Ajoneuvot Uutinen 18.9.2023

Auton romutus – milloin kierrätys kannattaa?

Syitä auton romuttamiselle voi olla esimerkiksi pitkä vikalista, auton arvoon nähden liian kalliiksi tulevat korjauskulut tai yksinkertaisesti halu hankkia tilalle uudempi auto.

Liikenteessä on joka vuosi keskimäärin entistä vanhempia autoja – tilastojen mukaan vuonna 2022 keskiverto auto oli 12,9 vuotta vanha ja se romutettiin 22,2 vuoden iässä. Jossain vaiheessa jokainen auto saavuttaa elinkaarensa pään. Kun autosta päätetään luopua, tulee ajankohtaiseksi sen asianmukainen hävittäminen ja kierrättäminen.

Kaikissa autoissa ilmenee ajan myötä erilaisia vikoja, joita joutuu korjaamaan ja se kuuluu autonomistajan elämään. Kun autoon tulee jatkuvasti vikaa tai ne alkavat kertymään, auto voidaan katsastuksessa laittaa suoraan ajokieltoon, jos puutteet ovat vakavia. Tässä kohtaa on hyvä harkita, olisiko autosta luopuminen järkevintä.

Vikojen määrä ja laatu vaikuttavat suoraan korjauskustannuksiin. Jos korjauskulut ylittävät auton arvon, ei korjaaminen välttämättä kannata. Auto voi myös kolarin tai muun vahingon takia vaurioitua niin pahasti, että sitä ei edes pystytä enää korjaamaan.

Uutta autoa hankkiessa vanha auto yleensä myydään eteenpäin tai annetaan vaihdossa. Jos kukaan ei kuitenkaan huoli autoa, on viimeinen omistaja velvollinen toimittamaan elinkaaren päässä olevan autonsa kierrätettäväksi. Valitettavasti kuitenkin metsiin, peltojen laidoille ja teiden varsille hylätään autoja, joista olisi enemmän hyötyä kierrätettyinä. Myös moni pihoilla inspiraatiota odottavista projektiautoista ehtii päästä sellaiseen kuntoon, että oikea osoite olisi romuttamolla.

Myös puretun auton voi luovuttaa kierrätykseen. Autosta voi siis irrottaa esimerkiksi renkaat, moottorin tai muita auton osia uudelleen käyttöä varten. Auton pitää kuitenkin olla tunnistettavissa valmistenumerolla. Vaikka toistaiseksi romutuspalkkiota ei ole ollut enää saatavilla, voi ansaita hieman lisätienestiä irrottamalla ja myymällä käyttökelpoiset varaosat ennen romuttamista.

Kierrätä auto ilmaiseksi

Auton kierrättäminen on Suomessa ilmaista – autoa ei siis kannata jättää ruostumaan pihan nurkkaan. Autosta voi alkaa vuotamaan vaarallisia nesteitä ympäristöön. Pahimmillaan liiallinen jahkailu voi johtaa ympäristövahinkoihin, joista voi seurata rangaistus.

Jos auto ei ole ajokelpoinen, voit tilata kuljetuksen lähimpään romuautojen vastaanottopaikkaan. Jotkut perivät maksua, mutta osa noutaa romuauton ilmaiseksi.

Katso lähin vastaanottopaikka täältä: Romuajoneuvojen vastaanottopaikat

Saat romutustodistuksen, kun auto kierrätetään virallisessa vastaanottopaikassa. Romutustodistus katkaisee autonomistajan vastuut, kuten verot ja vakuutusmaksut romutuspäivään. Kannattaa varmistaa, että vastaanottopaikka kuuluu Autokierrätyksen verkostoon. Muutoin auto voi jäädä rekisteröidyksi omistajan nimiin vielä romutuksen jälkeenkin.

Romuauto on lähes täysin kierrätettävissä

Kierrätetyn auton valmistusmateriaaleista saadaan talteen jopa 95 prosenttia. Kierrättäminen ja uusiokäytetyt materiaalit säästävät luonnonvarojamme. Kierrätetty auto ei enää myöskään rasita eikä vaaranna ympäristöä.

Virallisissa romuautojen vastaanottopaikoissa kierrätysprosessi hoidetaan ympäristön kannalta aina parhaalla mahdollisella tavalla. Esikäsittelyssä romuautosta otetaan talteen polttoaine, moottori- ja voiteluöljyt ja muut nesteet, jotka käsitellään asianmukaisesti. Lisäksi autosta poistetaan muun muassa renkaat, akku ja katalysaattori.

Esikäsittelyn jälkeen auto murskataan ja murske lajitellaan teräsjakeeseen, muihin metalleihin sekä kevytjakeeseen, joka sisältää muun muassa tekstiili- ja muoviosia. Metallit jatkojalostetaan teollisuuden uusioraaka-aineeksi. Kevytjae hyödynnetään pääosin energiajätteenä.

Teksti: Sini Ylivakeri  Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Autoalan tiedotuskeskus, Suomen autokierrätys

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat