Liikenne Uutinen 17.5.2023

Poliisin autot sähköistyvät verkkaisesti – sähköajoa silti jo 690 000 km

Poliisikin pyrkii vähentämään päästöjä, mutta partioinnin toimintavarmuus voi kuitenkin edellyttää polttomoottoriautojen käyttöä. Sähköautoina on käytössä muun muassa Hyundain Ioniqeja, Volkswagenin e-Golfeja ja yksi Kia EV6.

Poliisilla on käytössään lähemmäs 1 700 ajoneuvoa. Poliisi on sisäministeriön hallinnonalan suurin toimija, jolla on myös kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita kuten hiilijalanjäljen vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2027 mennessä.

Poliisin liikkumisen osalta se tarkoittaa autokaluston järkevän käytön lisäksi uusia painotuksia ajoneuvokaluston hankinnoissa. Valittavien ajoneuvojen tulee kuitenkin selviytyä poliisitehtävien haasteista, joita teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna Poliisihallituksesta pohti Moottorissa aiemmin seuraavin sanakääntein: Poliisin hiilijalanjälkeä pienennetään suunnitelmallisesti. Koko ajan pidetään mielessä poliisin päätehtävät, joissa onnistuminen ei saa heikentyä nyt tehtävien valintojen vuoksi.

Hybrideillä alkuun

Materiaalihallintopäällikkö Jussi Kiiski Poliisihallituksesta arvioi, että vuoden 2027 tavoite voidaan saavuttaa, mikäli riittävä rahoitus saadaan.

Poliisi on vuodesta 2020 alkaen siirtynyt ladattavien ajoneuvojen käyttöön niissä tehtävissä, joissa ladattavien ajoneuvojen ominaisuudet riittävät poliisin tehtävien hoitamiseen. Osittain kyse on yhä käyttökokemuksien keräämisestä.

Poliisissa on tarkoitus siirtyä ensin laajasti hybridiajoneuvoihin ja ”heti teknologian mahdollistamissa rajoissa” täyssähköisten ajoneuvojen hankintaan. Liikkeelle on lähdetty näiden osalta yleiskäyttöisistä siviiliajoneuvoista.

Poliisin käytössä olevia hybridimallit ovat Ford Kuga, Kia Optima, BMW 530 xdrive, Škoda Superb, Volkswagen Passat ja Volvo S90 T8.

Sähköllä ajettu 690 000 km

Jussi Kiiski kertoo, että poliisin käytössä olevista ajoneuvoista valtaosa on dieselmoottorisia (1 401 kpl).

Bensiinikäyttöisiä autoja on 107 ja hybridejä 109, täyssähköisiä autoja on puolestaan 25 autoyksilöä. Sähköautoina on muun muassa Hyundain Ioniq-malleja, Volkswagenin e-Golfeja, yksi Kia EV6 ja yksi Vito Tourer.

Poliisin siviilimallisista yleiskäyttöautoista on täyssähköisiä noin 6 prosenttia ja lataushybridejä noin 27 prosenttia.

Kiiski taustoittaa, että poliisin täyssähköautoilla on ajettu 5.5.2023 mennessä noin 690 000 kilometriä ja hybridiautoilla noin 3,9 miljoonaa kilometriä, josta sähköllä alle 50 prosenttia.

Latausasemista verkosto

Ajoneuvokaluston sähköistymisen edellytyksenä on poliisin virkakäyttöön rakennettava latausasemaverkosto. Tällä hetkellä on valmiina noin 175 latauspaikkaa. Kiiski kertoo, ettei latausasemaverkostoon ole tullut valtakunnallisesti merkittäviä muutoksia.

– Joillekin poliisiasemille on rakennettu peruskorjaukseen liittyen yksittäisiä paikkoja lisää – koska lisärahoitusta ei ole saatu, ei merkittävää lisäystä latausasemiin ole tullut, Kiiski taustoittaa.

Kiiski on arvioinut, että mikäli koekäytöstä saadaan hyviä kokemuksia ja latausverkosto sen sallii, voitaisiin myös partioajossa käyttää täyssähkö- ja lataushybridiautoja.

Tavoitteena on rakentaa poliisin oma latausasemaverkosto maantieteellisesti niin kattavaksi vuoteen 2025 mennessä, että kaikki poliisin diesel- ja bensiinikäyttöiset siviilimalliset yleiskäyttöautot voidaan korvata täyssähkö- ja lataushybridiautoilla. Vuosittainen kilometrisuorite näillä käyttövoimilla tulisi tällöin olemaan arviolta noin 3,8 miljoonaa kilometriä.

Ajoneuvokierron tahtia kiristettävä

Poliisin kunnianhimoisiin päästöjen alentamistavoitteisiin ei kuitenkaan tulla yltämään nykyisellä ajoneuvokierron tahdilla, poliisista myönnetään.

Materiaalipäällikkö Heli Rajaniemi Poliisin materiaalikeskuksesta arvioi Moottorin aiemmassa uutisessa, että on löydettävä uusia tapoja vauhdittaa poliisin ajoneuvokiertoa tai kyettävä kuromaan kiinni viimeisten vuosien aikana syntynyttä ajoneuvojen vaihtovelkaa, jotta päästöjen alentamistavoitteen saavuttaminen on mahdollista.

Laki sysii valtiota ja kuntia vähäpäästöisiin ajoneuvoihin – hälytysajoneuvot sääntelyn ulkopuolella

Elokuussa 2021 tuli voimaan laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lainsäädäntö tukee osaltaan EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2050 ja on osa hallituksen fossiilittoman liikenteen ohjelmaa. Suomen velvoite on, että uusista julkisen sektorin henkilö- ja pakettiautohankinnoista 38,5 prosenttia tulee olla päästöiltään puhtaita.

Laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan laki koskee esimerkiksi kuntien, valtion tai seurakuntien ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Laki velvoittaa uhkasakon uhalla ottamaan päästöt huomioon uusien ajoneuvojen hankinnoissa.

Laki ei kuitenkaan koskisi kaukoliikenteen linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei sovellettaisi esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin.

Vähä- ja nollapäästöisten hankintojen vähimmäisvaatimukset on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot ja linja-autot.

Etelälle tiukemmat vaatimukset

Laissa on huomioitu alueellinen oikeudenmukaisuus. Kuntien osalta ympäristöystävällisten hankintojen vähimmäisosuuksia on porrastettu kunnittain perustuen etäisyyksiin, alueiden taloudellisiin valmiuksiin ja latauspisteiden saatavuuteen.

Etelässä kunnille on tiukemmat vaatimukset kuin pohjoisessa.

Lisäksi 17 isolle kaupungille on tiukemmat vaatimukset. Nämä kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Laki korvaa ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain.

Artikkeli on julkaistu alun perin 4.3.2022. Tiedot päivitetty 5.5.2023 mukaisesti.

Jaa artikkeli