Hirvikolari

Liikenne 2.11.2017

Hirvi- ja peurakannat tarkkailun alla – kaatolupien määrässä tuntuva kasvu

Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljännes enemmän kuin viime vuonna.

Suomen riistakeskus myöntää Suomessa lupakiintiön muun muassa hirvieläinten metsästykseen.

Kuluvan syksyn ja talven jahdeissa on käytössä kaikkiaan 52 771 pyyntilupaa hirvelle, 36 191 valkohäntäpeuralle, 169 kuusipeuralle ja 18 metsäpeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirvieläinten kannan kasvua säädellään Suomessa metsästyksellisin keinoin.

Hirven pyyntilupamäärä kasvoi kaikilla riistakeskusalueilla viime vuoteen verrattuna. Suhteellisesti runsainta lisäys oli Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Hämeen alueilla.

Myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat kaudelle 2017–2018, vertailutietona edellisen kauden lupamäärä 

ALUE HIRVI VALKOHÄNTÄPEURA
  2017 2016 2017 2016
Etelä-Häme 1557 1118 6000 4314
Etelä-Savo 3788 3306 401 273
Kaakkois-Suomi 2802 2415,5 530 338
Kainuu 2674 2211 0 0
Keski-Suomi 3937 2897 685 466
Lappi 9346 6677 0 0
Oulu 8277 6657 0 0
Pohjanmaa 4122 2891 459 338
Pohjois-Häme 1774 1437 3431 2716
Pohjois-Karjala 1796 1030 0 0
Pohjois-Savo 3505 2907 164 129
Rannikko-Pohjanmaa 2610 2320 814 646
Satakunta 2375,5 1983 6716 5455
Uusimaa 2484 2252 6658,5 5356
Varsinais-Suomi 1724 1621 10333 8999

 

YHTEENSÄ

52771,5 41722,5 36191,5 29030

Hirvikannat kasvaneet koko maassa

Hirvikanta on Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan runsastunut monin paikoin. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 65 000–89 000 yksilön talvikantaan.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 79 000–103 000 hirveä.

Kuluvan syksyn ja talven metsästyksellä tähdätään hirvikannan säätelemiseen tavoitellulle tasolle.

Hirvivaara

Metsästykseen vaikuttavista uudistuksista merkittävimmät tällä jahtikaudella ovat olleet hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata hieman myöhemmäksi, eli lokakuun toiseen lauantaihin sekä niin sanotun vahtimismetsästyksen salliminen syyskuun alusta ennen varsinaista metsästyskautta.

Range Rover

Myös peurat riskinä liikenteessä

Valkohäntäpeurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille.

kilpailuta autovakuutuksesi

Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan kannan leikkausta etenkin runsastuneiden peuraonnettomuuksien vähentämiseksi. Kaikkiaan pyyntilupia on Suomen riistakeskuksen mukaan käytettävissä 36 191.

Lähde: Suomen riistakeskus Kuvituskuvat: Moottorin arkisto

 

Jaa artikkeli