alkopuomikokeilu

Liikenne Uutinen 9.5.2017

Esiselvitys: Alkopuomit voisivat lisätä liikenneturvallisuutta Suomen satamissa

Esiselvitys hahmottelee, miten alkopuomikokeilu voitaisiin toteuttaa Suomessakin.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Ely-keskukset ja Liikenneturva ovat saaneet satamissa käytettäviä alkopuomeja koskevan esiselvityksen valmiiksi. Destian toteuttama esiselvitys toteaa, että puomit voisivat toimia hyvinkin liikenneturvallisuutta lisäävänä tekijänä, mutta laivaliikenteen sujuvuus tulee taata mahdollisen kokeilun aikana.

Nyt julkaistuun esiselvitykseen on haettu idea Ruotsista. Länsinaapurissamme alkopuomeista on saatu hyviä kokemuksia, joten niiden käyttö satamissa on päätetty vakinaistaa. Esiselvityksen mukaan puomien käyttöä kannattaisi kokeilla myös meillä osana liikenteen automaattista valvontaa.

– Liikenneturvallisuuden näkökulmasta satamien alkopuomit olisivat hyvä lisä rattijuopumusvalvonnan tehostamisessa, mutta uskomme, että niillä olisi myös ennaltaehkäisevää vaikutusta. Liikenne ja alkoholi eivät kuulu koskaan yhteen ja alkopuomit voisivat olla yksi keino vähentää potentiaalisia tilanteita, missä liikenteeseen lähdetään muutaman lasin jälkeen, toteaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Trafista.

Esiselvityksen mukaan yhden suomalaissataman alkopuomilaitteistot maksaisivat noin 250 000 euroa. Teknisiä tai juridisia esteitä alkopuomikokeilulle ei kuitenkaan ole.

– Jos alkopuomitoiminnalla voidaan estää yksikin tieliikennekuolema tai muutama loukkaantuminen, on puomijärjestelmä jo maksanut itsensä takaisin puhumattakaan liikenneonnettomuuksien välttämisen inhimillisestä merkityksestä, summaa Sillanpää.

Laivaliikenteen sujuvuus huomioitava

Ruotsin satamissa alkopuomit on asennettu laivoista tulevien autojen ulosmenoväylille. Puomin kohdalla puljettaja antaa puhallusnäytteen, ja jos puomi ei aukea, niin poliisi tai valvontaviranomainen tulee suorittamaan uuden kokeen. Puomeissa on myös mahdollisuus kytkeä ne pois käytöstä, jolloin liikenne laivoista kulkee esteettömästi.

– Alkopuomikokeilu olisi varmasti hyvä asia liikenneturvallisuuden näkökulmasta, mutta kokeilulla ei saa olla vaikutuksia laivaliikenteen sujuvuuteen tai laivojen rotaatioon, painottaa merenkulkujohtaja Tuomas Routa Trafista.

– Onkin ehdottoman tärkeää, että kaikki kokeilua koskevat ratkaisut tehdään hyvässä yhteistyössä ja sovitaan jo etukäteen keinoista, millä sujuvuutta mahdollisesti rasittavat ongelmat vältetään, jottei kokeilusta koidu taloudellisia kustannuksia varustamoille tai satamille, jatkaa Routa.

Esiselvitys ”Alkopuomit alkoholijuopumusvalvonnan välineenä” löytyy kokonaisuudessaan Trafin verkkosivuilta.

Lähde ja hahmotelmakuva: Trafi

Jaa artikkeli