Museovirasto projekti

Ajoneuvot Historia Ilmailu Uutinen 5.5.2022

Museovirastolta avustusta muun muassa rautatiekaluston inventointiin sekä ilma-alusten restaurointiin

Museovirasto antoi avustusta kaikkiaan 29 liikenteen kulttuuriperintöä vaalivalle hankkeelle yhteensä 337 600 euroa.

Museovirasto on jakanut avustuksia liikennehankkeille. Tänä vuonna avustusta jaettiin kaikkiaan 337 600 euroa yhteensä 29 hankkeelle. Avustushakemuksia saapui yhteensä 67 kappaletta. Museoviraston avustuksen avulla varmistetaan arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden asianmukainen hoito ja käyttö sekä niihin liittyvän tietotaidon säilyminen.

Museovirasto on jakanut avustusta liikenteen kulttuuriperinnön vaalimiseen jo vuodesta 1995. Avustusta myönnetään joka vuosi lukuisille hankkeille muun muassa kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. Kohteen historiallisella merkityksellä sekä hankkeen laatuun ja vaikuttavuuteen kohteen säilymiselle käytössä kiinnitetään huomiota hakemuksia arvioidessa. Tänä vuonna kantavana teemana oli myös kestävä kehitys.

– Hakemuksia arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Etua oli, jos kohteen hoito ja käyttö on osallistavaa ja tasa-arvoista, ymmärrystä ja osaamista ylläpitävää, tietoa lisäävää, yhteisöllistä ja ottaa lisäksi huomioon vastuullisen kuluttamisen sekä kestävän talouskasvun tavoitteet”, kuvaile erikoistutkija Hannu Matikka Museovirastosta.

Avustus Swan 55 -purjeveneelle

Museoviraston apuna avustushakemusten arvioinnissa ovat asiantuntijalautakunnat, joiden jäsenet edustavat oman liikennealansa asiantuntemusta. Mukana lautakunnissa on museoiden, viranomaisten, harrastajien sekä restaurointi- ja konservointialan edustajia.

Tänä vuonna avustusta myönnettiin muun muassa Haapamäen veturitallin talliraiteiston korjaustyön hankesuunnitteluun, Suomen ensimmäisen kirjastoauton 3D-rakennemallinnuksen teettämiseen, kansallisesti merkittävän historiallisen rautatiekaluston inventointiin ja julkaisemiseen digitaalisesti ja kootusti Finnassa sekä useampaan museoauton kunnostushankkeeseen.

Lisäksi kolme ilma-alusta sekä yksi purjevene sai avustusta kunnostamiseen. Swan 55 -purjevene Galiana sai avustuksenkannen kunnostamiseen avustuksen, kyseisellä purjeveneellä osallistutaan vuonna 2023 kansainväliseen Ocean Globe Race -maailmanympäripurjehduskilpailuun.

– Vaikka Nautor teki amerikkalaisen suunnittelutoimisto Sparkman & Stephensin valvonnassa 1960- ja 1970-luvun Swanit vahvoiksi kuin panssarivaunut, yli 50-vuotias vene vaatii kuitenkin perusteellisen kunnostuksen, jotta voimme lähteä sillä turvallisesti vaativiin olosuhteisiin. Museoviraston antama tuki on merkittävä apu ja auttaa meitä pitämään klassikko-Swanimme arvonsa mukaisessa kunnossa, purjehtija Tapio Lehtinen kertoo.

Swanin kisatiimiin kuuluvat luottoaikuisten lisäksi nuoret – kuopukset vasta kevään 2022 abiturientteja.

Lähde: Museovirasto

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat