Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 13.6.2023

Hyytyykö sähköistyminen – ja koska myydään viimeinen polttomoottoriauto?

Autoala: ladattavien autojen määrä ylittää polttomoottorikäyttöisten autojen määrän vasta vuonna 2037.

Sähköautojen rekisteröinnit ovat tänä vuonna kasvaneet nopeasti, sillä vuosina 2021–2022 tehdyt tilaukset ovat nyt päätymässä toimitukseen. Tämä rivakka kehitys saattaa kuitenkin tahmautua.

Autoalan tuoreimpien ennusteiden mukaan ladattavien autojen määrä ylittää polttomoottorikäyttöisten autojen määrän kuitenkin vasta vuonna 2037.

Sähköistymisellä haasteita

Toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta tuo esiin, että sähköisten autojen mallivalikoimaa ja tarjontaa on laajentanut erityisesti EU:n linjaus uusien autojen hiilidioksidipäästöjen raja-arvoista.

Säädös edellyttää, että kaikki uudet autot ovat vuodesta 2035 alkaen sähkö- tai vetykäyttöisiä tai käyttävät polttoaineena yksinomaan synteettisiä hiilineutraaleja polttoaineita.

Vuonna 2021 alkanut komponenttipula ja tuotannon pullonkaulat ovat pidentäneet merkittävästi ladattavien autojen toimitusaikoja.

Hankintahinta arveluttaa

Autoalan tiedotustilaisuudessa käy ilmi, että sähköautojen kysyntää rajoittavat erityisesti sähköautojen korkea hankintahinta sekä rajalliset kotilatausmahdollisuudet. Kaikilla kotitalouksilla ei ole mahdollisuutta ladata autoa kotonaan.

Vastaavasti kerros- ja rivitaloissa latauspisteiden toteuttaminen on edennyt verrattain hitaasti ja sähköistyminen on edennyt ensisijaisesti pientalossa asuvien autojen autohankintoina.

Autokannan kierto hidastunut

Sähköistymisen merkittävin jarru on Tero Lausalan mukaan ensirekisteröintien vaatimattomaksi jäävä määrä.

Talouden taantuma, korkeana jatkuva inflaatio ja yhä kasvava korkotaso ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa ja yritysten investointimahdollisuuksia. Autokannan kierto on hidastunut huomattavasti koronapandemian alusta lukien.

Ensirekisteröintien määrän ennakoidaan jäävän poikkeuksellisen matalalle vuosina 2023–2028. Ensirekisteröintien vähentyessä myös autokannasta poistuvien autojen määrä vähenee ja autokannan keski-ikä kasvaa.

Henkilöautojen keski-ikä on kasvanut noin 2 vuodella kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 2022 suomalaisten henkilöautojen keski-ikä oli kohonnut jo 12,9 vuoteen.

Rivakoittavia tekijöitä

Moni linjaus tai toimi on myös edesauttamassa liikenteen käyttövoimamurrosta eli autoilun sähköistymistä.

Esimerkiksi EU-lainsäädäntö ja kansalliset toimet ohjaavat kohti sähköistyvää liikennettä.

Toisaalta sähköautojen kysyntä on viime vuosina ollut kasvussa, jonka pontimena on laajentunut mallivalikoima. Oma osansa on myös julkisen latausverkoston tihenemisellä ja kohentumisella – tämän kehityksen ansiosta monen autoilijan huolet sähköauton toimintamatkan riittävyydestä ovat hälventyneet.

– Suomen julkinen latausinfra kehittyy nopeasti, vaikka siinä on vielä toki kehityshaasteitakin. Latausinfra on pysynyt hyvin sähköautokannan kasvun tahdissa, Lausala tähdentää.

Hän tuo myös esiin, että liikenteen sähköistymistä ovat nopeuttaneet myös sähköauton edulliset käyttökustannukset polttomoottoriautoihin verrattuna.

– Suomalaiset osaavat laskea mitkä ovat edullisimmat tavat liikkua.

Uusia ennusteita

Viime vuonna noin 18 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköautoja. Vuoteen 2025 mennessä osuuden on ennakoitu kasvavan 42 prosenttiin ja vuoteen 2030 mennessä lähes 70 prosenttiin.

Tiistaisessa tilaisuudessa julkistettiin erittäin kiinnostavia arvioita siitä, miten autokauppa kehittyy eli millaisilla autoilla suomalaiset ajavat tulevaisuudessa.

Autoalan tekemät tuoreet käyttövoimaennusteet kuvaavat eri käyttövoimien tulevaa kehitystä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autokannassa.

Autoala tähyilee päivitetyissä käyttövoimaennusteissaan peräti vuoteen 2040 asti.

 

Polttomoottoriautot valtavirtaa vielä kauan

Polttomoottoriautot eivät katoa ihan hetkessä: noin 94 prosenttia henkilöautoista on yhä polttomoottoriautoja.

Autoalan tuoreiden käyttövoimaennusteiden mukaan valtaosa autoista on vielä pitkään polttomoottoriautoja, vaikka niiden myynti loppuisikin vuonna 2035.

Vuonna 2040 autokannassa ennakoidaan olevan noin 1,2 miljoonaa polttomoottoriautoa eli noin 40 prosenttia. Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan ladattavien autojen määrä ylittää polttomoottorikäyttöisten autojen määrän vasta vuonna 2037.

– Polttomoottoriautoille löytyy myös tulevaisuudessa kattava ja laadukas huolto- ja korjaamoverkosto ja niiden merkitys autokaupassa on vielä pitkään suuri.

Jaa artikkeli