11.7.2024

Hallitus suunnittelee matkailuautojen autoverotuen poistamista asteittain – alan toimijat ovat huolissaan

Kuva Moottori

Suomen hallitus suunnittelee matkailuautojen autoverotuen asteittaista poistamista vuoteen 2040 mennessä osana uutta julkisen talouden suunnitelmaa. Suomalaiset matkailualan yhdistykset ovat ilmaisseet huolensa suunnitellun verotuen poiston vaikutuksista alaan.

Suomen hallitus esitteli huhtikuussa 2024 kehysriihen tuloksena vuosille 2025–2028 julkisen talouden suunnitelman. Sen mukaan matkailuautojen verotusta kiristettäisiin poistamalla niiden autoverotuki asteittain 15 vuoden siirtymäajalla.

Hallitus perustelee verotuen poistoa julkisen talouden tasapainottamistarpeella ja pyrkimyksellä vähentää verotuista aiheutuvia kustannuksia. Matkailuajoneuvojen autoverotuen poistaminen voisi tuoda merkittäviä säästöjä valtion budjettiin pitkällä aikavälillä. Lisäksi hallitus katsoo, että 15 vuoden siirtymäaika antaa alalle riittävästi aikaa sopeutua muutoksiin.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Suunnitelman vaikutukset matkailualaan huolettavat alan yhdistyksiä

Suomalaiset matkailualan yhdistykset, kuten Matkailuajoneuvotuojat ry (MAT), SF-Caravan ry ja Suoma ry ovat ilmaisseet huolensa verotuen poiston vaikutuksista. Yhdistykset jättivät kesäkuussa yhteisen vastauksen hallituksen suunnitelmaan.

Matkailuautoilu on tärkeä osa suomalaista matkailua, ja se tuottaa merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille. Yhdistysten mukaan hallituksen suunnittelemalla asteittaisella verotuen poistolla olisi merkittäviä välittömiä negatiivisia seurauksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia alalla.

– Se vaikuttaisi erittäin haitallisesti kuluttajiin, markkinoihin ja toimialaan suoraan tai välillisesti. Se johtaisi pitkäjänteisesti ja vastuullisesti toimineiden alan yritysten konkursseihin ja työpaikkojen menetyksiin. Vaikutukset olisivat täysin päinvastaiset, mitä hallitus tavoittelee. Se toimisi vastoin Suomen matkailustrategiaa, jonka mukaan matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa, yhdistykset toteavat vastauksessaan.

MAT ja muut yhdistykset muistuttavat, että autoveron käyttöönottoa matkailuautoihin on harkittu aiemminkin, jolloin selvitysten jälkeen tultiin johtopäätökseen, että autoverolla olisi ollut yhdistysten vastauksessa kuvattuja negatiivisia vaikutuksia, eikä autoveroa otettu käyttöön. Haitalliset kokemukset myös Tanskasta ja Ruotsista tukevat MAT:n näkemystä.

Mahdolliset talous- ja ympäristövaikutukset

Matkailualan yhdistykset ovat huolissaan, että verotuen poisto johtaisi uusien matkailuautojen hintojen nousuun, mikä vähentäisi niiden myyntiä ja lisäisi käytettyjen ajoneuvojen tuontia muista EU-maista. Tämä voisi puolestaan vähentää valtion verotuloja ja lisätä harmaan talouden riskejä.

– Merkittävä hintojen nousu vähentäisi uusien matkailuautojen myyntiä Suomessa ja siirtäisi kysynnän käytettyihin verovapaasti maahantuotaviin ajoneuvoihin. Kuluttajat, jotka aiemmin harkitsivat uuden matkailuauton hankintaa Suomessa, lykkäisivät ostopäätöstään tai luopuisivat siitä kokonaan, yhdistykset perustelevat vastauksessaan.

Yhdistykset korostavat, että uusien matkailuautojen myynnin väheneminen voisi hidastaa vihreää siirtymää. Uudet, vähäpäästöisemmät matkailuautot ovat ympäristöystävällisempiä, ja niiden vähentynyt myynti voisi lisätä vanhempien ja enemmän saastuttavien ajoneuvojen määrää Suomessa.

Yhdistykset vetoavat myös matkailuajoneuvojen positiiviseen vaikutukseen huoltovarmuuteen.

– Mahdollisuus käyttää matkailuajoneuvoja huoltovarmuustarkoituksiin on merkittävä asia turvallisuustilanteen ollessa kiristynyt – matkailuajoneuvoihin voidaan majoittaa nykyisellä ajoneuvokannalla poikkeusoloissa jopa 500 000 ihmistä.

Vaihtoehtoinen ratkaisu – käyttövoimaveron korotus

MAT ja muut yhdistykset esittävät vaihtoehdoksi autoverotuen poistolle maltillista käyttövoimaveron korotusta.

– Muutos olisi helppo toteuttaa, eikä se vaatisi lisäresursseja tai järjestelmäinvestointeja, kuten autoveron käyttöönotto vaatisi. Tämä olisi valtion verokertymän kannalta toimivampi ratkaisu, eikä vaikuttaisi niin haitallisella tavalla markkinoihin ja talouteen.

Yhdistysten mukaan veroratkaisun tulisi kannustaa uusien vähäpäästöisten matkailuautojen hankintaan ja käyttövoimaveron noston määrää tulisi arvioida suhteessa haettuun vuotuiseen verotulon kasvuun.

– Uusien matkailuautojen hankintaedellytyksiä tukemalla tuetaan myös vihreän siirtymän tavoitteisiin pääsyä. Lisäksi esitämme selvitettäväksi matkailuajoneuvojen huoltovarmuuskäyttöön liittyvät käytänteet ja kannustimet.

Lähde: Matkailuajoneuvotuojat ry

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat