Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Liikenne Uutinen 27.9.2022

Miten hyvin taksinkuljettajien ammattitaito riittää? – Ala itsekriittisenä

Taksikyytien luotettavuus ja etenkin taksinkuljettajien ammattitaito kuten säntillinen ajotapa, asiakasystävällisyys ja paikallistuntemus puhuttavat niin taksinkäyttäjiä kuin alaa itseäänkin.

Taksien käyttöä selvittävä Lähitaksi Oy:n teettämä kyselytutkimus tuotti varsin karun tuloksen: taksin käyttäjät kokevat turvallisuuden heikentyneen viime vuosien aikana.

Kokemus on yhteinen varsin monelle, sillä Uuttamaata koskevassa kyselytutkimuksessa liki 2/3 vastaajista (64 %) oli tätä mieltä.

Kyselyn perusteella taksinkäyttäjät myös kokevat turvallisuuden erittäin tärkeäksi tekijäksi taksia valittaessa. Näin vastasi 57 prosenttia osallistujista, kuten Moottori uutisoi. 

Liikenneturvallisuus huolettaa

Ihmisten koettu turvattomuuden tunne kohdistui tutkimuksen perusteella etenkin liikenneturvallisuuteen kuten kuljettajan ajotapaan.

Osatekijöitä kyytiturvallisuudessa ovat sääntöjä noudattavan ajotavan lisäksi kuljettajan paikallistuntemus, käyttäytyminen asiakaspalvelijana sekä kielitaito.

Miten ala ratkaisisi haasteet?

Moottori pyysi alan etujärjestö Suomen Taksiliitolta sekä kahdelta alan suurelta toimijalta eli Lähitaksilta ja Taksi Helsingiltä arvioita siitä, mitkä ovat taksialaa vaivaamat merkittävimmät haasteet ja kuinka ne saataisiin ratkaistua, jotta taksialan rapautunut luottamus palautuisi.

Vastaajina ovat Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen (TK), Lähitaksi Oy:n viestintäpäällikkö Sakari Lauriala (SL) ja Taksi Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Juha Pentikäinen (JP).

Onko taksikuskien ammattitaito vaaditulla tasolla, moni kun on kokenut, ettei perillepääsy ole enää niin sujuvaa ja varmaa kuin aiemmin?

(TK, Suomen Taksiliitto):

”Taksinkuljettajan osaaminen ei ole likikään vaaditulla tasolla, kun moni on kokenut, ettei perillepääsy ole varmaa. Sujuvuuden osaltakin varmasti taso on heikentynyt, mutta toisaalta taksiala monen muun toimialan kanssa kärsii työvoimapulasta, jolloin uusia työntekijöitä alalle tulee ja taksinkuljettajan ammatin osalta kokemuksella on suuri merkitys palvelun sujuvuuden suhteen.”

Taksiliiton Koskisen mukaan ”olisi toki hienoa”, jos palvelun sujuvuus olisi moitteetonta ja kaupunkituntemus erinomaisella tasolla.

”On hyvä, että maahanmuuttajia on saatu taksinkuljettajiksi, joka vaikuttaa muun muassa jossakin määrin kielelliseen palvelun sujuvuuteen. Asiakaspalveluammatti ei ole helppo ja asiakkaan kohtaamiseen on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, mutta jos joku haluaa kehittyä, niin mitään ongelmaa ei ole. Lähinnä ongelma syntyy niistä kuljettajista, jotka eivät osaa edes alkeita. Julkisuudessa on ollut mainintoja siitä, että mm. taksinkuljettajakokeessa tehdään vilppiä. Jos jo koevaiheessa henkilö on vilpillisellä mielellä, niin harvoin hänestä hyvää, osaavaa ja kykenevää taksinkuljettajaa tulee.”

”Yksittäisten väärin perustein alalle tulevien osalta toivottavasti ei kuitenkaan leimata kaikkia kuljettajia ja koko toimialaa. Perusvaatimuksia on hyvä kiristää, estää mahdolliset vilppitapaukset ja lisätä valvontaa.”

(SL, Lähitaksi Oy):

”Asiakasta, itseään ja brändiään kunnioittavalla taksinkuljettajalla ammattitaito on yhä kunnossa – ja heitä onneksemme yhä löytyy. Valitettavasti osalla ammattitaito on sellaisella tasolla, että sanat loppuvat.”

Lähitaksin Sakari Lauriala kertoo esimerkin.

”Pahin kuulemani esimerkki on ollut se, ettei kuljettaja ole löytänyt Helsingin asema-aukiolta eduskuntatalolle. Ennen vanhaan esimerkiksi paikallistuntemus oli alan sisäinen ylpeyden aihe, josta jopa kilpailtiin taukokopeissa ja pahvikahvimukien ääressä. Ahdistelutapaukset ja vastaavat törkyteot olivat erittäin harvinaisia.”

(JP, Taksi Helsinki Oy):

”Tässä on varmasti tapahtunut melkoinen palvelutason eritasoistuminen. Alalla on todella paljon erittäin hyviä ja ammattitaitoisia yrittäjiä ja kuljettajia, mutta totta on se, että alalle on tullut myös paljon toimijoita, joiden ammattitaidossa on muun muassa paikallistuntemuksen osalta paljon parantamisen varaa.”

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Vastaajien taustat

Suomen Taksiliitto on taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö, jolla on 70 vuoden kokemus ammattiliikenteestä. Liitto valvoo taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa.

Lähitaksi Oy on taksiyrittäjien vuonna 1965 perustama taksien tilausvälitysyhtiö ja taksikeskus, jolla autoja on noin 1 400 ja kuljettajia lähes 4 000.

Taksi Helsinki Oy on perustettu vuonna 1989, ja on nykyisin Suomen suurin taksien välitysyhtiö. Yrityksen omistavat noin 800 helsinkiläistä taksiyrittäjää sekä Helsingin Taksiautoilijat ry.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli