Yhdysvaltojen ympäristövirasto harkitsee kulutusrajojen hölläämistä

Liikenne Uutinen 27.12.2016

Kamerat kuvasivat 905 törmäystä – Yliopistotutkimus paljastaa miksi kolaroimme

Heikentynyt ajokyky ja väliaikaiset häiriötekijät taustalla 87 prosentissa onnettomuuksia.

Yleensä tiedämme vain seuraukset. Taipunutta peltiä, höyryävää jäähdytinnestettä, rikkoutunutta lasia. Ehkä ihminen romun keskellä.

Mikä sai kuljettajan epäonnistumaan? Sitä joukko Yhdysvaltalaisia yliopistoja lähti selvittämään kameroiden, anturien ja mittalaitteiden kanssa. Virginia Tech Transport Instituten kehittämällä menetelmällä seurattiin suurta joukkoa tavallisia autoilijoita 35 miljoonan mailin verran.

Yli 3 500:n vapaaehtoisen autoon asennettiin tiedonkeruulaitteisto, joka mahdollisti onnettomuutta edeltäviin sekunteihin palaamisen. Kamerat kuvasivat autoa ulkoa ja sisältä, ohjaamoilman alkoholipitoisuutta mitattiin ja auton kiihtyvyyksiä tallennettiin.

Kuljettajajoukko jakaantui mies- ja naiskuskeihin, ja ikähaarukka oli lavea, 16–98 vuotta. Tutkimuksen tekijät kertoivat painottaneensa nuoria ja ikäihmisiä, sillä näillä ryhmillä on tilastojen valossa suurin onnettomuusriski.

Takaisin onnettomuuspaikalle

Tutkimuksen aikana testijoukko kolaroi 905 kertaa. Jokaista onnettomuutta edeltäneet sekunnit tutkittiin, ja onnettomuussyyt kirjattiin ylös. Koko kolarimassan analysoinnin jälkeen tutkijoilla oli käsissään ainutlaatuista tietoa syistä ja tekijöistä, jotka johtivat kolariin.

Kolariin vaikuttaneet toimet, kuten esimerkiksi alkoholin heikentämä ajokyky tai matkapuhelimen käytön aiheuttama häiriötekijä, pisteytettiin riskikertoimella, joka kuvaa onnettomuuden todennäköisyyttä.

Esimerkiksi onnettomuuden todennäköisyyden arvo 2,0 tarkoittaa, että riski joutua onnettomuuteen on kaksinkertainen normaaliin ajokäyttäytymiseen verrattuna.

Lisäksi tutkijat listasivat ylös samaisen toimen, esimerkiksi tekstaamisen, esiintymistiheyden normaalissa ajotilanteessa.

Tekniikka kunnossa

Auton mekaaninen vika oli onnettomuussyynä vain 0,01 prosentissa onnettomuuksista. 905 kolarista peräti 87,7 prosenttiin liittyi häiriötekijä, havaittavasti heikentynyt ajokyky tai molemmat.

Heikentynyt ajokyky, jonka tutkijat päättelivät vain 20 sekunnin videosta ennen törmäystä, nosti keskimäärin onnettomuuden todennäköisyyden 5,2-kertaiseksi malliajamiseen verrattuna. Alkoholin käyttö laskettiin tähän ryhmään, ja se nosti riskin 35,9-kertaiseksi – onneksi sen esiintymistiheys oli vain 0,08 prosenttia ajoajasta.

Heikentynyt ajokyky Onnettomuuden todennäköisyys Esiintymistiheys
Keskimäärin 5,2 1,92 %
Alkoholi/huumeet 35,9 0,08 %
Väsymys 3,4 1,57 %
Vahva tunnetila (viha, suru, itkeminen tms.) 9,8 0,22 %

Ajovirheet ajokäyttäytymistäkin vaarallisempia

Kaikista todennäköisimmin onnettomuuteen joutuu kuljettajan ajovirheellä, kuten väärin tulkitulla ajo-oikeudella. Keskimäärin kuljettajan ajovirheestä johtuva onnettomuuden todennäköisyys nousi 18,2:een, ja esiintymistiheyskin oli korkea, 4,81 prosenttia.

Puhtaiden ajovirheiden lisäksi onnettomuuksia aiheutti ajokäyttäytyminen, kuten ylinopeus, riittämätön turvaväli tai vaaralliset ohitukset. Aggressiivinen ajotapa nostaa jopa onnettomuuden todennäköisyyden lähes rattijuoppouden tasolle!

Ajokäyttäytymisen aiheuttama onnettomuuden todennäköisyys nousi 11,1:een, ja esiintymistiheys oli 4,22 prosenttia.

Kuljettajan ajokäyttäytyminen Onnettomuuden todennäköisyys Esiintymistiheys
Keskimäärin 11,1 4,22 %
Aggressiivinen ajotapa 34,8 0,10 %
Ylinopeus/liian suuri tilannenopeus 12,8 2,77 %
Ylinopeus tietyömailla 14,2 0,05 %
Laitoin tai vaarallinen ohittaminen 14,4 0,18 %
Riittämätön turvaväli 13,5 0,07 %

Näpit irti puhelimesta

Entä sitten kännykän käyttö? Se, ja muut häiriötekijät erottuivat esiintymistiheydellään, sillä peräti 51,93 prosenttia ajasta kuljettaja on altistunut häiriötekijöille. Onneksi häiriötekijöistä johtuva onnettomuuden todennäköisyys on vain 2,0.

Silti häiriötekijät aiheuttivat 68,3 prosenttia tutkimuksen 905 kolarista.

Tutkimuksen mukaan vaarallisinta on matkapuhelimella soittaminen (12,2), kun pelkkä puhuminen saa arvon 2,2 – joskin esiintymistiheys on korkea 3,24 prosenttia. Vertailun vuoksi autoradion käyttö lisää onnettomuuden todennäköisyyttä 1,9-kertaiseksi.

Huolestuttavimpana tutkijat pitivät kännykän jatkuvaa räpläystä. Peräti 6,4 prosenttia ajasta kuljettajat olivat tekemisissä matkapuhelimen kanssa.

Häiriötekijä Onnettomuuden todennäköisyys Esiintymistiheys
Keskimäärin 2,0 51,93 %
Kännykän selaus 2,7 0,73 %
Kännykällä soittaminen 12,2 0,14 %
Tekstiviestin kirjoitus 6,1 1,91 %
Kännykkään puhuminen 2,2 3,24 %
Matkapuhelin keskimäärin 3,6 6,40 %
Vuorovaikutus toisen aikuisen kanssa 1,4 14,58 %
Juominen (alkoholiton) 1,8 1,22 %
Tanssiminen istuimella 1,0 1,10 %
Pitkä katse auton ulkopuoliseen kohteeseen 7,1 0,93 %

Odotusten vastaisesti takaistuimella matkaava vauva jopa laskee riskiä (0,5). Tutkijat päättelivät tämän johtuneen lapsen läsnäolon vaikutuksesta ajokäyttäytymiseen. Jos kuljettajan täytyy antaa huomiota lapselle, muistetaan ensin laskea nopeutta ja kasvattaa turvaväliä.

Yhdysvaltalaisten yliopistojen tekemä tutkimus antaa ainutlaatuisen ikkunan hetkeen ennen kolaria. Tulokset todistavat tekniikan pelaavan, virhe löytyy lähes aina ohjauspyörän ja istuimen välistä.

Teksti: Lauri Ahtiainen, Lähde: PNAS.org

Jaa artikkeli