Sähköpotkulauta

Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 19.8.2023

Sähköpotkulautavammojen riski väheni – Helsingin rajoitukset tehosivat

Tuore tutkimus: Erityisesti kello 23–05 välisenä aikana tapahtuneet vammat vähenivät merkittävästi.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Helsingissä syksyllä 2021 voimaan tulleet rajoitukset ovat vähentäneet sähköpotkulautavammojen riskiä tehokkaasti, paljastaa tuore HUSin tutkimus.

HUSin potilaskirjauksiin perustuvassa tutkimuksessa vertailtiin vuosien 2021 ja 2022 tammi–elokuussa päivystyskäynnin vaatineita sähköpotkulautaonnettomuuksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija.

528 vs. 318 vammautunutta

Tutkimuksen mukaan vuoden 2021 ajanjaksolla Helsingissä vammautuneita potilaita oli 528 ja vuoden 2022 ajanjaksolla 318.

Vammautumisen riski siis laski rajoitusten toimeenpanon jälkeen noin puoleen, kun onnettomuudet suhteutetaan sähköpotkulaudoilla tehtyjen matkojen määrään.

Moottori on kirjoitanut sähköpotkulautailun lieveilmiöistä ja niiden kuriin saamisesta muun muassa otsikolla Sähköpotkulautailun kuripaketti: pysäköintikielto jalkakäytäville, promilleraja ja huumepikatesti.

Öiset vammautumiset vähenivät

Erityisesti kello 23–05 välisenä aikana tapahtuneet vammat vähenivät merkittävästi. Humalassa loukkaantuneiden osuus väheni 38 prosentista 31 prosenttiin.

– Tulostemme perusteella voimme vetää johtopäätöksen, että pienelläkin maksiminopeuden laskulla ja yöllisen käytön rajoittamisella on merkittävä vaikutus onnettomuuksien määrään, lääkäri ja HUS Akuutin väitöskirjatutkija Henri Vasara kertoo.

– Mielestäni vastaavia rajoituksia tulisi ottaa käyttöön myös muihin kaupunkeihin, jossa vuokrasähköpotkulautoja on.

Moottori on kirjoittanut useaan otteeseen vuokrapotkulautailun haasteista kuten otsikolla Ärtymystä ja iloa – sähköpotkulautailu puhuttaa, mitä mieltä itse olet?

Kypärän käyttö lisääntyi

Loukkaantumisten määrän vähenemisestä huolimatta vammatyypit ja niiden keskimääräinen vakavuusaste eivät muuttuneet. Valtaosa vammoista kohdistui edelleen pään ja yläraajojen alueelle.

Kaikista tapauksista lieviä vammoja oli noin 60 prosenttia.

Kypärää käytti vuoden 2021 tutkimusjaksolla vammautuneista 2 prosenttia ja vuoden 2022 jaksolla 6 prosenttia.

– Uskon, että viranomaisten ja sähköpotkulautafirmojen viestinnällä on ollut positiivinen vaikutus kypärän käytön lisääntymiseen. Myötävaikuttavana tekijänä voi olla myös se, että päivystysten henkilökuntaa ohjeistettiin keväällä 2022 kysymään kypärän käytöstä, Vasara arvioi.

Tarkempi tutkimusmenetelmä

HUSin tutkimuksesta poistettiin potilaat, jotka loukkaantuivat Helsingin ulkopuolella tai ajoivat dokumentoidusti omalla sähköpotkulaudalla. Sähköpotkulautaonnettomuuksissa loukkaantuneiden lukumäärät poikkeavat hieman aiemmista tiedoista, koska niiden tunnistamisessa hyödynnettiin tarkempaa menetelmää. Tutkimus on esijulkaistu, mutta sitä ei ole vielä vertaisarvioitu.

Sähköpotkulauta

Lautaturmia tasaisesti 2023

Alustavan tarkastelun perusteella toukokuun loppuun mennessä tänä vuonna Helsingissä oli sattunut noin 60 sähköpotkulautaonnettomuutta, jotka vaativat käynnin päivystyksessä.

– Vammamäärät lisääntyvät tyypillisesti kesä–heinäkuussa. Kehotamme edelleen vastuullisuuteen ja varovaisuuteen sähköpotkulautailussa, Vasara toteaa.

Vuokrasähköpotkulautojen nopeus- ja käyttörajoitukset päivittyivät syyskuussa 2021

Helsingissä voimaan tulleet rajoitukset laskivat vuokrasähköpotkulautojen huippunopeutta 20 kilometriin tunnissa. Viikonloppuöiksi (perjantai ja lauantai) kello 00–05 väliselle ajalle asetettiin vuokrauskielto.

Lisäksi sunnuntaista torstaihin klo 00–05 välisenä aikana huippunopeus laskettiin 15 kilometriin tunnissa.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli