Ajatuksia autoista

Ajoneuvot Käytetyt autot Uutinen 28.11.2023

Reilu satatonnia ajetusta Ford Transitista levisi moottori – myyjäliike ei ota vastuuta

Autoliike myi Pekka Virtalalle huoltamattoman auton, mutta ei suostu ottamaan asiassa vastuuta. Fordin Suomen maahantuojakaan ei ota autoon kantaa, koska auto on tuotu maahan käytettynä.

Tamperelainen Pekka Virtala hankki runsas vuosi sitten heinäkuussa käytetyn Ford Transit -pakettiauton. Vuosimallin 2017 Transit oli ostajan näkökulmasta varsin houkutteleva, sillä siinä oli pienet kilometrit, autolla oli ajettu vain 93 000 kilometriä. Heti oston jälkeen Virtala teetätti autolle öljynvaihtohuollon. Lisäksi Virtala vaati myyjäliikettä korjaamaan auton jarrut, jotka eivät toimineet, vaikka auto oli myyty juuri katsastettuna. Myyjäliike suostui korjaamaan auton takajarrut laskuunsa, etujarrujen huolto jäi Virtalan kustannettavaksi.

Virtala ajoi Fordilla runsaan vuoden työmatkojaan, kunnes se vain sammui kesken ajon eikä suostunut käynnistymään. Autolla oli tuolloin ajettu 113 000 kilometriä.

Transit vietiin korjaamolle, jossa siitä paljastui vika auton moottorin jakohihnassa.

Fordin Ecoboost-bensiinimoottorit, sekä tietyt diesel-moottorit ovat varustettuja niin sanotulla öljykylpy-hihnalla, jossa jakohihna kirjaimellisesti kylpee öljyssä. Hihna voi turvota öljykylvyssä, jonka vuoksi hihnan hampaat rikkoutuvat, hihna alkaa luistaa ja moottorin jako menee sekaisin.

Moottorin tietojen mukaan hihnoja on rikkoutunut jopa 80 000 kilometrin ajon jälkeen, vaikka Fordin virallinen vaihtoväli hihnalle on 240 000 kilometriä.

Virtala oli yhteydessä auton myyneeseen Raisiossa sijaitsevaan Kamux-liikkeeseen. Myyjäliike kieltäytyi vastuusta eikä ole suostunut korvaamaan Virtalalle senttiäkään.

Yksi huolto puuttui

Virtala sanoo, että erikoiseksi asian tekee se, että ostohetkellä hän oli kysellyt auton huoltokirjan perään. Myyjäliikkeen vastaus oli, että huoltokirja on sähköinen.

– Koska huoltokirja on sähköinen, enhän minä sitä silloin päässyt tutkimaan, Virtala sanoo.

Nyt, kun auto makaa korjaamolla odottamassa 9 200 euroa maksavaa korjausta, Virtala sanoi, että hän on saanut kaikki auton huoltoihin liittyvät tiedot. Virtala on tilannut auton huoltotiedot nähtäväksi vian ilmettyä – ja kävi ilmi, että autoon tehty vain kaksi öljynvaihtohuoltoa, mutta hihnan tarkistushuolto on jätetty tekemättä.

Fordin huolto-ohjelma sanoo, että neljän vuoden tai 120 000 kilometrin kohdalla, kumpi täyttyy ensin, auton jakohihnaan olisi pitänyt tehdä tarkistushuolto.

Virtala oli myös yhteydessä Fordin maahantuontiin, joka myös kieltäytyi vastuusta, koska auton huolto-ohjelmaa ei ole noudatettu ja auto on tuotu maahan ohi Fordin Suomen maahantuontiorganisaation.

– Kun tämä huolto on pitänyt tehdä, Ford on ollut Tanskassa eikä minulla. Myivät minulle Kamuxilla huoltamattoman auton, eivätkä ole valmiit tulemaan vastaan yhtään, Virtala manaa.

Virtalalla on edessään melkoinen pattitilanne. Vielä vaikeammaksi hänen tilanteensa tekee se, että hän ei nauti kuluttajansuojaa, koska auto on hankittu hänen yrityksensä nimiin.

– Sekin vaikuttaa tässä, että mikä nimi on paperissa, Virtala puhisee.

Yrityksien välisessä kaupassa sovelletaan kauppalakia

Autoalan riita-asioihin erikoistunut lakimies Elina Virtasaari Asianajotoimisto Heinonkoski Oy:stä sanoo, että yrityksenkin on mahdollista saada apua vastaavan kaltaisissa tapauksissa kuin mikä Pekka Virtalaa kohtasi. Virtasaari ei ota kantaa Pekka Virtalan tapaukseen, vaan puhuu asioista yleisellä tasolla.

Virtasaari sanoo, että yrityksen välisissä kaupoissa sovelletaan kauppalakia, mutta myyjän virhevastuu on silti hyvin samankaltainen myös yritysten välisissä sopimuksissa kuin kuluttajasuojalaissa.

– Siinä missä kuluttajansuojalain alaisissa kaupoissa sovelletaan niin kutsuttua virheolettamaa, eli olettamaa siitä, että vuoden sisällä kaupantekohetkestä ilmenneen virheen oletetaan olleen autossa jo kaupantekohetkellä, kauppalain alaisissa kaupoissa ostajan tulee lähtökohtaisesti näyttää, että tavara on virheellinen. Virheolettama ei rajoita virhevastuuta, eli virhevastuun kestoa ei ole rajoitettu kummassakaan laissa, Virtasaari sanoo.

Virtasaaren mukaan tavaran on siis kauppalain mukaan vastattava muun ohella laadultaan ja ominaisuuksiltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virtasaari sanoo, että elävässä elämässä harvemmin toki sovitaan tarkasti tavaran laadusta, joten lain mukaan tavaran tulee muun ohella soveltua siihen tarkoitukseen, johon sellaisia yleensä käytetään.

– Näin siis ehjänä ostetun auton tulisi soveltua ajamiseen. Laadulla ja muilla ominaisuuksilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että auton tulisi kestää käytössä tavanomaiseen tapaan, Virtasaari sanoo.

Virtasaari muistuttaa, että kaikki tapaukset lähtevät liikkeelle reklamaatiosta, joka on syytä tehdä aina heti, kun vika tuotteessa havaitaan. Kuluttajalla on aina vähintään kaksi kuukautta aikaa tehdä reklamaatio, kauppalaissa se odotetaan tehtävän heti kohtuullisessa ajassa.

– Oikeuskirjallisuudessa on puhuttu päivistä tai viikoista, tämä on aina tapauskohtaista, Virtasaari sanoo.

Pekka Virtala reklamoi Fordin moottorin rikkouduttua asiasta välittömästi.

Myyjä vastaa ennenaikaisesta rikkoutumisesta

Virtalan Fordin moottori rikkoutui runsaan 100 000 kilometrin ajon jälkeen ja ja esimerkiksi kuluttajaviranomainen on ottanut useasti kantaa päätöksissään siihen, mikä on niin sanottu tuotteen oletettu kestoikä. Virtasaari sanoo, että esimerkiksi autoalalle tavaran käyttöikä on tullut pitkälti myyjäliikkeiden käytäntöjen sekä juuri kuluttajariitalautakunnan suositusten mukaan.

– Toki jonkinlaista kestävyysarviointia on syytä tehdä yleisellä tasolla, kun pohditaan ostajan perusteltuja odotuksia sekä myyjän vastuuta. Tähän arviointiin vaikuttaa niin auton ikä, kilometrit, siitä annetut tiedot ja lupaukset sekä auton hinta, Virtasaari sanoo.

Virtasaari sanoo, että tavaran virheellisyyttä tulee siis arvioida lähtökohtaisesti yritysten välisissä sopimuksissa sen perusteella, mistä on kaupantekohetkellä sovittu. Kuluttajansuojalaki on rakennettu Virtasaaren mukaan kuluttajan perusteltujen odotuksien varaan, kun taas kauppalaissa lähtökohtana on sopimuksen sisältö.

Virtasaari sanoo, että jos siis tavara ei vastaa kestävyydeltään sitä, mitä voidaan katsoa sovitun tai mitä ostajalla on ollut oikeus odottaa, on tavara virheellinen – jolloin tuotteen myyjä on vastuussa ennenaikaisesta rikkoutumisesta.

– Mielestäni myyjä vastaa sellaisesta tavaran virheestä, mikä on ennenaikaista ja mihin ei liity ostajan puolelta käyttövirhettä tai muunlaista laiminlyöntiä, Virtasaari sanoo.

Virtasaari myös sanoo, että myyjä myös vastaa lisäksi virheestä, jos se johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta. Jos tavara ei vastaa sitä, mistä voidaan katsoa sovitun ja hajoaa näin ennenaikaisesti, myyjän sopimusrikkomus tulee kysymykseen.

Myyjä vastaa aiemman omistajan laiminlyönneistä

Pekka Virtala sanoo, että hän ei saanut Fordin huoltokirjaa nähtäväksi ennen kaupan tekoa. Virtala myös sanoo, että jos hän olisi tiennyt, että autoon ei ole tehty kaikkia huoltoja ajallaan tai jätetty huoltoja jopa tekemättä, hän ei olisi ostanut autoa.

– En olisi huoltokirjaa muuten kysellyt, Virtala sanoo.

Virtalalle kerrottiin, että autossa on sähköinen huoltokirja ja hän oletti kaiken olleen huoltokirjassa ja auton huoltojen osalta kunnossa.

Virtasaaren mukaan on selvää, että jos autoa myydään huoltokirjalla, on ostajalla oikeus odottaa, että autolla on moitteeton huoltohistoria ja huoltokirja on täytetty asianmukaisesti.

– Näin siis ei ole ostajan vastuulla kyseenalaistaa myyjän tavarasta annettuja tietoja ja tarkistaa näitä omatoimisesti paikkansapitäviksi, Virtasaari sanoo.

Pekka Virtala on myös ymmällään siitä, että auton myynyt autoliike ei ota vastuuta siitä, että auto on jätetty huoltamatta edellisellä omistajalla Tanskassa ja myyty huoltamattomana. Elina Virtasaaren mukaan tämä asia on varsin yksiselitteinen.

– Mikäli autoa myydään huoltokirjalla ja jälkeenpäin käy ilmi, että jokin aiempi omistaja on laiminlyönyt huollon, vastaa myyjätaho tästä aiheutuvista seurauksista ostajalle, vaikka myyjätaho ei olisi itse laiminlyöntiä tehnyt, Virtasaari sanoo.

Virtasaari sanoo myös, että myyjäliike olisi voinut välttää seuraamukset tästä asiasta, jos myyjä olisi kertonut ennen kaupantekoa, että huolto jäänyt tekemättä. Tällöin vastuu olisi siirtynyt ostajalle.

Maahantuoja ei ole velvoitettu goodwilliin

Pekka Virtala sanoo kysyneen asiaansa myös Suomen Fordin maahantuojan kantaa, senkin vuoksi, että auto on rikkoutunut hyvin pienillä kilometreillä. Virtalan mukaan Suomen Fordin maahantuoja on kieltäytynyt vastuusta.

Myös Elina Virtasaari sanoo, että käytetyn auton kaupassa lähtökohtaisesti vastuussa on myyjätaho ja vaatimukset on esitettävä sille taholle, joka auton on myynyt. Virtasaari myös sanoo, että maahantuojan ei ole lähtökohtaisesti velvoitettu minkäänlaiseen goodwilliin silloin, kun esimerkiksi auton takuu on päättynyt.

– Maahantuoja ja valmistaja tarjoaa uusille autoille takuun ja voi tämän jälkeen ”goodwill”-pohjalta osallistua korjauskustannuksiin, jos on syytä epäillä, että kyseessä on esimerkiksi valmistusvika. Takuuajan jälkeen valmistajalla tai maahantuojalla ei ole vastuuta, vaikka tavarassa olisi niin kutsuttu tyyppivika, Virtasaari sanoo.

Virtasaaren mukaan tavaran myynyt taho vastaa myymästään tavarasta ja sen virheistä ostajan suuntaan, vaikka kyse ei olisi suoranaisesti tämän myyjän aiheuttamasta viasta tai tehneestä laiminlyönnistä. Myyjätaho voi lainsäädännön rajoissa kääntyä aina myyjäketjussa taaksepäin virhevastuuasioissa, Virtasaari sanoo.

Kamux ei ota kantaa

Auton Virtalalle myyneeltä Kamuxilta todetaan, että he eivät ovat kantaa Moottorin lähettämiin kysymyksiin, koska asia on selvittelyssä asiakkaan kanssa.

– Kyseisessä tapauksessa autolla on kuitenkin ajettu kaupanteon jälkeen reilun vuoden aikana 20 000 kilometriä ennen kuin siihen on tullut vika, Kamux Oyj:n viestintäjohtaja Katariina Hietaranta sanoo Moottorille.

Kamuxin mukaan he noudattavat asiassa Suomen kauppalakia. Kauppalain mukaan yritysten välisessä kaupassa tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun kauppahetkellä, Kamuxilta vastataan.

– Auton ylläpidolliset huolto- ja korjaustoimenpiteet, sekä niistä johtuvat kustannukset siirtyvät kauppahetken jälkeen uuden omistajan vastuulle. Kauppahetken jälkeen on myös uuden omistajan velvollisuus huolehtia siitä, että autoa huolletaan ja ylläpidetään valmistajan ohjeistuksien mukaan, Hietaranta sanoo.

Hietarannan antama vastaus Moottorille on linjassa sen kanssa, mitä asiasta on myös sanottu Pekka Virtalalle Kamuxilta – autoliikkeen aikomuksena ei ole siis korvata mitään.

– Aion kattoa tämän loppuun asti, kyllä tähän joku oikaisu täytyy saada. Ei voi mennä niin, että auto käyttö loppuu kuin seinään, varsinkin kun autolla ei ole vielä käyttökilometrit täynnä, Virtala sanoo.

Teksti Manu Tuppurainen Kuvat Moottorin arkisto

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat