Talvirengastesti jarrutus lumella

Liikenne Tieliikennelaki Uutinen 6.10.2021

Koska talvirenkaat alle? – ajokeli ja terve järki määräävät, ei kalenteri

Talvirenkaat voidaan vaihtaa auton alle säiden, eikä vain kalenterin perusteella. Mutta mistä autoilija tietää, milloin sää vaatii talvirenkaita, kun poliisikaan ei osaa antaa tarkkoja ohjeita? Ja milloin rapsahtaa sakkoa?

Talvirenkaat voidaan vaihtaa henkilöauton ja pakettiauton alle säiden, eikä vain kalenterin perusteella. Muutoksen taustalla on kesäkuussa 2020 käyttöön tullut uusi tieliikennelaki. Lakimuutos lisäsi autoilijan omaa vastuuta ja harkintavaltaa.

Ennen lainmuutosta talvirenkaat oli vaihdettava autoon viimeistään joulukuun alussa ja otettava pois aikaisintaan helmikuun lopussa. Uuden tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, kun keli- tai sääolosuhteet sitä edellyttävät.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on havainnut, että talvirengaspakon muuttuminen keliperusteiseksi on aiheuttanut hämmennystä.

– Muutos on haluttu monessa yhteydessä ymmärtää väärin, talvirengaspakon poistumisena. Todellisuudessa talvirengaspakko ei poistunut vaan piteni, Vesalainen kiteyttää.

Mikä keli vaatii talvirenkaita?

Keskeinen pohdinnan paikka autoilijoille on arvioida, milloin ajokeli vaatii talvirenkaita? Apua päätöksentekoon ei enää anna kalenteri – eikä aukottomasti edes poliisi.

Kysyimme Poliisihallituksesta tulkintaa siihen, mitä käytännössä tarkoittaa lain ilmaisu talvirenkaiden käyttämisestä ”jos sää tai keli sitä edellyttää”. Kysyimme myös, miten lakia tien päällä valvova poliisia on asiassa ohjeistettu eli milloin on ajettava talvirenkailla.

– Silloin kun on liukasta ei kesärenkailla saa ajaa. Liukkauden määrittelee valvontatilanteessa oleva poliisimies ja se pystytään dokumentoimaan poliisin Revika-laitteiden (automaattinen rekisterikilpien lukulaite) videolla tai normaalilla kameralla. Lainsäätäjän tarkoitus on ollut antaa auton kuljettajalle vastuu asiasta, vastataan Poliisihallituksen viestinnästä.

Avuksi säiden ennakointi

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan ohjenuorana autoilijalle on, että talvirenkaat vaihdetaan, kun liukkaat kelit alkavat, josta syytä autoilijoiden on syytä seurata säätiedotuksia ja ennakoida liukkaita kelejä, myös reitin pienemmillä teillä.

– Aamulla ei kannata lähteä ajamaan kesärenkailla, jos päivällä on odotettavissa lumisadetta tai muuten liukasta keliä. Jos liukas keli jälleen kerran yllättää, niin kesärenkaisella autolla ei tietenkään pidä lähteä ajamaan esimerkiksi takaisin kotiin, Poliisihallituksesta tähdennetään.

Talviliikenne_Helsinki

Milloin rapsahtaa sakkoa?

Autoilijaa kiinnostaa myös se, miten poliisi toimii, jos se kohtaa liikenteessä sopimattomilla renkailla liikkeellä olevan, rapsahtaako tuoreen lain valtuuksin heti ja poikkeuksetta sakkoa?

– Pääsääntöisesti poliisi antaa sadan euron liikennevirhemaksun ja kieltää ajon jatkumisen siihen asti, kunnes keli ei ole enää liukas. Poliisin antaessa kiellon yksittäistapauksessa vaaran välttämiseksi, ajoa jatkaessaan kuljettaja syyllistyy niskoitteluun ja siitä voi olla seurauksena sakko, Poliisihallituksesta linjataan.

Käyttöaika pitenemässä

Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen harmittelee, että autoilijan kannalta on hieman epäselvää tilanne, jossa ei ole annettu tai voida ylipäätään antaa kovinkaan tarkkoja sääkriteerejä talvirengaskelille.

– Suosittelen, että talvirenkaat asennetaan alle ajoissa ennen talven tuloa ja pidetään ne käytössä riittävän pitkälle kevääseen. Suomessa talviset ajo-olosuhteet ovat sellaiset, että esimerkiksi työmatkan varrella voi olla hyvinkin erilaisia keliolosuhteita ja säätila voi myös muuttua hyvinkin äkisti ja yllättäen, Tolvanen muistuttaa,

Hän myös arvioi, että uuden lain myötä talvirenkaiden käyttöaika laajenee maantieteellisesti suuressa osassa Suomea liki viiteen kuukauteen.

Poliisihallituksessa ollaan ennakkoarvioissa samoilla linjoilla.

– Talvirenkaat otetaan keväällä auton alta pois, kun keliolot muuttuvat, todennäköisesti myöhemmin kuin maaliskuussa.

Ilmatieteen laitos auttaa

Ilmatieteen laitos antaa varoituksia säästä ja kelistä johtuvista heikentyneistä liikenneolosuhteista pääteillä. Tarkat kelihaasteet pienemmillä teillä eivät kuitenkaan selviä tätä kautta.

– Alemmalla tieverkolla ja katuverkostolla keliolosuhteet voivat kuitenkin olla hyvinkin erilaiset, eikä Ilmatieteen laitoksen varoituksissa oteta kantaa niillä vallitseviin olosuhteisiin, Ilmatieteen laitoksen Turvallisuussääpäivystyksen ryhmäpäällikkö Henri Nyman selvittää.

Päivittyvää tieliikenteen tilannetietoa kannattaa seurata myös Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, jossa on Fintrafficin, Väyläviraston sekä liikenne- ja viestintäviraston Traficomin keräämiä tietoja liikenteestä havainnollisesti kartalla, josta näkee paitsi paikkakuntakohtaiset ajokelit, niin myös esimerkiksi liikennemäärät, talvikunnossapitotiedot, kelikamerakuvat ja tiesääasematiedot.

Koskee myös erikoisautoja

Autoliiton Teppo Vesalainen muistuttaa, että edellä kerrotut talvirengassäännökset koskevat laajaa ajoneuvojen joukkoa. Määräykset koskevat henkilö- ja erikoisautoja, joiden luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia, pakettiautoja, moottoripyöriä, mopoja, kolmi- ja nelipyöriä, raskaita nelipyöriä sekä kevyitä nelipyöriä.

Vesalainen kertoo, että talvirengasvaatimus koskee myös edellä listatuilla ajoneuvolla vedettäviä perävaunuja, joiden luokittelu- tai kytkentämassa on yli 0,75 tonnia ja enintään 3,5 tonnia.

Kuorma- ja linja-autoissa, rakenteelliselta nopeudeltaan yli 60 km/h olevissa traktoreissa sekä painavimmissa erikoisautoissa on käytettävä talvirenkaita vetävissä pyörissä – lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita. Muilla kuin vetävillä akseleilla sekä näillä ajoneuvoilla vedettävässä perävaunussa voi käyttää myös kesärenkaita – tosin kesäkäytössä olevia renkaita suuremmalla vähimmäiskulutuspintavaatimuksella.

Autoilija – oma rengasvastuusi korostuu

Uusi tieliikennelaki korostaa autoilijan omaa vastuuta renkaiden kunnon ja niiden käyttöaikojen suhteen.

Lain kirjaus tarkoittaa, että teoriassa talvikuukausina voisi siis ajaa kesärenkaillakin – mutta kunkin autoilijan on syytä käyttää tervettä järkeä. Lain ohjeistama aika marraskuusta maaliskuuhun on hyvä perusohje oikealle rengastukselle. Kannattaa myös näin talven alla ennen liikkeelle lähtöä uhrata hetki aikaa sen miettimiselle, mitä kaikkea omalla kohdalla, juuri tänään ja aiotulla ajoreitillä käytännössä tarkoittaa lain muotoilu: ”kun keli- tai sääolosuhteet sitä edellyttävät.”

Kalenteriin katsominen ei tee autuaaksi tai syrjäytä terveen järjen ja itsesuojeluvaiston käyttöä. Oikeanlaiset turvalliset ja hyväkuntoiset talvirenkaat auton alla on turvallisuuteko paitsi omaan autokuntaan kuuluvia, myös kaikkia kanssaliikkujia kohtaan. Autoilijan on yhä tarkemmin kyettävä itse arvioimaan, edellyttääkö säätila talvirenkaiden käyttöä. Ja laina-autolla ajavan on syytä mieltää, että ajoon lähdettyä vastuu renkaiden kunnosta on aina kuljettajalla, ei auton omistajalla.

Marko Jokela

Artikkeli julkaistu alunperin 9.10.2020

Jaa artikkeli