Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 28.10.2022

Taksiliitto valvonnasta: viimeinen hetki, jotta ei vallan huonosti käy

Alan etujärjestöä nykytilanne kummastuttaa: ”Jostakin syystä Suomessa taksamittaria on pidetty tarpeettomana ja jopa alalle tulon esteenä, vaikka se tuottaa muun muassa verotukseen liittyvät perustiedot kohtuullisen luotettavasti.”

Verottajan syksyinen tehoisku paljasti, kuinka sitkas ja merkittävä ongelma harmaa talous on taksialalla. Verohallinnon taksialan tehovalvonnan perusteella löytyi 8,7 miljoonalla eurolla kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja ja 4,3 miljoonalla eurolla muita virheellisyyksiä, jotka vaikuttivat verotettavan tulon määrään.

Taksialan päteviä ja asiansa lakien mukaan hoitavia toimijoita närästää alan saama kehno julkisuus. Alalla ollaan huolissaan omasta maineesta kuten Moottorin aiempi artikkeli Taksien nykymeno ei vetele – näin taksiala korjaisi ongelmat paljastaa.

Haasteena ovat olleet villit käytännöt, ryöstöhinnoittelu ja nyt paljastuneet verovilpit – sekä taksikuskien epäilyttävä ammattitaito ja huono asiakaspalvelu, josta Moottori kirjoitti syyskuun lopulla otsikolla Miten hyvin taksinkuljettajien ammattitaito riittää? – Ala itsekriittisenä.

On syytä kysyä alaa edustavalta taholta eli Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskiselta mitä pitäisi tehdä, jotta ongelmat saataisiin hoidetuksi ja alan uskottavuus palautetuksi.

Matka- ja maksutiedot kuntoon

Taksiliitto on tuonut esiin, että taksamittari on EU:n alueella määritelty ja hyväksi todettu taksissa käytettävä laite.

– Jostakin syystä Suomessa taksamittaria on pidetty tarpeettomana ja jopa alalle tulon esteenä, vaikka se tuottaa muun muassa verotukseen liittyvät perustiedot kohtuullisen luotettavasti. Pidämme eriskummallisena sitä, että jopa osa virkamiehistä haluaa varsin voimakkaasti ohjata toimintaa verotuksen valvonnan ulkopuolelle.

Liikennepalvelulain mukaan jokaisesta taksimatkasta kerätään yksilöidyt tiedot jo nyt. Taksiliitto hämmästelee sitä, ettei tätä tiedon keräämistä kuitenkaan valvota mitenkään, eikä kerättyä tietoa hyödynnetä.

– On täysin käsittämätöntä, että lakia noudattavat yritykset hoitavat velvoitteensa ja siitä aiheutuvat kustannukset, mutta ketään ei kiinnosta laittomasti taksialalla toimivat, Koskinen toteaa.

– Olemme valitettavan tietoisia siitä, että viranomaiset itsekin tunnistavat tämän ongelman, mutta ovat olleet haluttomia korjaaman asiaa.

Ja kuten Moottori on kirjoittanut, tulee kyytihintojen olla selkeästi esillä, jotta kuluttajalla on aito mahdollisuus vertailla taksikyytien hintoja.

Taksimatka on voitava maksaa käteisellä, pankkikortilla sekä yleisimmillä luottokorteilla, jos muusta ei ole etukäteen sovittu. Maksusta on tarjottava asiakkaalle aina kuitti.

Suomen Taksiliiton kotisivuilla muistutetaan, että taksimatkat voi hinnoitella kahdella tapaa: Hinta voi määräytyä ajan ja matkan mukaan tai vaihtoehtoisesti hinta on ennalta sovittu kiinteä hinta.

Jos hinnoittelu perustuu ajan ja matkan mittaamiseen, on taksissa oltava taksamittari. Ajan ja matkan perusteella hinnoiteltaessa voidaan käyttää myös lähtömaksua, avustamislisää ym. vastaavia ennalta ilmoitettuja lisämaksuja. Taksiliitto huomauttaa, että nämä kaikki on aina kirjattava taksamittariin.

Taksi_hinnat_Traficom_8_2022

Keltamustassa hinnastossa on oltava mm. esimerkkimatkan hinta ja hinnastosta on käytävä ilmi, jos erityisryhmille tarjotaan lisäpalveluita. Hinnastovaatimus koskee taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.

Lakimuutos välttämätön!

Koskisen ja Taksiliiton mukaan nykylait mahdollistavat aivan liian helposti veronkierron, sosiaalietuuksien väärinkäytön sekä pimeän työvoiman käyttämisen. Sen sijaan nykylainsäädäntö ei varmista tasapuolista ja oikeudenmukaista kilpailua taksimarkkinoilla. Taksiliitto haluaa lakiin nopeita muutoksia, ennen kuin rehellinen taksitoiminta tulee täysin mahdottomaksi.

– Toivottavasti nyt päättäjät ja virkamiesvalmistelu vihdoin ottaa nämä asiat tosissaan ja ryhtyy edistämään lainsäädännön korjaustoimia siten, että tämän kaltainen tilanne ei enää voi jatkua, Koskinen linjaa.

Merkittävä epäkohta on Koskisen mukaan se, ettei Verohallinto voi antaa tämänhetkisen lain nojalla Traficomille tietoja luvatonta liikennettä harjoittavista. Verohallinnon oikeus ilmoittaa tietoja edellyttää, että epäillystä rikoksesta säädetty maksimirangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Taksiliiton näkemyksen mukaan maksimirangaistusta taksiliikenteen luvattomasta harjoittamisesta tulee nostaa yhteen vuoteen. Nostaminen on perusteltua esille nousseiden epäkohtien perusteella, mutta lisäksi maksimirangaistuksen nostaminen ennaltaehkäisisi rikoksia jatkossa.

Epäterve kilpailutilanne

Koskisen mukaan kilpailutilanne markkinaehtoisessa taksiliikenteessä on täysin epäoikeudenmukainen ja kohtuuton, kun osa yrittäjistä johdonmukaisesti jättää hoitamatta yhteiskunnan vastuut ja velvoitteet.

– Erityisesti pidämme ongelmana myös alustatalouden toimijoita, siis näitä suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka eivät edes kanna mitään huolta ja murhetta heidän toimintansa piirissä toimivien yrittäjien ohjaamisesta verotuksellisten asioiden hoitamisessa.

Koskinen muistuttaa, että elinkeinoharjoittajalla on Suomessa velvoite tuntea oman alansa lainsäädäntö siten, että tietää toimintaan vaikuttavat säädökset sekä vastuut ja velvoitteet.

– ´Mutta kun en tiennyt´ ei voi olla vastaus näihin kysymyksiin yhdenkään yrityksen tai yrittäjän osalta, Koskinen jyrähtää.

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Moraalikato on leviävää

Moottorin haastattelema Timo Koskinen arvioi, että taksialalla väärin toimijoiden osuus on vielä kohtuullisen pieni. Ja osa väärin toimijoista on varmastikin vilpittömästi tietämättömiä, vaikkei se ole puolustus tai selitys. Koskisen mukaan valtaosa toimii alalla edelleenkin oikein.

– Moraalikato on leviävää, jos siihen ei viimeistään nyt oteta selkeää kantaa päättäjien ja lainvalmistelun nimissä. Nyt on viimeinen hetki, jotta ei vallan huonosti käy.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli