Sähköpotkulauta

Liikenne Uutinen 3.5.2023

Ärtymystä ja iloa – sähköpotkulautailu puhuttaa, mitä mieltä itse olet?

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat käteviä kevytkulkineita, jotka ovat vallanneet kesäisen katukuvan – muttei ilman sitkaita ongelmia.

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat kätevä kulkupeli lyhyillä matkoilla esimerkiksi kaupunkiympäristössä. Sähköisinä kulkupeleinä ne ovat myös ajossa päästöttömiä, kooltaan ketteriä ja niiden käyttö onnistuu usein vaikka hetkellisestä päähänpistosta.

Potkulautailu ei ole kuitenkaan sujunut ongelmitta, kuten Moottori on tuonut esiin. Sähköpotkulautailun lieveilmiöihin ja haasteisiin ovat heränneet niin kaupunkien asukkaat, näkövammaisten edustajat, poliisi ja muut viranomaiset, kaupunkien päätöspöydissä istuvat poliitikot, terveysalan ammattilaiset sekä liikenneturvallisuuden asiantuntijat.

Kuvaavaa haasteiden monisyisyydelle on, niiden ratkaisuista ovat kiinnostuneita myös sähköpotkulautatoimijat, joille kyse on tietysti myös asiakasmääristä, markkinaosuuksista ja kaupallisesta kilpailusta.

Tilannetta kuvaa hyvin vastikään (30.6.2022) Helsingin Sanomien mielipideosastolla julkaistu ison lautatoimijan eli Tier Mobility Finlandin maajohtaja Elina Bürklandin kirjoitus. Siinä hän kuvaa haasteita muun muassa seuraavasti:

”Kaupunkien valta säännellä sähköpotkulautailua on nykylainsäädännöllä käytännössä olematon. Esimerkiksi Helsinki ei voi asettaa laudoille enimmäismäärää tai määrätä sanktioita vastuuttomasti toimiville yhtiöille.” Bürkland huomauttaa, että alan kaikki säätely perustuu yhtiöiden vapaaehtoisiin toimiin.

Hän povaa vaikeita aikoja, jos mitään ei tehdä.

”Ongelmat eivät tule vähenemään lähivuosina, jos lainsäädäntöä ei päivitetä. Sähköpotkulautayhtiöiden määrä lisääntyy, sillä uudet kevyen liikkumisen muodot ovat tulleet Suomeen jäädäkseen.”

Sääntelyn jäntevöittäminen toisi kirjoittajan mukaan eittämättömiä etuja, kuten sen, että liikenneturvallisuus kohenisi. Lautayrittäjien kilpailutukseen perustuva sääntely puolestaan kannustaisi Bürklandin mukaan yrityksiä kehittämään vastuullisempaa ja laadukkaampaa palvelua.

Moottori on kertonut tiuhaan suosituksi kasvaneen sähköpotkulautailun eri ilmiöistä – mikroliikkumisen eduista ja ongelmista.

Moni kaupunkilainen toivottaa sähköpotkulaudat lämpimästi tervetulleiksi, kuten Moottori uutisoi. Liikenneturvan keväällä 2021 toteuttaman kyselyn mukaan aivan valtaosa vastaajista (77 %) pitää hyvänä asiana, että kaupungeissa on tarjolla sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä.

Nyrjähdyksistä aivovammoihin

Suurin osa sähköpotkulautailijoiden onnettomuuksista oli tapahtunut kesäviikonloppuina ja iltaisin tai öisin, käy ilmi Moottorin läpikäymästä selvityksestä, joka analysoi 446 vuoden 2021 aikana sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta potilasta.

Lievät vammat olivat aivotärähdyksiä, nivelten nyrjähdyksiä ja pinnallisia haavoja. Keskivaikeat vammat olivat enimmäkseen lievempiä murtumia tai hankalampia nivelsidevammoja.

Vaikeisiin vammoihin lueteltiin lievemmät aivoverenvuodot, pitkäaikaista kuntoutusta vaativat murtumat sekä nivelsidevammat.

Toisessa Moottorin artikkelissa kerrotaan lääketieteellisen aikakauskirja Duodeciminin asiantuntija-artikkelista, jonka mukaan sähköpotkulautaonnettomuuksissa vammautuu yleensä laudan kuljettaja (86–91 %) ja huomattavasti harvemmin muu liikenteessä kulkija (8,4–14 %). Jos sivulliset vammautuvat, on kyse useimmiten päälle ajosta (52–56 %).

Tavallista on myös kompastuminen jalkakäytävälle jätettyyn lautaan (24–44 %). Sähköpotkulaudan kuljettajien vammat syntyvät tyypillisesti laudalla kaatumisen seurauksena (95 %).

Kypärän käyttö suotavaa

Samaisessa lääketieteen asiantuntijoiden Duodecimin-artikkelissa on selkeä näkemys kypärän käytöstä. ”Polkupyöräonnettomuuksissa kypärän käyttäminen vähentää pään ja aivovammojen riskiä 65–88 % sekä keski- ja yläkasvojen vammojen riskiä 65 %. Olisi siis suotavaa, että kypärän käyttäminen olisi pakollista sähköpotkulautailun yhteydessä.”

Promilleraja lautailuun?

Lautailun lieveilmiöitä on ehdotettu suitsittavaksi uusin rajoituksin. Yksi keino olisi promillerajan asettaminen, jota on sivuttu useammassakin Moottorin artikkelissa.

Liikenneturvallisuutta valvovan poliisin kanta on arvattavissa: poliisi kannattaa pyöräilyyn ja sähköpotkulautailun kaltaiseen mikroliikkumiseen 0,5 promillen rajaa, joka poliisihallituksen asiantuntijan mukaan olisi selkeä linjaus niin kansalaisen kuin poliisinkin näkökulmasta. ”Valvonnan kannalta promilleraja ja puhalluttaminen olisivat tervetulleita muutoksia.”

Toiveissa on tästä syystä tieliikennelain 183 §:n muuttaminen niin, että poliisilla ja muilla lainkohdassa mainituilla olisi mahdollisuus kieltää ja tarvittaessa estää kuljettamasta mitä tahansa ajoneuvoa, kuten pyörää tai sähköpotkulautaa, jos päihtymys selvästi vaikuttaa kuljettajan ajokykyyn.

Seat sähköpotkulauta

Laudat jätetään lojumaan tielle

Monia kismittää sähköpotkulautailijoiden holtiton tapa jättää vuokralauta käytön jälkeen keskelle kulkuväyliä. Käytön jälkeen holtittomasti sinne tänne lojumaan jätetyt sähköpotkulaudat ovat ikävä riesa ja myös vakava terveysuhka kaikille näkövammaisille.

Näkövammaisten liitto on ollut jo pitkään huolissaan väärin pysäköidyistä sähköpotkulaudoista, sillä ne aiheuttavat vaaratilanteita, kun näkövammainen ihminen törmää niihin jalkakäytävällä.

Moottori kertoi myös poliisiylitarkastaja Pasi Rissasen ja poliisitarkastaja Tuomo Katajiston Poliisihallituksen blogikirjoituksesta, jossa käytiin läpi muuna muassa potkulautojen pysäköintihaasteita.

”Sähköpotkulautaa ei saa pysäköidä siten, että se aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle; sääntö koskee myös jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköintiä. Säännön rikkoja voidaan tuomita rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.”

Liikennesäännöt hukassa

Kuten Moottori kertoi, sähköpotkulautaa vuokraavan, tai muuten käyttävän, tulisi tietää, että näillä vuokrakäytössä olevilla sähköpotkulaudoilla noudatetaan pyöräilysääntöjä.

Samaisessa artikkelissa tuotiin esiin, että esimerkiksi ohitustilanteissa pitää olla tarkkana sähköisillä välineillä liikkuessa. Nopeuserot voivat kasvaa eri liikkujien välillä suuriksi, kun yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä kuljetaan jalan, pyörällä ja sähköisillä liikkumisvälineillä.

Sähköpotkulauta

Moni kokenut vaaratilanteen

Moni kevään 2021 Liikenneturvan kyselyn vastaajista oli kokenut sähköpotkulautojen tehneen liikenteestä vaikeammin ennakoitavaa – sähköpotkulaudan vauhti voi olla moninkertainen kävelyvauhtiin verrattuna.

Moottorin uutisoiman kyselyn mukaan jopa 68 prosenttia kokee, että sähköpotkulaudat heikentävät jalankulkijoiden turvallisuutta. Ja lähes joka neljäs kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen sähköpotkulaudan takia.

Yli 25 km/h tuo pakollisen liikennevakuutuksen

Monien sähköllä kulkevien laitteiden maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa. Näitä kevyitä sähköisiä liikkumisvälineitä ei tarvitse liikennevakuuttaa, ja niillä voi liikennesääntöjä noudattaen liikkua kaduilla. Ne rinnastetaan jalankulkijoihin tai pyöräilijöihin.

Mutta jos on hankkinut sähköpotkulaudan, jolla voi ajaa yli 25 km/h -nopeudella, tuo se mukanaan pakollisen liikennevakuutuksen.

Liikennevakuutuskeskus muistutti Moottorin artikkelissa, että laudan maksiminopeuden lisäksi moottorin teho vaikuttaa siihen, mitä sääntöjä ja velvoitteita laitteeseen liittyy. Esimerkiksi 45 kilometriä tunnissa kulkeva sähköpotkulauta on lain mukaan moottoriajoneuvo, jolle tulee ottaa liikennevakuutus, mutta jolla ei saa ajaa tieliikenteessä.

Moottorin haastattelema ylikomisario Jari Kaikko Helsingin poliisilaitokselta toi esiin huolensa ajonopeuksista: ”Sähköavusteisilla potkulaudoilla ja polkupyörillä saavutetaan myös päihtyneenä helposti nopeuksia, joita peruspolkupyörällä – pikku päihteessä – ei niin helposti saatettaisi.”

Lautayritykset kitkevät ongelmia

Sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset kitkevät omin vapaaehtoistoimin esiin ryöpsähtäneitä ongelmia, uutisoi Moottori loppukeväästä.

Helsingissä toimivat sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset Voi, TIER ja Lime esimerkiksi kertoivat sitoutuneensa vapaaehtoisesti rajoittamaan nopeuksia yöllä koko kaupungin alueella ja keskustassa myös päivällä.

TIER Mobilityn Suomen maajohtaja Elina Bürkland totesi uutisessa, että ”suhtaudumme liikenneturvallisuuteen vakavasti, emmekä halua kenenkään kulkevan sähköpotkulaudalla päihtyneenä.”

Bürklandin mukaan kanta on yksiselitteinen: promillerajan tulisi kattaa kaikki ajoneuvot, myös sähköpotkulaudat.

Voin maajohtaja Reetta Alastalo puolestaan kertoi reaktiotestistä, joka tuli kaikkien Voin vuokralautojen käyttäjien tehtäväksi automaattisesti viikonloppuisin yöaikaan kello 01–04 välillä. Alastalo kertoi yrityksensä kannattavan säätelyä ja toivovan, että sähköpotkulautailuun määrättäisiin promilleraja.

Sähköpotkulauta

Uusia potkulautakaupunkeja

Huhtikuussa 2022 Moottori kertoi, että sähköpotkulautojen vuokraus laajenee uusiin kaupunkeihin Suomessa.

Eri vuokraajien lautoja on Moottorin keräämien tietojen mukaan tiettävästi tarjolla 15 eri kaupungissa. Sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten kerrottiin laajentavat täksi kesäkaudeksi toimintaansa uusiin kaupunkeihin kuten Rovaniemelle, Iisalmeen ja Varkauteen.

Artikkeli julkaistu alun perin 3.7.2022

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli