Ajoneuvot Uutinen 23.8.2023

Kysely: Suomalaiset tekevät ympäristötekoja liikenteessä välttämällä turhaa ajamista ja ajamalla taloudellisesti

Fintrafficin tekemän kyselyn mukaan suomalaiset välttävät turhaa ajamista ja ajavat taloudellisesti, jotta ympäristö ei kuormittuisi.

Fintrafficin toteuttama liikennekyselystä ilmenee, että huoli ilmastonmuutoksesta näkyy suomalaisten liikenneasenteissa. Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista pyrkii huomioimaan ympäristökysymykset omissa liikennetottumuksissaan ajon aikana, mutta myös ennen kun lähtevät autoilemaan.

Suomalaisten suosituimpia ympäristötekoja liikenteessä ovat turhan ajamisen välttäminen sekä taloudellinen ajaminen. Myös pyöräily tai kävely kiinnostavat kyselyyn vastanneita arjessa.

Fintrafficin tekemän kyselyn mukaan suomalaisten enemmistö myös huomioi liikennetottumuksissaan ympäristökysymykset kun kulkuneuvoa valitaan ja käytetään.

Autoilijoiden yleisin ympäristöteko kyselytutkimuksen mukaan on taloudellinen ajaminen. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia kertoi ajavansa taloudellisesti aina tai lähes aina.

– Taloudellisessa ajamisessa on mahdollista hyödyntää yhtäaikaisesti monia autoilun päästöjä vähentäviä keinoja. Optimaalinen vauhti, oikeaoppinen vaihteiden käyttö ja oikeanlainen jarrutustekniikka vähentävät auton kulutusta ja päästöjä ajossa. Myös esimerkiksi jatkuvia nopeita kiihdytyksiä ja jarrutuksia välttämällä säästää päästöjen lisäksi myös alustan, jarrujen ja renkaiden kestävyydessä: Jos on myöhässä, kannattaakin jatkuvan ohittelun sijaan ilmoittaa määränpäähän myöhästyvänsä ja ajaa muun liikennevirran mukana. Kun auto on pysäköitynä, päästöjä voi vähentää tyhjäkäyntiä välttämällä, kertoo Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtaja Juha-Matti Muikku.

Taloudellisessa ajamisessa merkittävästi vaikuttavat sekä auton kunto että sen kuorma.

– Auton ja erityisesti sen moottorin asianmukainen huoltaminen sekä oikeat rengaspaineet tukevat pienempää kulutusta. Sen lisäksi on muistettava myös, että kilot kasvattavat kulutusta. Autossa ei tulisi kuljetella ylimääräistä tavaraa, ja esimerkiksi tyhjä suksiboksi tai taakkateline katolla kasvattaa ilmanvastusta turhaan, jopa litran sadalla kilometrillä, Muikku sanoo.

Autoilun välttämisessä kiittävät sekä luonto että lompakko

Toinen merkittävä seikka kyselytutkimuksessa ympäristön kuormituksen välttämisessä on turhan autoilun välttäminen, se oli kyselyyn vastanneiden toiseksi suosituin keino ympäristöystävällisemmässä ajossa. Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia vastanneista pyrkii välttämään turhaa ajamista aina tai lähes aina.

– Reittien hyvällä suunnittelulla ja menoja yhdistelemällä saa aikaan yllättävääkin säästöä. Turhia kilometrejä saattaa kertyä kuin huomaamatta, jos ajamista ei suunnittele, Muikku sanoo.

Erityisesti maanviljelijät nostavat turhan ajon välttämisen selkeimmin esille vastauksissaan. Heistä 78 prosenttia kertoo välttävänsä turhaa ajoa.

Alueellisia eroja liikennevälineen valinnassa

Fintrafficin kyselystä käy myös ilmi, että julkista liikennettä suositaan siellä missä sitä on tarjolla. Erityisesti se korostuu Helsingin seudulla, mutta myös Turussa ja Tampereella suositaan julkista liikennettä selvästi muuta Suomea enemmän.

– Vastauksissa tulee tietysti huomioida myös julkisen liikenteen saatavuus, mikä vaihtelee eri puolilla Suomea. Kannustan myös kokeilemaan sähköpyöräilyä autoilun sijasta. Muutaman kilometrin matkat sujuvat sähköpyörällä yleensä yhtä nopeasti kuin autolla ja matka taittuu ilman hikeä kuin jatkuvassa myötätuulessa, Muikku sanoo.

Kyselyn perusteella enemmistö vastaajista noudattaa arjessaan ympäristöystävällisemmän autoilun keinoja muun kulkuvälineen valitsemisen (26 prosenttia aina tai lähes aina) sijaan. Reilu kolmannes, 39 prosenttia kyselyyn vastanneista ottaa ympäristönäkökulmat huomioon auton valinnassa aina tai lähes aina. Silti perinteinen jalankulku pitää edelleen vahvasti pintansa. Merkittävä osa, 50 prosenttia, suosii mahdollisuuksien mukaan pyöräilyä tai kävelyä.

Lähde Fintraffic

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat