Tieliikenne päästöt

Liikenne Uutinen 10.7.2017

Trafi: WLTP muuttaa päästömittaustapaa, ei muuta toistaiseksi verotusta

Siirtymäkauden ajan ensirekisteröitäville henkilöautoille ilmoitetaan kaksi CO2-arvoa, joten toistaiseksi auto- ja ajoneuvoverotus säilyvät ennallaan.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Verohallinto ja valtiovarainministeriö ovat kertoneet uuden WLTP-päästömittaustavan vaikutuksista ensirekisteröitävien henkilöautojen osalta. Uudistettu mittaustapa vaikuttaa polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen arvoihin.

Uudistuksen takana ovat todenmukaisemmat tiedot auton polttoaineen kulutuksesta ja päästöarvoista. On arvioitu, että WLTP tuottaa noin 20 prosenttia suuremmat hiilidioksidiarvot kuin nykyinen NEDC-mittaustapa. WLTP:n käyttöönotto vaikuttaa vain ensirekisteröitävien autojen kohdalla, eikä se vaikuta nykyisin käytössä olevien autojen CO2-arvoihin tai vuotuisen ajoneuvoveron määrään. Mittaustavan muutos ei myöskään toistaiseksi vaikuta ajoneuvoveroon ja ensirekisteröinnin yhteydessä kannettavaan autoveroon.

– Siirtymäaikana eli vuoden 2020 loppuun asti uusille henkilöautoille merkitään rekisteriin suurimmassa osassa tapauksia kaksi CO2-arvoa: WLTP-arvo ja laskennallinen CO2-arvo, joka vastaa nykyistä mittaustapaa. Laskennallisen arvon laskukaava on määritelty EU-asetuksessa, kertoo Trafin yksikönpäällikkö Marko Sinerkari.

– Autoverotusta hoitavan Verohallinnon ja ajoneuvoverotusta hoitavan Trafin kanssa on katsottu, että verotuksessa käytetään siirtymäaikana alempaa eli käytännössä nykyistä mittaustapaa vastaavaa laskennallista arvoa. Mittaustavan muutos ei siten vaikuta merkittävästi autoveron ja ajoneuvoveron määrään siirtymäaikana, kertoo valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen.

Trafin arvion mukaan autokaupat myyvät ensimmäiset uuden mittaustavan mukaiset autot todennäköisesti ensi syksynä.

Viranomaiset huomauttavat, että auto- ja ajoneuvoverotaulukoita voidaan muuttaa siirtymäajan jälkeen siten, että veron määrä ei muutu uudellakaan mittaustavalla, mutta päätöksiä tästä ei ole kuitenkaan tehty. Muutostarpeiden arviointi on kuitenkin mahdollista vasta myöhemmin, kun uuden mittaustavan mukaisia päästöarvoja uusista henkilöautoista on kertynyt riittävä määrä.

Lähde: Trafi Kuva: Antti Hentinen

Jaa artikkeli