Dieselin vierastaminen Saksan dieselkannustimet

Liikenne Autoilun hinta Uutinen 11.11.2021

Yksityisleasing autokaupassa selvästi suositumpaa muissa Pohjoismaissa

Leasingpalvelujen käytön autokaupassa on arvioitu nopeuttavan autokannan kiertoa, sillä ne madaltavat kynnystä auton vaihtoon.

Kuluttajien tapa rahoittaa uuden auton osto on Suomessa varsin vakiintunutta: tyypillisin tapa on hankkia auto osamaksutyyppisillä rahoituspalveluilla. Osamaksukaupan osuus autojen hankinnasta on kasvanut vuoden 2010 noin viidenneksestä vuoden 2021 lähes 40 prosenttiin.

Muissa Pohjoismaissa kotitaloudet toimivat toisin. Muissa Pohjoismaissa leasing on selvästi suositumpaa kuin Suomessa.

Leasingpalvelujen on arvioitu nopeuttavan autokannan kiertoa, sillä ne madaltavat kynnystä auton vaihtoon. Suomessa hankitaan vuosittain noin 20 uutta autoa tuhatta asukasta kohti, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on viime vuosina ollut keskimäärin 30–40 autoa tuhatta asukasta kohti. Suomessa autokannan kierto on 3–4 vuotta hitaampaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Ruotsissa osuus noin 18 %

Ruotsissa yksityisleasingin osuus oli vuonna 2020 noin 18 prosenttia. Naapurimaassamme yksityisleasingin osuus on kasvanut 2010 luvulla huomattavasti.

Ruotsissa yksityisleasing on suosituinta nuorten aikuisten kotitalouksissa, joissa ei ole lapsia.

Myös Norjassa yksityisleasing on kansalaisten suosima suosima tapa hankkia uusi auto.

Norjan ajoneuvorekisterissä ei ole vuoden 2017 jälkeen ollut yksityiskohtaista tietoa auton hallintasuhteesta, mutta vuoteen 2017 ulottuvat tilastot osoittavat leasingin suosion kasvaneen selvästi 2010 luvulla. Norjassa yksityisleasingin osuuden arvioitiin vuonna 2016 olleen noin 17 % ensirekisteröinneistä.

Autoalan Tiedotuskeskus tuo esiin arvion, jonka mukaan puolet Norjan leasingautoista on yritysten ja noin puolet kotitalouksien hankkimia autoja. Vuoden 2018 jälkeen leasingautojen kysyntä on rahoitusalan tilastojen perusteella hieman vähentynyt Norjassa. Tämän vähenemän on arvioitu johtuvan sähköautojen osuuden nopeasta kasvusta vuonomaassa.

Tanskassa leasingin suosio vakaata

Tanskassa yksityisleasingin osuus ensirekisteröinneistä oli vuonna 2020 noin 15 % ja yritysleasingin osuus 29 %.

Tanskassa korkea autoverotus suosii leasingia rahoitusratkaisuna. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan leasingin suosio on Tanskassa vakaa ja se kohdistuu erityisesti suuremman kokoluokan autoihin.

 

Mikä arveluttaa auton valinnassa?

Mikäli olisit nyt hankkimassa autoa, kuinka paljon seuraavat auton kustannuksiin vaikuttavat tekijät mietityttäisivät sinua?

Auton hankinnassa eniten mietityttää käyttövoiman valinta. Polttoaineen hintakehitys ja auton lyhennykset sekä huoltokustannukset huolettavat monia Autoalan Tiedotuskeskuksen teettämän tuoreen kyselytutkimuksen vastaajia.

Tutkimus: kiinnostusta on Suomessakin

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan kotitaloudet hankkivat Suomessa noin kaksi kolmasosaa uusista autoista ja yritysten osuus ensirekisteröinneistä on noin kolmannes.

Yksityisleasingin osuus uusien henkilöautojen ensirekisteröinneistä on noin kolme prosenttia, mutta osuus on Autoalan Tiedotuskeskuksen keräämien tietojen mukaan viime vuosien aikana kasvanut.

Autoala selvitti kuluttajatutkimuksella suomalaisten autojen hankintatapoja ja kiinnostusta vaihtaa omistusautosta leasingautoon – tai kuukausimaksulla hankittavaan autoon.

Tutkimuksen perusteella noin 40 prosenttia autollisista kotitalouksista olisi kiinnostunut auton hankkimisesta leasingpalveluna. Kyselytulosten mukaan auton liisaaminen kiinnostaa eniten alle 40-vuotiaita. Leasingpalveluista kiinnostuneimpia olivat lapsiperheet, autoaan 3–4 vuoden välein vaihtavat, ladattavalla autolla ajavat ja kaupunkien kehysalueilla asuvat.

Kuluttajatutkimukseen osallistui 2 093 vastaajaa. Autoalan Tiedotuskeskus ja Crasman Oy keräsivät syyskuussa nettipaneelitutkimuksella aineistoa 18 vuotta täyttäneiden suomalaisten näkemyksistä auton hankinta- ja käyttötavoista. Otos edustaa taustamuuttujiltaan koko väestöä. Tutkimusaineiston kokosi Kantar TNS Oy.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli