Ajoneuvot | Uutinen | 27.9.2017

Muuta romuautosi rahaksi

Romutuspalkkio tulee ensi vuonna

Romutusvalmis auto on ensi vuoden alussa omistajalleen 1 500 tai 2 500 euron arvoinen. Isoin palkkio kilahtaa hybridiautoon tai kaasua tai korkeaseosetanolia käyttävään autoon vaihtavalle. Sähköauton hankintaa on jo aiemmin päätetty tukea 2000 eurolla.

Jaa artikkeli

Kiitelty ja odotettukin romutuspalkkio palaa! Tänään tuli julki, että hallitus ehdottaa määräaikaista lakia romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta. Esityksen mukaan palkkiota myönnettäisiin aikavälillä 1.1.–31.8.2018.

Nyt julkistettujen päätösten pontimena on liikenteen päästöjen vähentäminen. Autoilijan kannalta merkittävä ehdotus on romutuspalkkion paluu, jonka avulla hallitus aikoo nopeuttaa autokannan uudistumista.

Autoalan Keskusliitto kiittelee kampanjaa, joka vähentää päästöjä ja parantaa autokannan liikenneturvallisuutta. Liiton mukaan kampanja on erinomainen osoitus siitä, että pienilläkin toimenpiteillä voidaan vähentää merkittävästi päästöjä.

– Satunnaisesti muutaman vuoden välein toistettuna romutuskampanja vähentäisi autokannan hiilidioksidipäästöjä noin 100 000 tonnia vuoden 2030 tasolla, liitto laskee.

Lain olisi tarkoitus astua voimaan vuoden 2018 alussa ja olla voimassa neljä vuotta.

Kahdeksan miljoonaa euroa

Romutuspalkkio maksettaisiin yksityishenkilöille uuden, vähäpäästöisemmän auton hankintaa varten, jos hän vie romutettavaksi vähintään 10 vuotta liikenteessä olleen auton. Lisäksi auton on pitänyt olla liikenteessä edellisenä kalenterivuotena. Tuen saajan tulee olla romutettavan auton omistaja.

Vaihtoehtoisesti tukea voisi saada täyssähköauton hankintaan tai kaasu- ja flexfuel-autojen konvertointiin.

Valtio on varannut tammi–heinäkuussa 2018 toteutettavaan romutuspalkkiokampanjaan yhteensä kahdeksan miljoonan euron määrärahan. Vaikka romutuspalkkio edellyttää valtiolta rahoitusta, se toisaalta lisää valtion verotuloja auto- ja arvonlisäverotuottojen muodossa.

1 500 euroa autoilijalle…

Romutuskampanjassa uuden henkilöauton ostaja saa 1 500 euron romutuspalkkion, jos vie samalla kierrätettäväksi omistuksessaan olevan vanhan auton. Uuden auton hiilidioksidipäästöt saavat olla enintään 110 grammaa kilometrillä.

– Päästöjen raja-arvo hankittavalle uudelle autolle on asetettu silmällä pitäen vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilusta saatuja kokemuksia sekä EU:n autonvalmistajille vuodelle 2020 asettamaa raja-arvoa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner taustoittaa.

Energiatehokkain kolmannes tarjolla olevista uusista automalleista mahtuu romutuspalkkiolle ehdotetun päästörajan alle.

…tai jopa 2 500 euroa

Jos kyseessä on ladattava hybridiauto, kaasuauto tai korkeaseosetanolia käyttävä auto, ei hankittavalle autolle aseteta päästörajaa. Näissä tapauksissa romutuspalkkio olisi 2 500 euroa.

– Kaasuautojen ja ladattavien hybridien hankintaa tuetaan liikenteen uusien teknologioiden käyttöönoton vauhdittamiseksi ja kotimaisten polttoaineiden käytön mahdollistamiseksi, Berner perustelee erilaista palkkiokohtelua.

Romutuspalkkio katetaan valtiovallan ja autokaupan yhteistalkoilla siten, että valtion osuus palkkiosta on 1 000 tai 2 000 euroa ja autoalan 500 euroa.

Sähköautoja tuetaan 2 000 eurolla

Täyssähköautojen hankintaa tuetaan ensi vuoden alusta 2 000 eurolla. Tuki on suunnattu kotitalouksille ja sitä jaossa hieman alle kuusi miljoonaa euroa vuodessa neljän seuraavan vuoden aikana.

Hallitus on jo aiemmin linjannut EU:n päästötavoitteiden velvoittamana tavoitteekseen, että Suomen teillä liikkuisi 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kova, sillä kesäkuun lopussa suomessa oli 1 142 sähköhenkilöautoa.

Auton muutostuki 1 000 tai 200 euroa

Hallitus esittää myös, että henkilöauton muuntamista kaasukäyttöiseksi tuettaisiin tuhannella eurolla. Henkilöauton muuntaminen etanolikäyttöiseksi saisi hyväkseen puolestaan 200 euron tuen.

Tämä uusi tuki maksettaisiin konvertoidun ajoneuvon muutoskatsastuksen jälkeen. Tukien myöntämisestä vastaisi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Romutuspalkkio oli menestys

Romutuspalkkiota kokeiltiin Suomessa hyvinkin onnistuneesti vuonna 2015. Kokeilussa uuden auton hiilidioksidien päästörajana oli 120 g/km ja romutuspalkkion oli 1 500 euroa.

Trafin tekemän seurantatutkimuksen mukaan kierrätykseen saatiin selvästi tavanomaista enemmän elinkaarensa päässä olevia autoja. Kokeilussa uuden auton hankkineista noin 60 prosenttia ei ilman kampanjaa olisi hankkinut uutta vähäpäästöistä autoa ja kierrättänyt vanhaa autoaan.

Vanhojen kierrätykseen päätyneiden autojen laskennalliset hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 70 prosenttia suuremmat kuin tilalle hankittujen uusien autojen.

Nuoret hyödynsivät romutuspalkkion

Vuoden 2015 kokeilussa uuden auton ostaneet erosivat selvästi keskimääräisestä uuden auton ostajasta. Romutuspalkkion hyödyntäneet olivat keskimäärin nuorempia ja pienituloisempia kuin uuden auton ostajat keskimäärin.

Romutuspalkkiolla hankittu auto maksoi noin 21 000 euroa, kun normaalisti uuden auton keskihinta on Suomessa noin 32 000 euroa.

Jaa artikkeli

Keskustelu