Liikenne Uutinen 14.11.2015

Ensimmäinen vuosi takana – Katsastuslain vaikutukset vähäisiä

Uuden katsastuslain keskeisiä tavoitteita oli hintojen nousun hillitseminen. Henkilö- ja pakettiautojen osalta tavoite näyttää toteutuneen.

Uusi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettu laki tuli voimaan 1.7.2014. Uuden lain vaikutukset ovat ensimmäisenä vuonna olleet vähäisiä, mutta uudistukselle asetetut tavoitteet näyttävät pääasiassa toteutuneen.

Uuden katsastuslain keskeisiä tavoitteita oli hintojen nousun hillitseminen. Henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksen osalta tavoite näyttää toteutuneen, sillä määräaikaiskatsastuksen keskimääräiset hinnat ovat muutamia prosentteja alhaisempia kuin lain voimaantullessa.

Kevyiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille nyt enemmän paikkoja

Katsastuslain uudistuksessa tavoiteltiin lisäksi palvelujen tarjonnan ja kilpailun lisääntymistä sekä katsastuspalvelujen saatavuuden varmistamista. Kevyiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia tarjoavien toimipaikkojen määrä kasvoikin 6 % (26 toimipaikkaa). Sen sijaan raskaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia tarjoavien toimipaikkojen määrä väheni 5 %. Silti raskaiden ajoneuvojen katsastuspalveluja tarjoavia toimipisteitä on edelleen lähes 400 eli yksi toimipaikka noin 280 kuorma- tai linja-autoa kohti.

Suomalaisista 93 % asuu enintään 20 km:n etäisyydellä lähimmästä määräaikaiskatsastuksia tarjoavasta katsastustoimipaikasta. Yli 100 km:n matka lähimmälle katsastustoimipaikalle on 1 500 suomalaisella, jotka asuvat pohjoisimmassa Lapissa.

Katsastustoimipaikkojen keskinäiset laatuerot näyttävät pienentyneen

Trafin arvion mukaan katsastustoiminnan laadussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta katsastustoimipaikkojen keskinäiset laatuerot näyttävät pienentyneen.

Katsastuslain uudistus on mahdollistanut auton huoltamisen, korjaamisen ja määräaikaiskatsastuksen samalla kertaa samassa paikassa. Kovin laajasti tätä mahdollisuutta ei ole vielä hyödynnetty, sillä vain 13 katsastustoimipaikassa harjoitetaan myös ajoneuvojen korjaus- tai huoltotoimintaa.  Järjestelmä näyttää toimivan hyvin eikä Trafille ole tullut asiakasreklamaatioita näiden katsastustoimipaikkojen katsastustoiminnasta.

Lähde: Trafi

Jaa artikkeli