kojelautakamera

Liikenne Uutinen 1.1.2017

Saako Euroopassa autoileva käyttää tutkanpaljastinta?

Automatkailijan kannattaa selvittää ennakolta, saako kohdemaassa käyttää nopeusvalvontakameroita etsiviä laitteita tai kojelautakameraa.

Euroopassa autoilevan on syytä perehtyä siihen, miten ei maissa suhtaudutaan nopeusvalvontakamerat paljastavien laitteiden ja kojelautakameroiden käyttöön.

Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynnisen mukaan käytännöt vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Itävallassa on kiellettyä käyttää jatkuvasti tallentavia autovideokameroita. Luvattomasta käytöstä voi rapsahtaa tuntuva 10 000 euron sakko!

Alla vinkkilista automatkailijoille.

Alankomaat:

Aktiivisesti poliisin nopeusvalvontakameroita etsivät tai valvontakameroiden toimintaa häiritsevät laitteet ovat kiellettyjä.

Kojelautakamerat

Saksalaisen autoilijajärjestö ADACin mukaan kojelautakameraa voi käyttää ongelmitta.

Albania:

Nopeusvalvontakameroiden toimintaa häiritsevät laitteet ovat kiellettyjä.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Belgia:

Navigaatiolaitteet, joihin on tallennettu kiinteiden valvontakameroiden sijainnit, ovat sallittuja, mutta tutkan- tai valvonnanpaljastuslaitteet, jotka aktiivisesti etsivät valvontakameroita tai jotka haittaavat poliisin valvontavälineitä, ovat kiellettyjä.

Kojelautakamerat

ADACin mukaan kojelautakameran käyttöä tulisi välttää Belgiassa tietosuojalakien vuoksi.

Bosnia ja Hertzegovina:

Jos navigaattorissa on poi-kohteina nopeusvalvontakameroiden sijaintitiedot, pitää kyseinen toiminto deaktivoida. Myös tutkanpaljastimien käyttö on kielletty.

Kojelautakamerat

ADACin mukaan kojelautakameraa voi käyttää ongelmitta. Maassa ei ole vielä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä.

Bulgaria:

Aktiivisesti poliisin nopeusvalvontakameroita etsivät tai valvontakameroiden toimintaa häiritsevät laitteet ovat kiellettyjä.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Espanja:

Aktiivisesti poliisin nopeusvalvontakameroita etsivät tai valvontakameroiden toimintaa häiritsevät laitteet ovat kiellettyjä, mutta navigaattoreissa olevat poi-pisteet, jotka ilmoittavat kiinteiden valvontakameroiden sijaintipaikat, ovat sallittuja. Valvontakameroiden sijaintitiedot löytyvät myös Espanjan liikenneviraston verkkosivuilta.

Kojelautakamerat

Kojelautakameraa saa käyttää Espanjassa. Mutta kiellettyä on laitteen käsittely ajon aikana, eli kuljettaja ei saa tehdä mitään, mikä voi viedä huomion pois ajamisesta. Kameraa ei saa asentaa siten, että se estää kuljettajaa näkemästä tuulilasin läpi. Poliisi voi sakottaa, jos kameraa käsittelee ajon aikana, tai jos kamera on sijoitettu näkyvyyttä haittaavasti.

Irlanti:

Tutkanpaljastimet ovat kiellettyjä. Ne voidaan takavarikoida.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla, mutta koska verkossa on monia irlantilaisia kojelautakameroiden myyjiä, on oletettavaa, että käyttö maassa on ongelmatonta.

kojelautakamera

Islanti:

Navigaatiolaitteet, joihin on tallennettu valvontakameroiden sijainnit, ovat sallittuja, mutta paljastuslaitteet ja -sovellukset, jotka haittaavat valvontavälineitä, ovat kiellettyjä.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Iso-Britannia:

Nopeusvalvontakameroiden sijainnin paljastavia tutkanpaljastimia, jotka toimivat puhelimen tai navigaattorin poi-pisteinä, saa käyttää.

Kojelautakamerat

ADACin mukaan kojelautakameraa voi käyttää ongelmitta.

Italia:

Tutkanpaljastimet ovat kiellettyjä. Navigaatiolaitteiden POI-pisteet, jotka osoittavat kiinteästi asennettujen kameravalvontalaitteiden sijainnin, ovat sallittuja.

Kojelautakamerat

ADACin mukaan kojelautakameraa voi käyttää ongelmitta.

Itävalta:

On sallittua käyttää navigaattoreiden poi-pisteitä, jotka ilmoittavat kiinteästi asennettujen valvontakameroiden sijainnit. Sen sijaan tutkanpaljastimet ja muut laitteet, jotka aktiivisesti etsivät tutkia tai valvontalaitteita tai haittaavat poliisilaitteiden toimintaa, ovat kiellettyjä.

Kojelautakamerat

Automaattisesti tallentavien autovideokameroiden käyttö on kielletty. Itävallassa pitää julkisissa tiloissa tai julkisella alueella jatkuvasti kuvaaville kameroille saada lupa tietosuojakomissiolta. Kuvaamisesta ilman lupaa voi saada 10 000 euron sakon ja jos kyseessä on teon toistuminen, jopa 25 000 euron sakon.

Kreikka:

Aktiivisesti poliisin nopeusvalvontakameroita etsivät tai valvontakameroiden toimintaa häiritsevät laitteet ovat kiellettyjä. Tutkanpaljastimen käytöstä voi seurata 2 000 euron sakko.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Kroatia:

Aktiivisesti poliisin nopeusvalvontakameroita etsivät tai valvontakameroiden toimintaa häiritsevät laitteet ovat kiellettyjä. Kiinteästi asennetuista automaattikameroista ilmoittavat navigaattorit tai älypuhelinsovellukset ovat sallittuja.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Latvia:

Tutkanpaljastimet ja poliisivalvontaa häiritsevien laitteiden käyttö on kielletty. Sakko laiminlyönnistä 55 euroa ja laitteen takavarikointi. Sen sijaan matkapuhelinsovellukset, jotka ilmoittavat kameravalvonnan sijaintipaikat (esimerkiksi Waze), ovat sallittuja.

Kojelautakamerat

Maassa ei ole lakia, joka kieltäisi videoimisen tai filmaamisen ajoneuvosta käsin. Mutta on olemassa määräys, jonka mukaan tällaiseen tarkoitukseen soveltuvat kameralaitteet pitää rekisteröidä valtion Tietosuojavirastossa (Data State Inspectorate). Rekisteröintimaksu on 30 euroa yksityishenkilölle ja 57 euroa yritykselle. Laitteiden rekisteröintiä vaaditaan yksilön tietosuojalain perusteella.

Liettua:

Ajoneuvoissa ei saa olla mitään sellaisia laitteita, jotka haittaavat nopeusvalvontalaitteiden toimintaa eikä sellaisia ajoneuvoja saa ajaa, joissa on tutkanpaljastin tai muu nopeusvalvontaa häiritseva tai nopeusvalvonnan paljastava laite.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Luxemburg:

Valvontakameroiden toimintaa häiritsevät laitteet ja tutkanpaljastimet ovat kiellettyjä. Sakkoa 251–5 000 euroa, ja/tai vapausrangaistus 8 vuorokautta– yksi vuosi sekä laitteen takavarikointi. Kiinteästi sijoitetuista valvontakameroista varoittavat navigaattorien poi-pisteet tai vastaavat älypuhelinsovellukset ovat sallittuja.

Kojelautakamerat

Kojelautakameran omistaminen ei ole kiellettyä, mutta kiellettyä on kuvaaminen julkisilla paikoilla (kielto koskee myös yleisiä teitä). ADAC neuvoo pidättäytymään kuvaamisesta.

Makedonia:

Tutkanpaljastimet ja GPS-navigaattorien valvontakameroista varoittavien poi-pisteiden käyttäminen ovat kiellettyjä.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Norja:

Tutkanpaljastimien käyttö on kielletty, laiminlyönnistä seuraa sakkoja ja mahdollisesti laitteen takavarikointi. Sen sijaan GPS-navigaattoreissa olevat kameravalvonnasta varoittavat poi-pisteet ovat sallittuja.

Kojelautakamerat

ADACin mukaan kojelautakameraa voi käyttää ongelmitta.

Portugali:

Nopeusvalvontakameroita aktiivisesti hakevat tai poliisin toimintaa häiritsevät laitteet ovat kiellettyjä. Sen sijaan GPS-navigaattoreissa olevat kiinteästi asennetuista valvontakameroista varoittavat poi-pisteet ovat sallittuja.

Kojelautakamerat

Käyttö on kielletty.

kojelautakamera

Puola:

Tutkanpaljastimien omistaminen ja käyttäminen on kielletty.

Kojelautakamerat

Ei tietoa määräyksistä saatavilla. Lehtien mukaan kojelautakameroita käytetään paljon Puolassa, mutta samalla varoitetaan tietosuojakysymyksistä.

Ranska:

Tutkanpaljastimet ovat kiellettyjä. Myös navigaattoreissa olevat kiinteästi sijoitetuista valvontakameroista varoittavat poi-pisteet ovat kiellettyjä. Uhkana on 1 500 euron sakot, 6 rangaistuspistettä ja mahdollinen ajoneuvon takavarikointi. Tästä huolimatta esimerkiksi TomTom kertoo oman järjestelmänsä olevan sallittu Ranskassa, koska ohjelma ilmoittaa vain kaikista mahdollisista vaarallisista vyöhykkeistä (joilla voi olla vaikkapa valvontakameroita), mutta ei ilmoita yksittäisten kameroiden tarkkaa sijaintia.
Lähde: TomTom speed camera service and the law

Kojelautakamerat

ADAC:n mukaan kojelautakameraa voi käyttää ongelmitta sillä edellytyksellä, ettei laite ole näkemäesteenä kuljettajalle eikä häiritse hänen keskittymistään ajamiseen.

Ruotsi:

Tutkanpaljastuslaitteet, jotka etsivät aktiivisesti nopeusvalvontakameroita tai haittaavat poliisin laitteistoja, ovat kiellettyjä. Sen sijaan GPS-navigaattoreissa olevat kameravalvonnasta varoittavat poi-pisteet ovat sallittuja.

Kojelautakamerat

Käyttö on sallittu Ruotsin korkeimman hallintotuomioistuimen 21.10.2016 tekemän päätöksen mukaan. Päätös on luettavissa internetissä.

Saksa:

Tutkanpaljastimet ovat kiellettyjä. Tutkanpaljastin voidaan takavarikoida tai tuhota. Jos navigaatiolaitteessa tai matkapuhelimessa on nopeusvalvonnasta ilmoittavat poi-pisteet, pitää ne kytkeä pois päältä Saksassa. Laiminlyönnistä seuraa sakkoa 75 euroa ja 1 rangaistuspiste Flensburgin KBA:n rekisteriin. Automaattivalvonnan paljastinsovellukset ovat kiellettyjä kuljettajille, mutta ei autossa mukana oleville matkustajille.

Kojelautakamerat

Kojelautakamerat ovat Saksassa kiistanalainen aihe. Saksan tietosuojaviranomaisten mielestä kojelautakameroita saa käyttää vain henkilö- tai perhekohtaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi tien varren kauniita maisemia saa kuvata, mutta ei ketään ulkopuolisia henkilöitä eikä muiden ajoneuvojen rekisterikilpiä. Baijerissa on erittäin tiukat säännöt. Oikeudenpäätökset ovat ristiriitaisia. Saksassa mahdollisesti rangaistavaan toimintaan kohdistuvaa videokuvausta saa tehdä vain poliisi – ja sekin erittäin tiukoin ehdoin.

Serbia:

Poliisien tutkavalvonnasta ilmoittavien tutkanpaljastimien ja poliisin mittauslaitteita häritsevien laitteiden käyttö on kielletty. Jos laitteita löydetään, seuraa ankara sakko. Sen sijaan navigaattorin poi-pisteinä ilmoitetut kiinteiden valvontakameroiden sijaintitiedot ovat sallittuja.

Kojelautakamerat

ADACin mukaan kojelautakameraa voi käyttää ongelmitta.

Slovakia:

Kaikenlaiset tutkanpaljastimet ja valvontakameroiden sijainnin ilmoittavat laitteet ovat kiellettyjä.

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Slovenia:

Tutkanpaljastimien tai vastaavien aktiivisesti poliisin valvontalaitteita häiritsevien laitteiden käyttö on kielletty. Sakko 400 euroa.
Sen sijaan navigaattorin poi-pisteinä ilmoitetut kiinteiden valvontakameroiden sijaintitiedot ovat sallittuja (lähde: ÖAMTC).

Kojelautakamerat

Ei tietoa saatavilla.

Jaa artikkeli