ajo-opetus

Liikenne Ajokortit Liikenneturvallisuus Uutinen 2.8.2022

Liikenneturva kritisoi ajokortti-iän laskemista 17-vuoteen

Toimitusjohtaja Pasi Anteroinen: ”Itsenäinen ajaminen voisi alkaa esimerkiksi 17 vuoden ja kolmen kuukauden iässä.”

Ajokorttilain muuttaminen ja erityisesti nuorten kuljettajien turvallisuus keskusteluttavat vilkkaasti. Kyse on vuonna 2018 voimaan tulleen ajokorttilain ”korjaussarjasta”, jonka keskiössä on linjata, tulisiko B-luokan ajokortti sallia kaikille 17-vuotiaille ajo- ja teoriakokeet läpäiseville nuorille.

Jos lakimuutoksen myötä 17-vuotiaat saisivat ajoluvan, niin on tehtävä myös päätös siitä, millaisia turvallisuutta varmistavia rajoituksia nuorille kuljettajille tulee.

Ajorajoituksia yön tunneiksi

Ajokorttilain uudistus 2022 tietää useita muutoksia nykykäytöntöihin. Ajokorttilakiin kaavailtujen uudistusten myötä 17-vuotiaalle kuljettajalle myönnettävä rajoitettu B-luokan ajo-oikeus olisi voimassa vain tietyin ehdoin.

  • 17-vuotiaalle kuljettajalle myönnettävä rajoitettu B-luokan ajo-oikeus ei olisi voimassa kello 00–05 välillä
  • 17-vuotiaalla kuljettajalla olisi oikeus kuljettaa vain yhtä matkustajaa kerrallaan
  • Rajoitukset olisivat voimassa siihen asti, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta
  • Rajoitusten noudattamisen valvontaa tukemaan 17-vuotiaille kuljettajille esitetään velvoitetta merkitä kuljettamansa auto alaikäisen kuljettajan tunnuksella
  • Nämä ehdotetut rajoitukset ja velvoite koskisivat myös niitä 17‑vuotiaita kuljettajia, jotka ovat saaneet B-luokan ajo-oikeuden ennen lain voimaantuloa

Alkuajot yhdessä aikuisen kanssa

Liikenneturva on sillä kannalla, että alaikäisen eli 17-vuotiaan kuljettajan olisi syytä hankkia ajokokemusta ensimmäisten, kaikkien vaarallisimpien kuukausien aikana vastuullisen aikuisen kanssa.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen totesi Ylen haastattelussa vastikään, että jo muutaman kuukauden yhteisellä ajolla saataisiin tutkimusten mukaan iso turvallisuusvaikutus. ”Silloin itsenäinen ajaminen voisi alkaa esimerkiksi 17 vuoden ja kolmen kuukauden iässä”, Anteroinen ideoi.

Nuorten kuskien määrä kasvaisi

Liikenneturva on lausunnossaan lakimuutoksesta tuonut esiin, että Suomessa 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien ”henkilövahingot ovat moninkertaistuneet vuodesta 2018 lähtien, jolloin ikäpoikkeusluvan myöntämisen ehtoja kevennettiin ja alaikäisten kuljettajien määrä alkoi kasvaa.”

”Ajokortti-iän laskeminen 18 vuodesta 17 vuoteen lisää alaikäisten autonkuljettajien määrää liikenteessä, mikä lisää nuorten liikenneonnettomuuksia ja heikentää nuorten liikenneturvallisuutta. Jos ajokortti-ikää päätetään laskea, nuorten turvallisuutta tukevien toimien tulee olla ehdotettuja tehokkaampia ja laajempia”, kiteyttää Liikenneturva lausunnossaan.

Nuoria on väestöstä noin 11 prosenttia, mutta lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori, huomauttaa Liikenneturva ja muistuttaa liikenneturvallisuuden kohentamisen kunnianhimoisista tavoitteista: ”Suomessa ja muuallakin Euroopassa on tavoite puolittaa liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten määrä tämän vuosikymmenen aikana. Nuorten (15–25-vuotiaat) osalta tämä tarkoittaa Suomessa, että ikäryhmän liikennekuolemien määrä on saatava alle 18:aan vuoteen 2030 mennessä, kun vuonna 2020 kuolleiden määrä ikäryhmässä oli 37.”

Keskimäärin 30 kuolonkolaria vuodessa

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) Nuorisoraportti 2021:n mukaan nuoret (18–24-vuotiaat) kuljettajat aiheuttivat vuosina 2010–2019 kaikkiaan 356 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta.

”Jos verrataan vuosien 2010–2014 ja 2015–2019 keskiarvoja, on aiheutettujen moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä vähentynyt kymmenessä vuodessa kymmenyksen”, raportissa kerrotaan.

OTI huomauttaa samassa yhteydessä, että ”viime vuosina nuorten myönteinen kehitys on pysähtynyt paikalleen ja onnettomuuksia on tapahtunut vuosittain keskimäärin 30.”

Samaisen raportin mukaan nuorten aiheuttamien kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien osuus kaikista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista on pysynyt vuosien 2010–2019 aikana varsin samana (noin viidennes) lukuun ottamatta viimeistä neljää vuotta, jolloin se on ollut hieman pienempi osuus kuin edeltävinä vuosina.

Ikäpoikkeusluvasta tuli suosittu

Vuosi 2018 toi 17-vuotiaille mahdollisuuden hakea liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta poikkeusluvalla ajokorttia esimerkiksi koulu-, työ- ja harrastusmatkoja varten. Poikkeusluvan ehtoja helpotettiin. Traficom onkin myöntänyt vuosittain noin 20 000 poikkeuslupaa eli 60 000 poikkeuslupaa kaikkiaan. Tämä määrä on ollut suurempi kuin vuoden 2018 lakia valmisteltaessa yleisesti oli arvioitu.

Ikäpoikkeuslupaa haetaan yhdessä huoltajan kanssa. Aikajaksolla 1.7.2018–30.6.2022 Traficom on antanut hakemuksista yhteensä 2 668 kielteistä päätöstä eli 4,5 % käsitellyistä hakemuksista.

Uudistukselle otettu aikalisä

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta. Ajokorttilain kiisteltyä uudistusta on valmisteltu jo pitkään, ja sen oli määrä tulla voimaan syksyllä 2022.

Lakihanke on kuitenkin ottanut aikalisän, sillä eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt lakiuudistukseen liittyen lisäselvityksiä siitä, miten 17-vuotiaille myönnettävä ajolupa vaikuttaisi liikenneturvallisuuteen.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli