Liikenne Uutinen 29.4.2015

Nuorten liikenneturvallisuus kohenee

Nuoria 15–24-vuotiaita kuolee nyt liikenteessä kolmannes vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Myös loukkaantumiset ovat vähentyneet neljänneksellä.

Viimeisten kolmen vuoden aikana tieliikenteessä kuoli keskimäärin 50 ja loukkaantui 2 200 nuorta vuosittain. Nuorten miesten osuus korostuu. Neljä viidestä kuolleesta oli miehiä.

Ensimmäinen mopo on riski risteyksissä

Jalan ja polkupyörällä liikkuessaan nuoret pärjäävät melko hyvin. Ensimmäinen suuri riski nuorelle on mopoilun aloittaminen 15-vuotiaana. Tieliikenteessä loukkaantuneista nuorista joka neljäs on mopoilija. Nuorten mopoilijoiden kaikista henkilövahingoista yli puolet tapahtuu risteyksissä.

Ensimmäinen auto on riski kesälauantaina

Nuorten kuljettajien kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Ajokokemuksen karttuessa onnettomuusriski laskee. Vakuutustilastojen perusteella jo kolme vuotta ajanut on kehittynyt ison harppauksen turvallisemmaksi kuljettajaksi. Ensimmäistä vuottaan ajavien liikennevahinkoriski on heihin verrattuna kolminkertainen.

Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on korkea, valtaosa nuorista ei kuulu ajotyyliltään riskialttiiseen ja onnettomuuksille alttiiseen ryhmään.

Valtaosa nuorten liikennekuolemista tapahtuu kesällä. Etenkin kesälauantait ovat tilastojen mukaan nuorille vaarallisia. Koko vuoden liikennekuolemista yli puolet sattui perjantain ja sunnuntain välisenä aikana. Lähes puolet kuoli yöllä puolenyön ja aamuseitsemän välillä.

Tilastokatsaus nuorten liikenneonnettomuuksista

Lähde: Liikenneturva

Jaa artikkeli