Liikenne | Liikenteessä sattuu | 10.2.2020

Liikenteessä sattuu: Mikä on auton käypä arvo lunastustilanteessa?

Ajoneuvon käyvän arvon määrittely on aina tapauskohtaista.

Jaa artikkeli

Kolari oli sen verran vakava, että henkilöauto meni lunastukseen. Sen seurauksena autoilijan mielen nousee useita kysymyksiä. Miten määritellään auton käypä arvo? Ja mitä eroa on lunastuskorvauksella ja kertakorvauksella?

Vakiintuneen käytännön mukaan vakuutusyhtiölle on vakuutusehtojen mukaan varattava mahdollisuus vahinkojen tarkastamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kolaroitua autoa kannattaa käyttää näyttämässä vakuutusyhtiön vahinkotarkastuspisteessä tai korjaamolla.

Kaksi tapaa edetä

Kyseeseen voi tulla kaksi erilaista etenemisväylää. Jos auto lunastetaan, se siirtyy varusteineen vakuutusyhtiön omistukseen. Jos auton vaurioista taas maksetaan kertakorvaus, auto jää vahinkohetkiselle omistajalleen.

Tässä tapauksessa kertakorvauksena maksetaan enintään lunastuskorvausta vastaava määrä vähennettynä auton jäännösarvolla eli sillä arvolla, joka autolla on vaurioituneena.

Eurosumma, jolla auton voisi myydä

Jos auto lunastetaan, käypänä arvona pidetään sitä rahamäärää, joka autosta olisi ollut mahdollista saada ennen vahinkoa käteiskaupassa.

On hyvä mieltää, ettei tällä hinnalla tarkoiteta autoliikkeen ulosmyyntihintaa, autosta vaihdossa saatavaa hyvitystä eikä liioin autokaupan sisäänostohintaa.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan arvion mukaan käypä arvo voidaan parhaiten määritellä siksi hinnaksi, jonka useampi kuin yksi ostaja autosta käteisellä maksaisi, kun autoa tarjotaan myytäväksi kohtuullisen ajan.

Ja se summa saattaa autoilijan mielestä olla mitätön, jos saatua hyvitystä verrataan rakkaan kulkupelin käyttöarvoon omissa liikkumistarpeissa. Kolaroidulla ja lunastetuksi joutuneella autolla olisi voinut olla hyvällä huolenpidolla edessään vielä vuosikausien taival.

Jaa artikkeli

Keskustelu