle huomattavasti vähemmän autoverotuottoa, budjetoituun määrään nähden veroa kertyi noin 125 miljoonaa euroa enemmän.

Autoveron pieni portaittainen aleneminen vuosien 2016 ja 2017 alussa sekä talouden piristyminen ovat lisänneet uusien autojen kysyntää aiempiin vuosiin verrattuna.

Valtioneuvosto nosti 24.5. julkaisemassa lisätalousarviossaan vuodelle 2017 ennakoitua autoveron kertymää 52 miljoonalla eurolla.

Autoala on arvoinut, että autoveroa kerättäisiin tänä vuonna noin 50 miljoonaa vielä tätäkin enemmän.

Verotuoton kasvua perustelevat pakettiautojen myynnin selvä kasvu sekä uutena ensirekisteröitävien ja käytettynä maahantuotavien henkilöautojen tälle vuodelle ennakoitu lievä kasvu.

Valtion verotulot tieliikenteestä 2009 – 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Autovero 687 941,1 1 068 1 007 932,5 918 884,1 963,5
Ajoneuvovero 654 691 759 758 866,2 877,6 930 1083
Polttoainevero
tieliikenteessä
kulutetun
polttoaineen
osalta
2198,1 2178,8 2389,7 2661,6 2653,5 2745,3 2785,1 2821,9
Polttoaineiden alv 1009 1184,8 1352 1455 1479,1 1436,5 1283,2 1167,4
Alv uusista
ajoneuvoista
590,8 681 787,2 690 678,1 700,3 724,4 824,5
Alv ajoneuvojen
osista sekä huolto- ja korjaustöistä
584,2 658,3 695,2 713 763,4 765,6 773,4 785,4
Vero liikenne- ja autovakuutus-
maksuista
268,9 284,9 299,5 317,7 343,1 378,4 386,8 384
Yhteensä 5992 6619,9 7350,6 7602,3 7715,9 7821,7 7767 8029,6
Luvut milj. euroa

Lähde: Finanssialan Keskusliitto, Liikennevakuutuskeskus, Tieliikenteen Kustannusarvio/Tieliikenteen Tietokeskus, Tulli, Valtion tilinpäätökset, Öljy- ja biopolttoaineala ry.

Toukokuun ensirekisteröinneissä kasvua

Autoalan tiedotuskeskus kertoo, että toukokuussa 2017 rekisteröitiin 11 055 uutta henkilöautoa, mikä on 5,1 prosenttia viime vuoden toukokuuta enemmän. Kuluvana vuonna toukokuun loppuun mennessä ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä oli 2,1 prosenttia viime vuotta pienempi.

Alkuvuoden aikana pakettiautoja on rekisteröity 26,6 prosenttia viime vuotta enemmän. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa 1 467.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin 333, eli lähes saman verran kuin viime vuoden toukokuussa. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat alkuvuonna olleet 8,8 prosenttia viime vuotta suuremmat. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on rekisteröity tänä vuonna 16,0 % viime vuotta enemmän.

Uusia linja-autoja on tänä vuonna rekisteröity 173, joka on 36,2 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Linja-autoja ensirekisteröitiin toukokuussa yhteensä 34.

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus Kuvituskuva: Moottorin arkisto/Antti Hentinen

Jaa artikkeli