Liikenne Uutinen 3.2.2016

Nastarenkaat tuovat turvaa myös muille

Talvirengaspakkoon kaavaillut muutokset arveluttavat rengasvalmistajan lisäksi autoilijoita.

VTT on osana Turavallinen liikenne 2025 -tutkimusohjelmaansa selvittänyt erilaisten talvirengastyyppien vaikutusta lumisten ja jäisten teiden kuntoon. Erityistä huomiota tutkimuksessa annettiin sille, miten tehokkaasti eri rengastyypit karhentavat tietä ja kuluttavat lumi- ja jääpolanteita.

– Tutkimuksen tulokset osoittivat, että pito on paras, kun vähintään puolet tiellä ajavista renkaista on nastarenkaita. Näin myös kitkarenkaiden käyttäjät hyötyvät nastarenkaiden karhentamasta tien pinnasta. Pienemmällä nastarengasosuudella pito vähenee merkittävästi. Nämä tulokset vahvistavat norjalaisten liikenneturvallisuustutkijoiden aikaisemmin saamia tuloksia, kertoo tutkija Mikko Malmivuo Innomikko Oy:stä.

– Nastarenkaat kuluttavat jäätä, mutta kuten hiekoitushiekkakin, ne ovat samalla myös osaltaan vaikuttamassa ilmanlaadun heikkenemiseen. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta nastarenkaat ovat kuitenkin paras vaihtoehto, Malmivuo jatkaa.

Nokian Renkaat pitää Pohjoismaisiin oloihin sopimattomien talvirenkaiden lisäksi talviautoilun liikenneturvallisuudelle suurimpana uhkana suunniteltua lievennystä talvirengaspakossa. Julkisuudessa liikkuneen mallin mukaan autoilijat saisivat itse päättää, milloin vaihtavat talvirenkaat autoonsa. Yhtiön mukaan tämä lisäisi onnettomuusriskiä erityisesti suojateillä ja kaupunkialueiden risteyksissä. Haavoittuvimmassa asemassa olisivat kevyen liikenteen kulkijat.

Nokian Renkaiden talvirengaskyselyssä noin kolmannes rengashankinnoista päättävistä suomalaisista vaihtaisi mahdollisen lakimuutoksen jälkeen talvirenkaat vasta, kun katsoisivat tarvitsevansa niitä. Ongelmaksi kuitenkin nousisi kelimuutosten vaikea ennakointi, eikä renkaiden vaihtaminen välttämättä onnistu juuri liukkaiden kelien yllättäessä. Vastaajista 17 prosenttia hankkisi ympärivuotiseen ajoon soveltuvat renkaat, jotka eivät sovellu Pohjoismaiden talviolosuhteisiin.

– Esitystä on perusteltu muun muassa Ruotsin mallilla, ilmastonmuutoksella ja Wienin tieliikennesopimuksella. Kaikkiin kolmeen perusteeseen liittyy kuitenkin väärinkäsityksiä, sillä itse asiassa niiden voidaan ajatella puoltavat talvikauden talvirengaspakkoa, sanoo Nokian Renkaiden kansainvälisistä standardeista vastaava Jarmo Sunnari. Esimerkiksi Ruotsissa talvirengaskaudesta päättää aina viranomainen.

Jopa 80 prosenttia talvirengaskyselyyn vastaajista uskoo, että mikäli julkisuudessa liikkunut esitys talvirengaspakon lieventämisestä menisi läpi, olisi seurauksena onnettomuuksien lisääntyminen ja tielläliikkujien turvallisuus kärsisi.

– Tutkimuksen kohderyhmänä olivat tällä kertaa vain autoilijat, mutta huolestuneiden määrä olisi varmaankin isompi, jos asiasta olisi kysytty myös muilta tiellä liikkujilta. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus kärsisi reilusti, kun autot eivät keliin soveltumattomien renkaiden vuoksi pysähdykään risteyksessä jarruttamisesta huolimatta, Sunnari kommentoi.

Lähde: Nokian Renkaat, kuva: Lauri Ahtiainen

Jaa artikkeli