hirvivaroitusliikennemerkki

Liikenne Uutinen 14.11.2021

Kierrä ruuhkat, tietyöt ja löydä latauspaikka – näillä vinkein

Tietyöt, ruuhkat ja muut pullonkaulat sekä tulevan reitin ajokelin voi selvittää jo ennen ajoon lähtöä, kiitos Liikennetilanne-palvelun, jossa ovat myös sähköautojen latauspaikat kartalla.

Kun autoilija on suuntaamassa muille kuin omille vakioreiteille, voi olla syytä ennakolta selvittää, mikä on fiksuin reitti ja mihin aikaan. Omien vakioreittien pullonkaulat niin ajoreittien kuin otollisten ajoaikojenkin suhteen ovat todennäköisesti jo autoilijan selkäytimessä.

Avuksi käy Liikennetilanne-palvelu, jonka kartoilla ovat esillä Fintrafficin, Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keräämiä liikennetietoja.

Fintraffic on liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväkonserni, jonka tehtävänä on varmistaa turvallinen, sujuva ja ympäristöystävällinen liikkuminen maanteillä, raiteilla, vesillä ja ilmassa.

Uudistunut palvelu

Liikennetilanne-palvelu muokkautui edukseen aivan vastikään: palvelun käytettävyys kohentui ja tietojen tarkastelu helpottui.

Autoilija saa täältä tietoa tieliikennettä haittaavista häiriöistä, ajokelistä ja sen ennusteesta, liikenteen sujuvuudesta ja ruuhkista, kelirikon aiheuttamista painorajoituksista, auki ja kiinni olevista jääteistä sekä kuvia tiellä olevista kameroista. Karttapohjalla saa tietoonsa myös sähköautojen latausasemat.

Liikennetilanne-palvelulla on kuukausittain 70 000–100 000 käyttäjää.

Liikennetilanne-palvelu toimii myös älykännykällä. Mobiilisovelluksen voi ladata ilmaiseksi Play Storesta tai App Storesta. Matkapuhelimen näytöllä karttasovelluksen tiirailu on tosin välillä työlästä ja symbolit pienikokoisia.

Pääväylien varsilta kamerakuvaa

Pääväylien varsilla sijaitsevat kelikamerat ottavat säännöllisesti kuvia tieolosuhteista. Kuvista voi päätellä ajokelejä kuten tienpinnan märkyyttä, lumi- tai vesisadetta, sohjoa tai uria tiellä. Kuvasato kielii myös liikenteen sujuvuudesta kuten mahdollisesta jonoutumisesta.

Kelikamerat ovat edukseen uusiutuneessa palvelussa jaoteltu maantieteellisesti eli sijaintiensa mukaisesti, mikä helpottaa kuvien etsintää omalta ajoreitiltä. Samassa yhteydessä selviää lähimmän tiesääaseman keräämät tiedot kuten tuulen voimakkuus sekä ilman ja tienpinnan lämpötila.

liikenne

Vihmooko vettä, paiskooko räntää?

Liikennetilanne-palvelun tärkeä käyttötapa on selvittää ajokeli nyt ja lähitulevaisuuteen ennustettuna. Ajokeli-näkymästä selviää tiejaksoittain ajokelin, säätilan, tuulen nopeuden ja suunnan sekä ilman ja tienpinnan lämpötilan. Tarjolla on myös ennustetietoa ajokelin kehittymisestä.

Palvelussa kerrotut ajokelitiedot perustuvat Fintraffic Tien tiesääasemista kerättyyn tietoon sekä Vaisalan säämalleihin perustuviin ennusteisiin.

Ruuhkaisuuden mittaamista

Palvelun ruuhkat-näkymä esittää reaaliaikaisen liikennetilanteen yksittäisissä mittapisteissä koko maassa.

Ruuhkaisuutta seurataan yksittäisten mittauspisteiden avulla. Ne ovat tiehen upotettuja induktiosilmukoita, jotka kykenevät tunnistamaan ylitse ajavat autot ja määrittelemään ajoneuvojen ajonopeuden ja tyypin. Mittauspisteiden tiedoista lasketaan pisteen ylittävien autojen määrä ja keskinopeus viiden minuutin ajalta ja verrataan tätä laskennallisesti määriteltyihin sujuvan liikenteen arvoihin.

Tietyö

Viidenlaisia häiriötiedotteita

Häiriötiedotteet kertovat liikennettä haittaavista tapahtumista. Ne laaditaan teitä reaaliaikaisesti valvovissa tieliikennekeskuksissa. Häiriötiedotteita lähetetään onnettomuuksista sekä muista liikenteen haasteista, joita voivat olla esimerkiksi kelitilanne, este, esine tai eläin tiellä, liikennerajoitukset, hankalat näkyvyys- ja ympäristöolosuhteet, vaaraa kanssakulkijoille aiheuttava ajoneuvo tai kuljetus. Häiriötiedotteissa kerrotaan arvio häiriön kestosta, vaikutuksista ja mahdollisista liikennejärjestelyistä.

  • Ensitiedotteet ovat onnettomuustilanteista ensimmäiseksi laadittavia tiedotteita, jotka perustuvat Hätäkeskuksen automaattisesti välittämiin tietoihin onnettomuuden lajista ja sijainnista. Ensitiedotteen sisältöä tarkennetaan sen jälkeen, kun häiriöpaikalta saadaan viranomaistietoa. Ensitiedotteet poistuvat kartalta automaattisesti 30 minuuttia viestin lähettämisestä.
  • Liikennetiedote on puolestaan liikenteen häiriötilanteista annettava tiedote, joka perustuu Fintrafficin tieliikenneohjauksen tieliikennekeskuksilta tai muilta viranomaisilta saatuihin vahvistettuihin tietoihin. Liikennetiedotteissa pyritään kuvaamaan häiriön aiheuttamat vaikutukset liikenteelle sekä arvio häiriön kestosta.
  • Tilanne ohi -tiedote kertoo aikaisemman häiriön vaikutusten loppumisesta ja liikenteen palautumisesta normaaliksi.
  • Tietyötiedotteet välittävät tiedon liikennettä häiritsevistä ja liikennettä vakavasti häiritsevistä tietöistä, niiden kestosta ja mahdollisista erikoisjärjestelyistä.
  • Painorajoitukset ovat maanteillä voimassa olevia kelirikon aiheuttamia painorajoituksia. Painorajoituksista kerrotaan painorajoituksen sijainti ja rajoitettu tiejakso sekä varsinainen painorajoitus.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli