27.3.2019

Pääkirjoitus: Juuri nyt voit vaikuttaa

Ilmasto vaatii huomiota meiltä kaikilta ja pienilläkin teoilla voi vaikuttaa. Valtakunnan ylimmässä päätöksenteossa asioita on kuitenkin katsottava laajemmasta perspektiivistä. Ilmastokeskustelun ytimeen tempaistu henkilöauto vastaa vain yhdeksästä prosentista Suomen hiilidioksidipäästöjä.

Vaaleja tulee ja menee. Tänä keväänä varsinkin. Lähinnä edessä on eduskuntavaalit huhtikuun puolivälissä ja vain reilua kuukautta myöhemmin äänestämme edustajamme Euroopan parlamenttiin. Vaikka vaaleja yleensä on ollut harvemmassa, silti jokaisen vaalin yhteydessä on kannettu huolta äänestysaktiivisuudesta. Siitä, miten saadaan ihmiset – meidät – liikkeelle ja käyttämään äänioikeuttaan.

Ongelma on lopulta aika erikoinen. Mekö emme haluaisi pitää kiinni oikeuksistamme? Antaisinko jonkun muun päättää puolestani, kuka edustaa minua seuraavat neljä vuotta maamme ylimmässä lakia säätävässä ja yhteiskuntaa ohjaavassa elimessä, eduskunnassa? Enkö haluaisi vaikuttaa siihen, millaiseen suuntaan uudet edustajamme yhteiskuntaamme ohjaavat?

Näihin kysymyksiin jokainen meistä vastaa itse. Varmaa on kuitenkin, että eduskuntaan valitaan 200 ihmistä, jotka tekevät seuraavien vuosien aikana lukuisia päätöksiä, joilla on vaikutusta meidän kaikkien elämään.

Moottori kysyi kaikilta eduskunnassa edustettuina olevilta puolueilta heidän kantaansa keskeisiin tieliikennettä koskettaviin asioihin. Viime numerossa julkaisimme kyselyn ensimmäisen osan, jossa puolueet esittivät kantojaan muun muassa autoilun verotukseen ja tiestön kunnossapitoon ja kehittämiseen. Tähän numeroon on koottu puolueiden vastaukset liikenteen ympäristöasioihin liittyviin kysymyksiin. Kaikki vaalikyselyn vastaukset kaikkine perusteluineen ovat luettavissa osoitteessa www.moottori.fi. Autoliiton omille sivuille tähän numeroon on koottu myös monia autoilijoille tärkeitä näkökulmia vaalikeskusteluiden pohjaksi.

Viime vuoden puolella julkaistu ilmastoraportti nosti ilmastonmuutoksen ja sitä kautta myös liikenteen ympäristöasiat esiin vahvemmin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Käytännössä kaikki liikenteeseen liittyvät päätökset ja linjaukset tehdään nyt ympäristöargumenteilla perustellen. Meidän vaikuttajien – äänestäjien – on kuitenkin syytä olla valppaana. Julkisesta keskustelusta jää helposti kuva, jonka mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen nollaaminen ratkaisisi kaikki ilmastohaasteemme. Jos tämän mielikuvan varassa tehdään päätöksiä, se tie voi johtaa sinne kuuluisaan allikkoon.

Ilmasto vaatii huomiota meiltä kaikilta ja pienilläkin teoilla voi vaikuttaa. Valtakunnan ylimmässä päätöksenteossa asioita on kuitenkin katsottava laajemmasta perspektiivistä. Ilmastokeskustelun ytimeen tempaistu henkilöauto vastaa vain yhdeksästä prosentista Suomen hiilidioksidipäästöjä. Vaikka tämä päästöosuus nollattaisiin, jäljelle jäisi 91 % maamme hiili-dioksidipäästöistä.

Vastuullisessa päätöksenteossa selvitetään olemassa oleva tilanne taustoineen ja ennen päätösten voimaan saattamista arvioidaan niiden seuraukset ja vaikutus koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Tätä vastuullisuutta meillä äänestäjillä on oikeus vaatia tulevilta edustajiltamme. Tieliikenne taipuu varmasti järkeviin muutoksiin ja kantaa oman kortensa ilmastokekoon, mutta yhteisen edun mukaista ei ole halvaannuttaa vahvasti tieliikenteeseen perustuvaa liikennejärjestelmäämme kohtuuttomilla rajoituksilla.

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat