24.4.2019

Pääkirjoitus: Liikennevalvonta vailla ohjausta

Poliisin liikennevalvonnan puutteissa huolestuttavin on ohjauksen ja suunnitelmallisuuden puute.

Kehitys edellyttää usein vanhasta luopumista ja uusien asioiden tai toimintamallien omaksumista. Kun uudistuksia toteutetaan, on tärkeää seurata niiden vaikutuksia ja tehdä niiden perusteella arviot uudistusten toimivuudesta. Jos jokin ei toimi, siitä pitää luopua ja palata entiseen tai luoda tilalle parempi toimintamalli.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuloksellisuustarkastus poliisin liikennevalvonnasta nostaa esiin puutteita, joista huolestuttavin on ohjauksen ja suunnitelmallisuuden puute.

Tarkastusraportin mukaan liikenneturvallisuustyön painoarvo on vähentynyt valtionhallinnossa ja samalla liikennevalvonnan resurssit ovat vähentyneet. Raportin mukaan poliisin liikenneturvallisuustyöllä ei ole tällä hetkellä strategisia linjauksia.

Raportissa todetaan myös, että automaattinen liikennevalvonta on nostanut liikennevalvonnan tuottavuutta ja suoritemääriä, mutta kameravalvonnalla ei voida kompensoida liikennepoliisien suorittamaa liikennevalvontaa.

Raportti vahvistaa kuvaa, mikä nykyisestä poliisin liikenteenvalvonnasta on muodostunut. Automaattivalvonnan varaan luotetaan paljon. Onnistumista mitataan sakkotulojen määrällä, jotka myös budjetoidaan vuosittain etukäteen sopivan tavoitteellisiksi.

Kun Valtiontalouden tarkastusviraston raportti nyt tarkastelee aikaa Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen, herää pakostakin kysymys: olivatko epäilijät oikeassa jo vuonna 2013, kun vastustivat Liikkuvan poliisin lakkauttamista? Keskeinen huoli tuolloin oli juuri liikennevalvonnan hajautuminen ja ammattitaidon häviäminen sekä liikennevalvonnan jääminen muiden tehtävien jalkoihin.

Liikennepoliisityön arvostuksen alasajo näkyy myös poliisiammattikorkeakoulussa, jossa liikennevalvonnan kursseille ei tahdo löytyä osallistujia.

Aiemmin poliisi (Liikkuva poliisi) oli vahvasti mukana liikenneturvallisuuskampanjoinnissa. Nyt poliisi rooli on kutistunut mitättömäksi eikä edes kansallista liikenneturvallisuussuunnitelmaa enää ole saatu aikaiseksi. Kun liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tekevät raporttinsa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista ja ehdottavat toimia, joilla vastaavat onnettomuudet jatkossa voitaisiin estää, on tiedottamisella näissä suosituksissa merkittävä rooli. Ongelmana vaan on, että tällaista viestintää ei koordinoi nyt kukaan.

Ohjauksen puute on ydinongelma missä tahansa toiminnassa. Mikään toiminta ei ole tehokasta, ellei sitä ohjata. Liikennevalvonta ja poliisin liikenneturvallisuustyö ansaitsee paikkansa poliisin strategisessa suunnittelussa. Poliisin suunnittelun pitää myös perustua aitoihin selvityksiin ja faktoihin.

Kommentoi artikkelia