polttoaineiden hinta Autoliitto

Liikenne 16.2.2022

Autoliitto: suora verotuksen alentaminen paras tapa polttoaineiden hintojen suitsimiseen

Autoliiton mukaan politiikoilla on helppo keino polttoaineiden hintojen alentamiseen – monimutkaisten kompensaatiotoimien sijaan tulisi alentaa suoraan polttoaineiden verotusta.

Raakaöljyn markkinahinnan kaksinkertaistumisesta johtuva polttoaineiden hintojen nousu on herättänyt paljon keskustelua ja huolta sen vaikutuksista kansalaisten toimeentuloon ja työssäkäyntiin. Autoliiton mukaan suunniteltujen monimutkaisten ja epätasaisesti jakautuvien tukien sijaan polttoaineiden hintojen alentaminen tulisi toteuttaa yksinkertaisesti verotusta keventämällä.

EU:n tilastojen mukaan esimerkiksi 95-oktaanisen bensiinin keskimääräinen hinta Suomessa on noussut vuodessa 1,521 eurosta 1,906 euroon. Dieselin kohdalla vastaavat luvut ovat 1,411 ja 1,829 euroa.

Suomessa polttoaineiden hinnoista iso osa koostuu veroista – Suomen verottomat hinnat helmikuussa 2022 bensiinille oli 0,815 ja dieselille 0,964.

– Hintojen nousu on ollut niin rajua, että se vaikuttaa jo merkittävästi ihmisten toimeentuloon ja työssäkäyntiin sekä elinkeinoelämään, joka sekin on pitkälti tieliikenteestä riippuvaista, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Pasi Nieminen

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Monilla ei ole omassa arjessaan vaihtoehtoa auton käytölle, joten liikkumiskustannusten nousu on pois muusta kulutuksesta ja kustannusten noustessa riittävän korkeiksi työssäkäynti tulee kannattamattomaksi. Nyt poliitikoilta tarvitaan nopeita toimia tilanteen helpottamiseksi, Nieminen jatkaa.

Ainoa tapa alentaa polttoaineiden verotusta

Autoliiton mukaan ainoa oikea tapa polttoainehinnoista aiheutuneiden haittojen kompensoimiseksi on alentaa liikennepolttoaineen verotusta. Yhdistyksen mukaan esimerkiksi ajoneuvoveroa alentamalla suurimman hyödyn saisivat vähiten polttoainetta ostavat autonomistajat ­– eli ne joita polttoaineen hinta kirpaisee vähiten.

Polttoaineen sekoitevelvoitteen alentaminen puolestaan uskottaisiin kohdentuvan erilaisesti eri käyttövoimiin, kun Autoliiton mielestä pitäisi pyrkiä teknologianeutraaleihin toimiin. Tuloveropohjaisten verovähennysmallien ongelmaksi nostetaan niiden hitaus, eli niistä ei olisi apua akuutteihin toimentulohaasteisiin joihin moni autoilija on jo joutunut.

On myös esitetty kulujen kompensoimista työmatkakuluvähennyksen kautta, mutta Autoliitto muistuttaa, että tämä sulkisi ulkopuolelle esimerkiksi opiskelijat ja pienituloiset osa-aikatyöntekijät. Etuus ei myöskään koskisi niitä, joilla ei työmatkakuluvähennysoikeutta ole, vaikka oman auton käyttö työmatkoilla olisikin välttämätöntä.

Hinnat nousevat yhä

Valmisteilla on myös useita polttoaineiden hintoja korottavia toimenpiteitä. Autoliiton mukaan nyt nähtävillä olevat negatiiviset vaikutukset osoittavat, ettei päästöjä voida alentaa Suomessa vain liikkumisen kustannuksia korottamalla. Ratkaisuksi Autoliitto vaatii valtion olemaan valmis luopumaan liikenteen verotuksessa tuoton tavoittelemisesta ja olemaan valmis panostamaan varoja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja liikkumisen käyttövoimamuutoksen edistämiseen.

– Suomessa on suhteellisesti tasoltaan Euroopan kireimpiin kuuluva liikenteen veromalli, eikä sen päälle tuleva uusi lasku voi jäädä yksin henkilöautoa arjen liikkumisessa tarvitsevien maksettavaksi. Liikenteen verotuksen kehittäminen edellyttäisi kattaviin ja laadukkaisiin vaikutustenarvioihin perustuvaa kokonaisuudistusta, jossa huomioitaisiin ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma toimintaympäristön muutos, toimitusjohtaja Nieminen muistuttaa.

– Muussa tapauksessa seurauksena Suomen kaltaisessa maassa on liikkumisen vapauden vaarantuminen perusoikeutena ja epätoivottavaa kehitystä monella elämänalueella. Henkilöauto ei ole Suomessa luksustuote, vaan arjen mahdollistaja.

Lähde: Autoliitto Kuvituskuvat: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli