Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Liikenne Uutinen 21.9.2022

Sähkötaksien heikot latausmahdollisuudet hidastavat yleistymistä

Sähkötaksien määrä on kasvussa, mutta haasteena on, missä paljon liikkuvat autot saisi ladattua.

Sähkö taksiautojen käyttövoimana yleistyy, mutta pullonkaulana on sähkötaksiautojen latauksen järjestäminen.

Moottori kertoi ilmiöstä jo 24.8. otsikolla Sähkötaksit tulevat! Hiljaiset taksit lisääntyvät usean yrittäjän voimin

Tuolloin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kerrottiin, että kuluvan vuoden elokuun alussa rekistereissä oli 566 täyssähkötaksia, joista 555 henkilöautoja. Muutos on ollut varsin rivakkaa, sillä Traficomin tilastojen mukaan vuoden 2021 lopussa Manner-Suomessa oli rekisterissä 297 täyssähköistä taksia.

Valtaosa ei harkitse sähkötaksia

Suomen Taksiliitto tuore selvitys kuitenkin paljastaa, että valtaosa (71,4 %) kyselyyn vastanneista taksiyrittäjistä ei harkitse sähkötaksia. Yleisimpinä esteinä mainittiin julkisten latauspisteiden riittämättömyys ja kotilatauksen mahdottomuus.

Taksiliiton elokuiseen kyselyyn vastasi 1 125 liiton jäsenyrittäjää. Heistä 6,8 prosentilla oli taksina sähköauto (marraskuu 2021: 2,4 %) ja 6,1 prosentilla sähkötaksi oli tilauksessa.

Sähkötaksihankinnat jakautuivat selvästi alueittain. Uusimaalaisista vastaajista 15,9 prosenttia omisti sähkötaksin, muualla Suomessa asuvista 4,1 prosenttia. Myös sähkötaksin tilanneista valtaosa oli Uudellamaalla.

Lataus ja hinta mietityttävät

– Latauspaikkojen puute ja liian hitaat latausmahdollisuudet koettiin yleisimmin hankinnan esteenä. Myös sähköauton korkea hinta, autojen lyhyet toimintamatkat sekä sopivien esteettömien autojen puuttuminen nostettiin esille vastauksissa, laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen Taksiliitosta kertoo.

– Jos liikennepäästöjä halutaan todella vähentää, yhteiskunnan pitää mahdollistaa kattava latausinfrastruktuuri erityisesti ammattiliikenteelle.

Taksialan oman näkemyksen mukaan takseille tulisi järjestää julkisia latauspisteitä sinne, missä taksit seisovat odottamassa asiakkaita. Moottori käsitteli aihetta vastikään otsikolla Kuinka sähkötaksien lataus voitaisiin järjestää?

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Oma latauspiste tärkeä

Latausmahdollisuuden merkitys näkyy myös jo sähkötaksin omistavien vastauksissa: heistä 54,7 prosenttia lataa ajoneuvoa pääosin omalla latauspisteellä. Julkisella latauspisteellä lataa pääosin 33,3 prosenttia ja taksiyrityksen kiinteässä toimipaikassa 9,3 prosenttia.

Oman latauspisteen tärkeys korostuu erityisesti pienillä paikkakunnilla. Alle 10 000 asukkaan kunnissa toimivista yrittäjistä vain 11,1 prosenttia lataa pääsääntöisesti julkisella latauspisteellä, kun taas omalla latauspisteellä lataa peräti 77,8 prosenttia.

Polttoaineen hinta vaikuttaa

Selvityksen perusteella polttoaineen kallistuminen vaikuttaa hankintoihin.

Yleisimpiä kannusteita jo tehdyille sähkötaksihankinnoille olivat polttoaineen kallistuminen (68,8 %), sähkötakseille kilpailutuksissa tarjottava etu (48,1 %) sekä kiinnostus uusimpaan teknologiaan (48,1 %).

Sähkötaksin hankkineet kiittelevät vastauksissaan erityisesti alhaisia käyttökuluja. Myös asiakkailta on tullut myönteistä palautetta sähköautosta.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli