Liikenne | Liikenteessä sattuu | 13.1.2020

Liikenteessä sattuu: Vesilätäkkö sammutti auton lopullisesti

Tienpitäjän tulee pitää tie liikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Jaa artikkeli

Voimakkaiden sateiden seurauksena tielle oli muodostunut iso vesilätäkkö, johon autoilija ajoi. Tämän seurauksena auton moottori sammui eikä enää käynnistynyt. Nyt autoilija pohtii, korvataanko moottorille koitunut vahinko ajoneuvovakuutuksesta.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiantuntijat muistuttavat, että ajoneuvovakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella kuten esimerkiksi silloin, kun liian syvässä vedessä ajettaessa moottoriin joutuu vettä ja se vaurioituu.

Tällaisiin olosuhteisiin liittyy normaalia suurempi riski moottorille aiheutuvista vesivahingoista, joita ei ole haluttu ottaa vakuutuksesta korvattaviksi.

Tyypillisiä ongelmapaikkoja ovat tulvaveden peittämät tiet, sadeveden kertyminen tien notkelmiin tai vastaaviin alaviin paikkoihin. Vakuutusyhtiöllä on oikeus tässä tapauksessa vedota rajoitusehtoon.

FINEn asiantuntijat tähdentävät, että tienpitäjän tulee pitää tie liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tienpitäjiä yleensä ovat valtio, kunta tai tiekunta. Tienpitäjä voi joutua vastuuseen autolle aiheutuneesta vahingosta, mikäli on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä toimenpiteisiin tiedossaan olleen vaarallisen kohdan poistamiseksi.

Jaa artikkeli

Keskustelu