Liikenne 21.10.2014

Samoilla renkailla kesällä ja talvella

Kuorma- ja linja-autoilla ei Suomessa ole erityisiä talviajan rengasvaatimuksia. Käytännössä ajaa voi ympäri vuoden samoilla renkailla, joiden pääurien minimisyvyysvaatimus on ainoastaan 1,6 millimetriä. Ruotsissa ja Norjassa linja on tiukempi.

Kuorma- ja linja-autoilla ei ole erityisiä talviajan rengasvaatimuksia. Käytännössä raskaalla kalustolla voi ajaa ympäri vuoden samoilla renkailla, joiden pääurien minimisyvyysvaatimus on ainoastaan 1,6 millimetriä.

– Emme ole kaikilta osin edes Espanjan tasolla, sillä siellä on tapauskohtaisia määräyksiä, jotka ovat tiukempia kuin Suomessa, Rengasalan teknisen foorumin jäsen Jukka Rinne yllättää.

Ruotsi ja Norja vetävät tiukempaa linjaa. Ruotsi on tarkentanut sääntöjään useaan otteeseen. Aluksi puututtiin urasyvyyksiin ja viime vuonna määräyksiä tarkennettiin siten, että vetävissä pyörissä tulee olla talvirenkaat tai niihin rinnastettava varustus.

Norja julkaisi uudet määräykset 1.10.2014 ja ne tulevat voimaan 1.1.2015 alkaen. Vuoden vaihteesta lähtien talvirenkaat (M+S tai 3PMSF) vaaditaan kaikilla akseleilla, siis myös perävaunuissa.

Enemmistö kannattaa tiukennuksia

Suomen kuljetus- ja logistiikka ry:n SKAL:n kyselyssä neljä vuotta sitten raskaan liikenteen ammattilaisista enemmistö, 59,4 prosenttia oli sitä mieltä, että Ruotsin mallin suurempi urasyvyys lisäisi liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Loput 40,6 prosenttia kyselyyn vastanneista ei nähnyt tarpeelliseksi nykyisen 1,6 mm urasyvyyden kasvattamista.

SKAL esitti viime keväänä liikenneministeriöille laatimassaan muistiossa vetäville, ei ohjaaville akseleille karkeakuvioisia renkaita, joissa kulutuspinnan pääurien syvyys olisi vähintään viisi millimetriä. Ohjaaville akseleille tulisi pääurien urasyvyyden olla viisi millimetriä, ilman kuviovaatimuksia.

Vierasmaalaiset samalle viivalle

– Suomessa on vähintään sata päivää erilaisia talvikelejä. Ilmaston lämpeneminen lisää vaihteluita nollan tuntumassa, joten vaatimustaso ei ainakaan tule helpottumaan, arvioi Rinne.

Kyselyn perusteella useimmat kotimaiset kuljetusyrittäjät noudattavat jo nyt urasyvyyksiä, joita naapurimaiden määräykset edellyttävät.

– Useimmat ajoneuvot täyttäisivät jo nyt kolmen ja viiden millimetrin urasyvyysvaatimukset, joten sääntöjen tarkistus muiden Pohjoismaiden tasolle ei aiheuttaisi dramaattisia muutoksia yrittäjien elämään, Rinne tietää.

Poliisin mahdollisuudet rengasratsioihin ovat äärimmäisen pienet, joten rajatarkastukset voisivat Norjan tapaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

Ruotsissa sääntömuutosten aiheuttamat kustannukset on koettu kohtuullisiksi saavutettuun hyötyyn nähden. Kuljetusten on havaittu sujuvan paremmin. Esimerkiksi ulosajot ja tielle juuttumiset vähenivät, mikä vähensi katkoksia liikenteessä.

Teksti: Jari Kohonen Kuvat: Jari Kohonen ja Antti Hentinen

Jaa artikkeli