Liikenne Autoilu Uutinen 8.2.2024

Valtaosa ei usko päästövapaaseen liikenteeseen vuonna 2030

Sähköautotoimija Polestarin tuore kyselytutkimus paljastaa, että 48 prosenttia on sitä mieltä, että liikenteen päästöt vievät liikaa tilaa julkisessa keskustelussa.

Sähköautotoimija Polestar on selvittänyt suomalaisten asenteita liittyen liikenteen tulevaisuuteen, ilmastoasenteisiin, sähköautoilun edellytyksiin sekä liikennepolitiikkaan.

– Meitä kiinnostavat suomalaisten autoiluajatukset näinä liikenteen sähköistymisen aikoina. Aiomme selvittää näitä teemoja kyselytutkimuksin jatkossakin, Polestarin maajohtaja Tommi Luopajärvi kertoo.

Kyselytutkimus paljastaa paljon kiinnostavaa kuten sen, että liikenteen vaikutus ilmastonmuutokseen jakaa kansaa. Sekin käy ilmi, että joka viides on vähentänyt autoilua ympäristösyistä, sähköauto on vielä harvojen herkkua ja liikenteen sähköistymiseen tarvitaan lisää kannustimia.

Auto vankasti osa arkea

Kyselytutkimuksen perusteella voi kiteyttää, että auto on erittäin vankasti osa suomalaisten arkea ja liikkumisedellytyksiä sekä liikkumistarpeita.

Kyselyyn vastaajista puolet ajaa autollaan päivittäin, sähköautoilla ajavista vastaajista peräti 85 prosenttia. Polttomoottoriautoilijoiden ero päivittäisessä autoilussa jakaantui prosenttiluvuin 63–56 (dieselautoilijat–bensiiniautoilijat). Miehet ajavat naisia enemmän päivittäin prosenttiluvuin 56–43.

Päivittäinen ajaminen lisääntyy autoilijan iän karttuessa ikähaitarin 18–64-vuotiaat välillä, mutta päivittäisautoilu vähenee ikäryhmässä 65–74-vuotiaat. Eniten autoa käyttävät 45–55-vuotiaat sekä Pohjois-Suomessa eli Oulun ja Lapin lääneissä asuvat.

Kun kysyttiin, onko auto pääasiallinen liikkumismuoto, niin 69 prosenttia vastasi myöntävästi. Kevyen liikenteen osuus oli 18 % ja julkisen liikenteen 11 %.

Käyttövoimamurros jakaa kantoja

Kun kysyttiin, onko liikenteen sähköistäminen tärkeää, oli 36 prosenttia vastaajista täysin samaa tai samaa mieltä. Täysin eri mieltä tai eri mieltä oli 29 prosenttia vastaajista.

Suomen tulisi siirtyä nopeasti kohti päästötöntä liikennettä -väite jakoi vastaajien kannat liki samassa suhteessa, luvuin 35 % samaa mieltä, 32 % eri mieltä.

Päästövapaaksi 2030, tuskin!

Vain joka kymmenes vastaajista arvioi, että Suomessa on mahdollista saavuttaa päästövapaa liikenne vuoteen 2030 mennessä. 62 prosenttia vastaajista oli tästä aikajänteestä täysin eri mieltä tai eri mieltä.

Kun tavoitevuosi siirrettiin väitteessä vuoteen 2045, oli 38 prosenttia täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että päästövapaa liikenne voitaisiin saavuttaa tuolloin. Täysin eri mieltä tai eri mieltä vuoden 2045 tavoitteen saavuttamisesta oli 27 prosenttia.

Peräti 25 prosenttia vastaajista kertoi vähentäneensä omaa yksityisautoiluaan ympäristösyistä. Toisaalta 48 prosenttia oli sitä mieltä, että liikenteen

päästöt vievät liikaa tilaa julkisessa keskustelussa.

Vapaa-ajan matkoille etenkin

Autoa käytetään valtaosin vapaa-ajan matkoihin, 61 prosentin osuudella verrattuna työmatka-ajoihin (35 %). Poikkeus säännöstä ovat 35–45-vuotiaat, jotka käyttävät autoa enemmän työmatkoihin kuin vapaa ajan matkoihin prosenttiluvuin 49–47.

Näin tutkittiin

Polestar toteutti kyselytutkimuksen yhdessä Bilendin kanssa marraskuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Tutkimuksen otos painotettiin vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Jaa artikkeli