ajo-opetus

Liikenne Uutinen 12.2.2022

Nuori kuski, tätä aikeissa: yöajokielto, vain yksi matkustaja, vanhempi viereen

Autoliitto oudoksuu ajokorttilain muutosaikeita, joissa rajoitetaan merkittävästi kaikkien nuorten kuljettajien autoilu-uran alkuvaiheita.

Nuoria kuljettajia koskevat liikenneturvallisuuden haasteet ovat keskeisenä syynä siihen, että ajokorttilakia ollaan muuttamassa. Huolenaiheena on ollut muun muassa se, kuinka nuorille voidaan ajokortti myöntää ja millä ehdoilla. Ajokorttilain muutosten tavoitteena on siis nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen sekä toisaalta ajokortin hankinnan joustavoittaminen.

Yksi keskeisimmistä kaavailuista uudistuksista on ollut, että ajokortin voisi saada jo 17-vuotiaana. Uudistus mahdollistaisi kaikille halukkaille nuorille ajokortin suorittamisen jo EU:n ajokorttidirektiivin minimi-iässä eli 17-vuotiaana.

Tämä tarkoittaa nykyisestä poikkeuslupamenettelystä luopumista. Jos kaavailut toteutuvat, jatkossa B-luokan ajokortin (B-luokan rajoitettu ajo-oikeus) suorittaminen 17-vuotiaana olisi mahdollista huoltajan suostumuksella.

Liikenne- ja viestintäministeriö on matkan varrella pyytänyt lausuntoja eri tahoilta ja keskustellut tiiviisti eri sidosryhmien kanssa.

Ajokieltoa öisin

Liikenneministeriön saama palaute on johtanut joihinkin painotusmuutoksiin virkamiestyönä tehtävässä lainvalmistelussa.

Lakiluonnoksessa ehdotettiin alun perin, että 17-vuotiaiden B-luokan ajo-oikeuden omaavien kuljettajien autoilua rajoitettaisiin kieltämällä ajaminen lauantaisin kello 00.00–05.00 ja sunnuntaisin kello 00.00–05.00 välisenä aikana. Rajoitus päättyisi kuljettajan täyttäessä 18 vuotta. Ehdotetaan myös, että seuraamuksena rajoituksen vastaisesti ajamisesta kuljettaja voitaisiin tuomita sakkoon ja määrätä ajokieltoon.

Taustana tälle ehdotukselle on, että nuorten liikenneonnettomuuksissa korostuvat yöaikaiset ja viikonloppuisin tapahtuneet kolarit.

Nyt tuohon esitykseen on lisätty, että yöaikaista ajamista rajoitettaisiin muulloinkin kuin viikonloppuina.

–  Lisäksi 17-vuotiaan kuljettajan kyydissä saisi olla enintään yksi matkustaja. Perheenjäseniä tai samassa taloudessa asuvia ei laskettaisi. Nuorella tulisi ensimmäisen ajokuukauden ajan myös olla aina kyydissä vähintään 25 vuotta täyttänyt B-ajokortin omaava henkilö, lakimuutosvaiheita tarkoin seurannut Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo.

Vain osa toheloi, kaikille rajoitteet

Autoliitto on vastustanut alaikäisen kuljettajan yöaikaisen ajon rajoittamista viikonloppuöinä. Autoliiton mukaan valtaosa nuorista ja uusista kuljettajista toimii liikenteessä vastuullisesti muut tienkäyttäjät huomioiden.

– Sillä rajoitettaisiin kaikkien nuorten vapaata liikkumista muutamien nuorten toheloinnin vuoksi. Nyt esitetty ajon rajoittaminen kaikkina öinä veisi tilannetta vielä aiemmin esitettyäkin huonompaan suuntaan.

Miksi muutoksia pikavauhtia?

Autoliitto on tuonut vastikään kantanaan esiin, että ajokorttikoulutukseen tehdyt uudistukset ovat osoittautuneet pääosin hyviksi.

Lähivuosia koskevaan valmisteltavaan valtakunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiaan liittyen Autoliitto https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d35de1cc-fa89-4163-b206-5e48b683aa91  on todennut, että ”nuorten liikenneturvallisuus on parantanut ja paranee koko ajan, vaikka tahti saisi olla ripeämpikin. Nuoret ovat turvallisuushakuisempia kuin ennen, mikä näkyy myös liikenteessä.”

Maan suurin autoilijoiden etujärjestö on kummeksunut muutostarpeita ja huomauttanut, että ”ylivoimainen enemmistö” nuorista toimii liikenteessä vastuullisesti noudattaen sääntöjä eikä tästä syystä esimerkiksi ajokorttikoulutukseen ole syytä tehdä kaikkia koskevia kiristyksiä.

”Jo nyt aiempaa vaativammat ajo- ja teoriatutkinnot ovat osoittautuneet toimiviksi. Nyt ajokorttilakiin ollaan kuitenkin tekemässä pikavauhdilla jälleen muutoksia, vaikka seurantatutkimus on vielä kesken eikä mitään hälyttävää ole nykyisestä lainsäädännöstä ilmennyt.”

Vaikeasti valvottavaa

Kaavailu, että 17-vuotiaille kuljettajille esitetään velvoitetta käyttää autoon kiinnitettävää alaikäisen kuljettajan tunnusta, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta, on yhä mukana. Seuraamukseksi velvoitteen rikkomisesta tulisi liikennevirhemaksu.

Vesalaisen mukaan ei ole mielekästä luoda sääntöjä, joiden valvomiseen ei ole resursseja.

– On naiivia ajatella, että alaikäisen kuljettajan tunnus helpottaisi valvontaa. Nuori, joka aikoo asetettua yöajokieltoa rikkoa, ei varmasti merkitse autoaan alaikäisen kuljettajan tunnuksella.

Vanhemman mukanaolo oudoksuttaa

Vesalaisen mukaan opetusluvalla opetuksen saaneen näkökulmasta vanhemman henkilön mukana olon edellyttäminen kuukauden ajan kortin saamisen jälkeen on erikoinen vaatimus.

– Opetuslupaopetus voidaan aloittaa oppilaan täytettyä 16 vuotta, jolloin yhdessä opetuslupaopettajan kanssa ehditään ajaa vuosi ennen ajokortin saantia. Vanhemman henkilön läsnäolon edellyttäminen tämän jälkeen tuntuu teennäiseltä ja vesittää ajatusta 17-vuotiaiden liikkumisen helpottamisesta, johon aiemmalla poikkeuslupamenettelyllä ja tämän uudistuksen yhteydessä toteutettavalla ajokortin vähimmäisiän pudottamisella tähdätään, Vesalainen kritisoi.

Jaa artikkeli