Liikenne Uutinen 29.1.2018

Yhä useampi kuolonkolari on huumekuskin aiheuttama

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tutkimuksen mukaan huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet ovat lisääntyneet.

Suomessa sattui vuosina 2012–2016 kaikkiaan 276 päihdekuskien aiheuttamaa kuolemaan johtanutta moottoriliikenteen onnettomuutta, paljastuu Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tuoreesta päihderaportista.

Kehityssuunta on kehno, sillä huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet lisääntyivät kolmanneksella edellisestä tarkastelujaksosta.

Päihderaporttiin on koottu tiedot kaikista liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2012–2016 tutkimista päihdekuljettajien aiheuttamista kuolonkolareista. Näillä tarkoitetaan sellaisia onnettomuuksia, joissa onnettomuuden aiheuttanut kuljettaja on ollut joko alkoholin, huumeiden, ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden tai näiden yhdistelmän vaikutuksen alaisena.

Huumekuski on usein nuori

Onnettomuustietoinstituutin keräämien tietojen mukaan alkoholia käyttäneiden ja huumekuljettajien aiheuttamissa onnettomuuksissa menehtyi vuosina 2012–2016 kaikkiaan 308 henkilöä. Heistä 234 oli päihtyneitä kuljettajia, 60 kyydissä matkustaneita ja 14 toisessa ajoneuvossa olleita sivullisia henkilöitä.

Nuorten kuljettajien osuus on pysynyt päihdeonnettomuuksissa korkeana. Onnettomuuden aiheuttaneista rattijuopoista kolmannes oli alle 25-vuotiaita.

Lisäksi nuorten osuus on noussut huumeiden vaikutuksen alaisena ajetuissa onnettomuuksissa, joista peräti 40 prosenttia oli nuorten aiheuttamia.

– Huumekuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien määrän jatkuva lisääntyminen kertoo, että kyseessä on vakava ajoterveyteen liittyvä ongelma. Erityisen huolestuttavaa on nuorten kuljettajien kasvanut osuus, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari tähdentää.
Parkkari tuo esiin, että onnettomuuksien ehkäisemiseksi esimerkiksi lääkäreiden kannattaa kiinnittää huomiota ajokykyä arvioidessaan nuoren mahdolliseen päihderiippuvuuteen.

Huumausaineet havaitaan yhä paremmin

Onnettomuustietoinstituutin mukaan huumeiden käyttäjien aiheuttamia onnettomuuksia sattui yhteensä 78 tapausta. Onnettomuusmäärät ovat nousseet tasaisesti viime vuosina. Päihderaportin mukaan tapausmäärien nousua voi selittää osaltaan se, että huumausaineet havaitaan tutkinnassa yhä tehokkaammin.

Päihderaportin mukaan huumekuljettajien aiheuttamat onnettomuudet poikkeavat yksinomaan alkoholin vaikutuksen alaisena ajetuista onnettomuuksista.

– Huumeturmia tapahtuu liikenteessä tasaisesti pitkin viikkoa ja päiväsaikaan, painottuen kello 12–18 välille. Niin sanotut perinteiset rattijuoppojen kolarit ajoittuvat tavallisemmin viikonloppuihin ja yöaikaan kello 00–06 välille, OTIn liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen erittelee.

Mitä OTI tekee?

Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. Yksi tärkeä OTIn tehtävä on koordinoida liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoida tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi.

OTI tarjoaa tärkeää tilasto- ja tutkimustietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.

Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI) Kuva: Shutterstock

Jaa artikkeli