museoauto_kulttuuriajo_MJ_2019

Liikenne Uutinen 20.12.2019

Museoautojen katsastuksesta ei luovuta, mutta katsastusväliä pidennetään

Yli 40-vuotiaiden yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta ei luovuta Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksen mukaisesti. Katsastusväli kuitenkin harvenee.

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntokierrokselle jättämä katsastusmuutosehdotus ei mennyt sellaisenaan läpi. LVM ehdotti aiemmin määräaikaiskatsastuksesta luopumista muussa kuin luvanvaraisessa käytössä olevissa, yli 40-vuotiaissa ajoneuvoissa. Syynä katsastusvelvoitteen säilyttämiselle kerrotaan olevan liikenneturvallisuus.

Ylläolevan määrityksen mukaisten ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten väliä harvennetaan kuitenkin siten, että jatkossa ajoneuvovanhukset täytyy katsastaa ainoastaan kahden vuoden välein. Yksityiskäytössä olevissa museoajoneuvoissa siirrytään neljän vuoden ’’rullaavaan’’ katsastusväliin, riippumatta ajoneuvon iästä.

Luvanvaraisessa henkilö- tai tavaraliikenteessä olevat museoajoneuvot on katsastettava jatkossa kerran vuodessa muiden luvanvaraisessa käytössä olevien ajoneuvojen tavalla. Aiemmin museorekisteröityjen taksien katsastusväli oli kaksi tai neljä vuotta auton käyttöönottovuodesta riippuen.

Asetusehdotuksesta jätettiin ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen pois kohta, jossa oltaisiin luovuttu tyystin O2-luokan perävaunujen määräaikaiskatsastuksesta. Asetuksessa kuitenkin luovutaan säännöstä, jonka mukaan O2-luokan perävaunujen katsastuksen myöhästyminen tammi-huhtikuulle on velvoittanut merkitsemään katsastusajankohdaksi edellisen kalenterivuoden. Jatkossa merkintä tulee katsastusajankohdan mukaan.

Asetus tulee voimaan 14.5.2020 ja voimaan tullessaan se korvaa nykyisen voimassa olevan asetuksen. Asetus on osa katsastuslainsäädännön uudistamisen toista vaihetta.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuvituskuva: Moottorin arkisto / Marko Jokela

Jaa artikkeli