Liikenne | Uutinen | 18.7.2018

Onnettomuustietoinstituutti: kevytautoista olisi sekä hyötyä että haittaa liikenneturvallisuudelle

Parempi törmäysturvallisuus mopoautoon verrattuna olisi etu, mutta ajoneuvon suurempi massa voisi aiheuttaa ylimääräistä vaaraa kevyttä liikennettä ajatellen.

Jaa artikkeli

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti kesäkuussa asiantuntijatahojen lausuntokierrokselle esityksen niin kutsutuista nuorten kevytautoista, jotka perustuisivat henkilöautoihin ja joiden nopeus olisi teknisesti rajoitettu enintään 45 kilometriin tunnissa.

Esitystä perustellaan erityisesti sillä, että yleisesti käytössä oleviin mopoautoihin verrattuna uudet kevytautot olisivat tuntuvasti turvallisempia mahdollisessa kolaritilanteessa. Lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan marraskuussa 2019.

Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan Onnettomuustietoinstituutin (OTI) lausunto paljastaa, että vaikka henkilöauton korirakenne on mopoautoa suojaavampi, kevytautojen kokonaisturvallisuusvaikutusta on kaikkiaan vaikea arvioida.

Mopoauto ei niin turvaton

OTI painottaa lausunnossaan lähtökohtaisesti, ettei mopoautoilu liikennevahinkotilaston ja tutkijalautakuntien tutkimien onnettomuuksien valossa ole niin vaarallista kuin usein saatetaan ajatella.

Vuosina 2012–2016 liikennevakuutuksesta korvattiin kaikkiaan 5 317 mopoautovahinkoa. Suurimmassa osassa (81 %) tapauksista kyseessä oli muu kuin henkilövahinko. Mopoautovahingoissa vammautuneista lähes kaikkien (99 %) vammat olivat lieviä.

Kolaroitu mopoauto

Tutkijalautakuntien arvioiden mukaan vahvempi rakenne olisi pelastanut kuolemalta mahdollisesti kahdessa kuolemaan johtaneessa mopoauto-onnettomuudessa kaikkiaan seitsemästä sattuneesta vuosina 2004–2016. Toisaalta kahdessa yhteenajossa törmäysvoimat olivat ajoneuvojen nopeuserojen vuoksi niin suuria, ettei edes henkilöauton korirakenne olisi tarjonnut riittävää suojaa.

Lisäksi lautakuntien arvioiden mukaan kahdessa kuolemaan johtaneessa mopoauto-onnettomuudessa turvavyön käyttö olisi mahdollisesti tai todennäköisesti pelastanut kuolemalta sekä lieventänyt yhden mopoautolla liikkuneen vammoja.

Paino lisää vaaroja

Kevytauton vankempi korirakenne ja paremmat turvalaitteet eivät myöskään poista kuljettajien tekemiä havainto- ja ennakointivirheitä, vaikka uusilla aktiivisilla turvallisuusvarusteilla niitä voidaankin kompensoida.

OTI selvittää lausunnossaan, että mopoilla ja mopoautoilla ajetaan usein alueilla, joilla liikkuu runsaasti muita suojaamattomia tienkäyttäjiä – esimerkiksi koulujen lähiympäristössä. Huomattavasti painavammalla kevytautolla törmäys esimerkiksi kevyen liikenteen edustajaan voisikin olla huomattavasti tuhoisampi kuin mopoautolla.

OTI:n mukaan olisikin hyvä vaatia kevytautoihin myös erilaisia törmäyksenestojärjestelmiä, jotka olisi mahdollisesti varustettu jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistamistoiminnoilla.

60 km/h tuo huolta

Myös nopeus on Onnettomuustietoinstituutin huolena. Jos kevytautojen suurinta sallittua nopeutta nostettaisiin nyt kaavaillusta 45 kilometristä tunnissa kuuteenkymppiin, se voisi ”rohkaista” ylinopeudella ajoa taajamassa.

OTI muistuttaa, että törmäysten vakavuus riippuu käytetyistä nopeuksista – etenkin muiden tienkäyttäjien kannalta, kun rajoitetut henkilöautot olisivat merkittävästi mopoautoja painavampia. Kovemmasta vauhdista myös pysähtymismatka olisi pidempi, mikä korostuu talvikelillä.

Toisaalta tutkijalautakuntien vuosina 2004–2016 tutkimissa onnettomuuksissa mopoautojen muita ajoneuvoja pienempi rakenteellinen nopeus ja ajoradalla liikkuminen eivät ole näyttäytyneet ongelmana.

Sitä paitsi 60 km/h maksiminopeus saattaisi kannustaa nuorta ajamaan kevytautolla mopoautoa useammin maantiellä, mikä sekin lisää vakavien onnettomuuksien todennäköisyyttä.

Lisämatkustajatkin riskinä

Eräs mielenkiintoinen huomio OTI:n lausunnossa koskee matkustajien määrää. Koska kevytautossa saisi kuljettaa useampaa henkilöä kuin kaksipaikkaisessa mopoautossa, se saattaisi haitata kuljettajan ajosuoritusta entisestään ja lisätä näyttämisen halua kavereille.

Tämä ylimääräisten matkustajien ilmiö on jo näkynyt tutkijalautakuntien tutkimissa mopoauto-onnettomuuksissa. OTI mainitsee lausunnossaan myös sen, että mahdollisissa onnettomuustilanteissa useampi henkilö autossa on vaarassa vammautua.

Jaa artikkeli

Keskustelu