Liikenne

Liikenne Tieliikennelaki Uutinen 15.11.2016

Ole tarkkana, liikennevakuutus muuttuu vuonna 2017

Lakimuutoksen jälkeen liikennevakuutuksen bonuskertymä  ei ole enää auto- vaan kuskikohtaista

Autoilijan on syytä havahtua siihen, että uusi vuosi ja lakimuutos tuovat mukanaan muutoksia liikennevakuutuksiin. Kuumottavin ja kenties kukkarossakin tuntuva muutos liittyy törttöilyalttiuteen – tai huonoon tuuriin. Jatkossa bonusten kertyminen ei ole enää auto- vaan kuskikohtaista. Se voi tarkoittaa aiempaa edullisempia vakuutusmaksuja.

Lakimuutos velvoittaa, että vakuutusyhtiöt ottavat huomioon vahinkohistorian yksityishenkilöiden liikennevakuutuksen maksuissa. Laki ei määrää sitä, miten pitkältä ajalta vahinkohistoria tulee huomioida.

– On vakuutusyhtiökohtainen ratkaisu, kuinka pitkä vahingoton jakso oikeuttaa täyteen bonukseen, Johtaja Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksesta kertoo.

Kuvaavaa uudelle kilpailutilanteelle on, että kaikki vakuutusyhtiöt eivät halunneet kertoa suunnitelmistaan tai olla edes yleisellä tasolla mukana tässä artikkelissa – vielä.

Joustavuus lisääntyy

Tammikuun alku tuskin tuo tyystin uudenlaisia vakuutuksia, mutta valinnanvara lisääntyy ajan myötä, uskotaan vakuutusalalla. Mitä puhtaampi on vahinkohistoria, sen edullisempia vakuutuksia tulee tarjolle. Jumppanen arvioi, että kilpailu yhtiöiden välillä voi lisääntyä.

– Vakuutus- ja vahinkohistorian joustavampi huomioiminen mahdollistaa aikaisempaa innovatiivisemman tuotekehittelyn.

Vakuutusyhtiön on ensi vuonna mahdollista käyttää asiakkaan yhden vakuutuksen hinnoittelussa asiakkaan kaikkien muidenkin ajoneuvojen vakuutus- ja vahinkohistoriaa.

– Uuden auton ostajalla voi olla ennestään kaksi autoa ja moottoripyörä. Nyt uuden auton vakuutuksen hinnoitteluperusteena voidaan käyttää aikaisempien autojen ja moottoripyörän vakuutus- ja vahinkohistoriaa.

Yksikönpäällikkö Markus Uimonen OP Vahinkovakuutuksesta toivottaa lakiuudistuksen tervetulleeksi – myös kuluttajan näkökulmasta.

– Lakimuutos tuo muutoksia vahinkohistorian lisäksi liikennevakuutuksen laiminlyötiin ja vahingonkärsineen oikeusturvaan. Liikennevahinkojen käsittelyyn ja korvausten maksamiseen on tarkempi määräaikoja koskeva sääntely. Se kohentaa asiakkaiden turvaa.

Bonuskertymä muuttuu

Lakimuutos ei määrää ylärajaa sille, kuinka korkeaksi liikennevakuutuksen lähtö- tai enimmäisbonus voi nousta. Tämä jää vakuutusyhtiön päätösvaltaan. Laki kuitenkin edellyttää, että mallia sovelletaan samalla tavalla kaikille yhtiön henkilöasiakkaille.

Fennian tuotepäällikkö Raili Tuulas arvelee suurimman muutoksen olevan se, että samalla vahinkohistorialla autoilija voi saada erilaisen bonusalennuksen eri vakuutusyhtiöistä.

– Jos aiemmin kakkosauton bonuskertymä aloitettiin 0 prosentista, voi jatkossa olla mahdollista saada hyvä lähtöbonus hyvällä vahinkohistorialla kakkosautoon, Tuulas arvioi.

Valuvikaa jää

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen on hyvillään siitä, että lakimuutos luo edellytykset kilpailun lisääntymiselle.

– Kilpailu luo painetta. Ja se voi merkitä myös kotitalouksille ja tavallisille autoilijoille aiempaa joustavampaa ja kattavampaa vakuutustarjontaa. Tämä on syytä todeta vielä varauksella ja toivoa, että ensi vuosi todella tuo kilpailua ja edullisempia liikennevakuutuksia.

Lakimuutos ei Pasi Niemisen mukaan poista kuitenkaan yhtä lakisääteisen liikennevakuutuksen valuvikaa.

– On kestämätöntä, että yritysautojen ja yksityisomistuksella olevien autojen kohtelu on lakisääteisessä liikennevakuutuksessa erilaista. Kotitalouksien liikennevakuutukset ovat vakuutusyhtiöille parempikatteisia kuin yritysten liikennevakuutukset, koska niitä koskeva lainsäädäntö vahinkohistorian siirrosta yhtiöiden välillä on erilaista.

– Sama sanottuna toisin tarkoittaa, että tavalliset autoilijat maksavat vapaan kilpailun puuttuessa suhteessa yrityksiä enemmän liikennevakuutuksesta, Nieminen kritisoi.

Autoliiton kanta on, että tulisi seurata Ruotsin mallia ja yhdenmukaistaa laki myös tältä osin.

Aikeet pidetään piilossa

Fennian Tuulas arvioi, että autoilijan vahinkoja seurataan 5–20 vuoden ajalta taaksepäin.

– Tämän tarkemmin en liikesalaisuuden vuoksi voi asiaa avata, Tuulas pahoittelee.

OP Vakuutuksen Uimonen uumoilee, että vakuutusyhtiöt kehittävät uusia bonusjärjestelmiä, muttei paljasta yhtiönsä osalta yhtään enempää.

– Tuomme uudenlaisen tuotteen markkinoille, mutta emme kerro siitä vielä tässä vaiheessa tarkemmin.

Monen tekijän riskialttius

Janne Jumppanen huomauttaa, että vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa liikennevahinkoriski, joka on monen tekijän summa.

– Riskiä kuvaavia tekijöitä ovat esimerkiksi ajoneuvoluokka, ajoneuvon käyttötarkoitus sekä ajoneuvon käyttöön ja käyttäjään liittyvät tekijät kuten ajosuoritteen määrä, vakuutuksenottajan ikä ja ajokokemus.

Myös se vaikuttaa, missä ajoneuvoa suurimmaksi osaksi käytetään.

–  Sillä käytetäänkö ajoneuvoa pääasiallisesti taajamassa vai haja-asutusalueella on huomattava merkitys liikennevahinkoriskiin. Tästä syystä vakuutusmaksua määriteltäessä otetaan tyypillisesti huomioon ajoneuvon haltijan asuinpaikka, Jumppanen taustoittaa.

Kuluttajan syytä kilpailuttaa

Vakuutusyhtiöissä ei uskota, että liikennevakuutuksen maksutaso muuttuu merkittävästi nykyisestä – ellei vahinkojen lukumäärä tai vakuutuksesta maksettujen korvausten määrä muutu. Liikennevakuutuksesta kerättyjen maksujen tulee jatkossakin kattaa liikennevakuutuksesta maksetut korvaukset.

Autoilijakohtaisesti vakuutusten hintataso saattaa sen sijaan muuttua, koska vahingottomuudesta palkitaan. Vakuutusten vertailu voi hankaloituakin.

– Eri yhtiöiden bonusalennukset voivat eriytyä enemmän ja se voi aiheuttaa hämmennystä, Fennian Raili Tuulas pohtii.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan jokaisen autoilijan on juuri nyt syytä kilpailuttaa vakuutusyhtiönsä.

Ja vaikka moni autoilija helposti ajattelee, ettei itselle satu vahinkoja, niin kannattaa selvittää, miten mahdollinen vahinko vaikuttaa vakuutukseen hintaan. Monella yhtiöllä on esimerkiksi bonusturva, ja ensimmäinen vahinko ei siten välttämättä vaikuta vakuutusmaksua nostavasti.

Katso myös Moottorin uusi artikkeli:  Auton vakuutusten kilpailuttaminen kannattaa!

www.lvk.fi/liikennevakuutuslaki

www.fine.fi

Jaa artikkeli