Liikenne | Uutinen | 23.8.2019

Vuosi 2020: Polttoainevero nousee, autovero ei enää alene

Budjettiehdotuksen mukaan polttoaineverotusta korotettaisiin jälleen yhden välivuoden jälkeen. Autoveroa ei pienennetä edellisvuosien tapaan ja pysyvä 300 miljoonan euron tasokorotus perusväylänpitoon astuu voimaan.

Jaa artikkeli

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus kiristäisi polttoaineveroa 250 miljoonalla eurolla, muutokset tulisivat voimaan elokuussa 2020. Käytännössä korotus polttoaineen hintaan olisi arviolta 6,5 senttiä litralta, joka tarkoittaisi esimerkiksi 30 000 kilometriä vuodessa 7,0 l/100 km keskikulutuksella ajavalle lähes 140 euron vuosittaista lisää polttoainekuluihin.

Aikaisemmin tällä vuosikymmenellä polttoaineen verotusta on kiristetty vuosina 2012, 2014, 2015 ja 2017. Antti Rinteen hallitusohjelman kirjauksen mukaan 250 miljoonan euron kiristys fossiilisten polttoaineiden verotukseen riittäisi koko vaalikauden ajaksi. Polttoaineen tasaverotuksen takia kiristyksestä kärsivät eniten pienituloiset, jotka otetaan hallitusohjelman mukaan huomioon tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla.

Perusväylänpitoon pysyvästi lisää rahaa

Valon pilkahdus autoilijalle on kuitenkin perusväylänpitoon ehdotettu pysyvä 300 miljoonan euron tasokorotus. Korotuksen ansiosta perusväylänpitoon ehdotetaan noin 1,35 miljardin euron rahoitusta ensi vuodelle, joka on vajaat 300 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Aiemmin tänä vuonna Väylän pääjohtaja Kari Wihlman sanoikin perusväylänpidon budjetin tulevan olla vähintään 1,3 miljardia euroa vuodessa.

Tienpitoon ehdotetaan yli 600 miljoonaa euroa, eli vähintään 50 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna arvioidaan käytettävän. Summa ei siltikään vastaa vuotta 2018, jolloin tienpitoon käytettiin 825 miljoonaa euroa.

Korjausvelka jo yli 2,5 miljardia euroa

Vuosille 2016-2018 korjausvelan vähentämiseen tarkoitetun 600 miljoonan euron lisärahoituksen jälkeen korjausvelan vähentämiseen osoitettu rahasumma laski tälle vuodelle 373,6 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Nyt pysyvän lisärahoituksen turvin vuodelle 2020 ehdotetaan korjausvelan vähentämiseksi 300 miljoonaa euroa. Ehdotuksen mukaan korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään huomioiden erityisesti elinkeinoelämän tarpeet.

Korjausvelalla tarkoitetaan tarvittavaa rahasummaa maanteiden, raiteiden ja vesiväylien kunnostamiseen nykytarpeita vastaavaan kuntoon. Tällä hetkellä korjausvelka on jo 2,5 miljardia euroa ja summa on jatkanut kasvuaan edellisvuosina.

Yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen osoitetaan edelleen 13 miljoonaa euroa. Suomessa on yksityisteitä yhteensä 360 000 kilometriä, joista pysyvän asutuksen käytössä on noin 90 000 km ja valtionavustukseen oikeutettuja teitä 55 000 km.

Ajoneuvoverossa luotetaan muiden kuin bensiiniautojen lisääntymiseen

Ajoneuvoveron osalta otetaan käyttöön WLTP-tavalla päästömitatuille autoille vuonna 2020 uusi verotaulukko, jonka myötä ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennetään ensi vuoden alusta alkaen. Kevennys on arviolta noin 40 miljoonan euron arvoinen henkilöautojen osalta. Tämä on iloinen poikkeama trendissä, sillä aikaisemmin perusosaa on korotettu vuosina 2013–2017 ja 2019.

Käyttövoimaveron uskotaan täyttävän perusosan jättämää aukkoa ajoneuvoveron tuotossa. Ei tosin käyttövoimaveroa korottamalla, mutta ehdotukseen on kuitenkin merkitty käyttövoimaverosta koostuvien tulojen kasvavan yli 20 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna se on kasvamassa ainoastaan 2 miljoonaa euroa. Muutos on kuitenkin Valtiovarainministeriön mukaan normaalia, sillä käyttövoimaveron tuotto kasvoi vuodesta 2012 vuoteen 2018 keskimäärin 19 miljoonaa euroa vuodessa. Taustalla kasvulle oli dieselkäyttöisten autojen osuuden tasainen kasvu autokannassa. Vaikka dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä on laskenut, kasvavassa käytettyjen autojen maahantuonnissa on diesel edelleen suosikki.

Autovero – kaikki hyvä päättyy aikanaan

Autoverotusta on alennettu asteittain vuosina 2016–2019 autokannan uusiutumisen ja päästöjen vähenemisen nopeuttamiseksi. Toistaiseksi autoveron alentaminen on nyt laitettu jäihin. Ennusteen mukaan keskimääräinen verojen osuus uuden auton hinnasta tulee kuitenkin laskemaan 5 500 eurosta 5 300 euroon, nojaten uudempien autojen pienempiin päästöihin.

Autoveron kokonaiskertymäksi arvioidaan 889 miljoonaa euroa, joka olisi noin 70 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Merkittävin riski arviossa onkin uusien autojen kysyntä. Kymmenen tuhannen ajoneuvon poikkeama ennusteesta vaikuttaisi verotuottoon noin 55 miljoonaa euroa.

Myös taksien autoverotuen poistuminen asteittain jatkuu. Vuoden 2020 heinäkuussa verotuki puolittuu 2 400 eurosta 1 200 euroon, tämän arvioidaan lisäävän autoveron tuottoa noin 3 miljoonaa euroa. Tavallisten taksien autoverotuesta on tarkoitus luopua kokonaan heinäkuuhun 2022 mennessä.

Konversiotuki jatkuu

Hallituksen tavoitteissa toistuvat ilmastoasiat näkyvät myös positiivisesti autoilijoille. Vuodesta 2018 lähtien myönnetty konversiotuki pysyy näillä näkymin budjetissa mukana vuoteen 2021 asti, aiempien päätösten mukaisesti. Konversiotukea voi hakea, jos muuttaa auton käymään etanolilla tai kaasulla. Etanolimuunnoksen kohdalla tuki on 200 euroa ja kaasumuunnosta tuetaan 1 000 eurolla. Yhteensä muunnoksiin varataan rahaa kuusi miljoonaa euroa vuosittain.

Teksti: Eetu Kokkonen Lähteet: Valtiovarainministeriö, Traficom, Autoalan Tiedotuskeskus Kuvat: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli

Keskustelu