Taksilaki 2020

Liikenne Uutinen 31.7.2020

Taksien käytön haasteet saavat erityisryhmiltä huutia

Invalidiliitto: vammaisilla on ollut haasteita esteettömän ajoneuvokaluston saatavuudessa erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Taksialan sääntelyn höllentäminen on osoittautunut onnettomaksi, tarkastellaanpa asiaa kuluttajien luottamuksen, hinnoittelun läpinäkyvyyden tai taksien saatavuuden näkökulmista. Taksinkäyttäjistä myös erityisryhmien kuten vammaisten luottamus ja kärsivällisyys on ollut koetuksella.

Nyt kuluttajien luottamus halutaan palauttaa. Taksialan käytännön ongelmien ratkaisua varten liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan taksisääntelyn korjausta. Ministeriön luonnoksessa hallituksen esitykseksi rukataan liikenteen palveluista annettua lakia. Muokkaus koskee myös tieliikennelain 155 pykälää sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a pykäliä. Ministeriö on pyytänyt eri tahoja antamaan lausuntoja tästä niin sanotusta taksisääntelyn korjaussarjasta, joka on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan.

Vammaisille tärkeä liikkumistapa

Nykyiset taksialan käytännöt ja kokemukset ovat kirvoittaneet erityisryhmiltä monenlaista kritiikkiä, kuten käy ilmi Invalidiliiton ja Vammaisfoorumi ry:n lausunnoista.

Taksien käyttö on apuvälineitä käyttäville vammaisille tärkeä liikkumistapa, jossa esteettömän ajoneuvokaluston saatavuuden merkitys korostuu. Invalidiliiton lausunnon mukaan erityisryhmillä on ollut haasteita saada taksipalveluja erityisesti iltaisin sekä viikonloppuisin.

”Asemapaikan ja päivystysvelvoitteen poistuttua esteettömien ajoneuvojen saatavuusongelmat etenkin haja-asutusalueilla korostuvat”, lausunnossa huomautetaan.

Asiakasturvallisuus huolettaa

Erityisryhmien asiakasturvallisuudessa on Invalidiliiton mukaan havaittu merkittäviä puutteita ja turvallisuusriskejä. Erityisryhmien turvallisuus on lakiuudistuksen jälkeen heikentynyt. Liitto tuo esiin, että vastaava tulos on saatu myös Traficomin taksipalveluiden laatua koskevista kyselytutkimuksista.

Lausunto kirjaa haasteen seuraavasti: ”Esteettömien ajoneuvojen kuljettaminen on sekä fyysisesti että psyykkisesti raskaampaa, kuin henkilöauto-taksin kuljettaminen. Näissä kuljetuksissa asiakas on myös usein täysin riippuvainen kuljettajasta. Tietoomme on tullut, että ajossa voi olla kuljettajia, jotka eivät täytä työn vaatimia fyysisiä tai psyykkisiä edellytyksiä.”

Vammaisfoorumi ry tuo puolestaan esiin etujärjestöön asti kantautuneet yhteydenotot, joissa taksipalveluiden käyttäjät ovat kokeneet olonsa turvattomaksi esimerkiksi kuljettajien taitojen puutteet erityisryhmien kanssa toimimisessa, josta esimerkkinä pyörätuolin väärin kiinnittäminen.

Vammaisfoorumin tietoon on lausunnon mukaan tullut, että ajossa voi olla kuljettajia, jotka eivät täytä työn vaatimia fyysisiä tai psyykkisiä edellytyksiä. Tämä johtuu etujärjestön mukaan osittain siitä, että liikennepalvelulain voimaantulon myötä kumoutui säädös invataksien kuljettajien erityisistä terveysvaatimuksista, joissa oli huomioitu tähän työhön kuuluvat erityisvaatimukset kuten työskentely ahtaissa tiloissa sekä porrasvedot joko henkilövoimin tai porraskiipijän avulla.

Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Apuvälineiden lisämaksut saavat kritiikkiä

Invalidiliitto tuo esiin myös taksikyytien hinnoittelun ja sen havaitun ilmeisen vaaran, että liian korkeat lisäpalveluiden hinnat voivat rajata vammaisia ihmisiä pois taksipalvelujen käytöstä.

– Lisäpalvelut eivät saa muodostua hinnaltaan kohtuuttoman korkeiksi. Hinnoittelussa on huomioitava yhdenvertaisuuslain velvoitteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi, Invalidiliitto linjaa ja pitää perusteltuna, ettei välttämättömästä apuvälineestä saa periä lisämaksua.

Samalla kannalla on Vammaisfoorumi, joka linjaa kattavan periaatteen, jonka mukaan taksikyytien hinnoittelussa on huomioitava yhdenvertaisuuslain velvoitteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi.

Hinnoitteluun tulossa muutoksia

Taksialan vapautumisen lieveilmiöistä merkittävimpiä on ollut kuluttajille epäselvä kyytihinnoittelu. Tarkoituksena on kohentaa taksimatkojen hintojen vertailtavuutta nykyisestä. Kyytihinnoitteluun tuli hieman lisää ryhtiä alkuvuodesta: helmikuun alusta jälkeen takseissa on tullut olla selkeästi näkyvillä hinnasto, josta käy ilmi matkan hinta tai hinnan määräytymisen perusteet. Hinnaston koko, ulkoasu ja siinä käytetyt symbolit on tarkkaan määritetty. Yhdenmukaistamisen tavoitteena oli tehdä taksien hintavertailusta helpompaa ja selkeämpää asiakkaalle, joka ottaa kyydin esimerkiksi taksitolpalta.

Traficomin määräyksessä on tarkat säädökset tarrojen koosta, väristä ja tekstien koosta.

Hinnastomuutos oli liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallinen määräys, ja se koskee ennalta tilaamattomia, esimerkiksi taksitolpalta otettavia kyytejä, jolloin matkustajan on usein verrattain lyhyessä ajassa kyettävä vertailemaan eri hintoja. Hinnasto on esitettävä ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa, muualla ajoneuvon oikealla sivulla tai muutoin ajoneuvon oikealle sivulle näkyvässä paikassa siten, että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa ajoneuvon ulkopuolelta. Kuluttajan niin pyytäessä taksinkuljettajan tulee kertoa kyytihinta tai hinnanmääräytymisen perusteet myös suullisesti.

Ministeriön esitysluonnoksen mukaan kaikissa takseissa tulisi käyttää joko taksamittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää. Taksamittaria täytyisi käyttää, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana.

Jaa artikkeli