Liikenne Autoilu Liikenneturvallisuus Uutinen 20.6.2023

Rattijuoppous huolettaa kansaa, paljastaa Poliisibarometri-tutkimus

Vastaajista vähintään kaksi kolmasosaa oli melko tai erittäin paljon huolestuneita rattijuoppoudesta.

Poliisibarometri on kattava ja moniaiheinen tutkimus, jonka avulla selvitetään kansan tuntoja rikollisuuden ja toisaalta poliisin toiminnan näkökulmasta.

Sekin selvisi, että rattijuoppous huolettaa varsin monia.

Poliisibarometri on pitkän aikavälin seuranta- ja arviointitutkimus (1999–2022), jossa siis tutkitaan kansalaisten arvioita poliisin toiminnasta ja Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta. Uusimman tutkimuksen aineisto kerättiin syksyn 2022 aikana.

Tutkimuksen vastaajilta kysyttiin, ”Missä määrin seuraavat asiat ja ilmiöt huolestuttavat sinua?” Arvioita pyydettiin yhteensä 15 eri rikosilmiöstä.

Näitä olivat esimerkiksi rattijuoppous, pahoinpitelyt, terrorismi, viharikokset, seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta sekä asuntomurrot.

Vastaajista vähintään kaksi kolmasosaa oli melko tai erittäin paljon huolestuneita rattijuoppoudesta (noin 80 %).

Vastaava osuus ampuma-aseella tehdyistä rikoksista oli 72 %, huumeiden käytöstä ja myynnistä samat 72 %, tietoverkkorikollisuudesta 71 %, seksuaalisesta ahdistelusta ja väkivallasta 70 % sekä pahoinpitelyistä 67 %.

Vähiten huolta koettiin juopuneista julkisilla paikoilla (31 %), nuorison kerääntymisestä keskustoihin ja julkisille paikoille (39 %) sekä autovarkauksista (40 %).

Autovarkaudet ilmoitetaan hanakasti

Noin 74 % tämän tutkimuksen vastaajista arvioi, että rikollisuustilanne ei ole heidän lähiympäristössään kovin vakava tai ei juuri lainkaan vakava. Noin 22 % piti lähiympäristönsä rikollisuustilannetta melko tai erittäin vakavana.

Tutkimuksessa todetaan, että ”vastaajien itseraportoinnin perusteella poliisille ilmoitettiin kaikista rikoksista hieman yli puolet (54 %), mutta tässä on merkittäviä rikoslajikohtaisia eroja.”

Ilmoittamisalttius oli suurin autovarkauksien ja niiden yritysten tapauksissa (82 % rikoksen kohteeksi joutuneista teki ilmoituksen poliisille), asuntomurroissa tai niiden yrityksissä (78 %) sekä omaisuuden varastamisen tapauksissa (67 %). Ilmoittamisalttius oli pienin seksuaalisen

ahdistelun tai väkivallan tapauksissa, vain noin 11 % näistä tapauksista ilmoitettiin poliisille.

Luotto poliisiin korkealla, mutta…

Tämän tutkimuksen perusteella kansalaisten luottamus poliisin toimintaan on säilynyt hyvällä tasolla… noin 91 % vastaajista kertoi luottavansa melko tai erittäin paljon poliisin toimintaan.

Poliisin myös koetaan kohtelevan kansalaisia pääasiassa hyvin ja olevan oikeudenmukainen.

Kaikilta osin tunnot ja kokemukset eivät ole kuitenkaan pelkästään myönteisiä.

”Poliisi tekee kuitenkin myös virheitä, ja poliisitoiminnan vaikuttavuudessa on ongelmia. Vastaajat kokevat, että esimerkiksi omaisuusarvoltaan vähäisempiin rikoksiin, seksuaalirikoksiin, tai pahoinpitelyrikoksiin, ei aina puututa. Rikoksia jää selvittämättä, ja kansalaiset jäävät ilman tarvitsemaansa apua.”

Jaa artikkeli